Luther Márton

Kölcsönadja Németországnak Luther Márton kéziratos végrendeletét a Magyarországi Evangélikus Egyház

Budapest - Kölcsönadja Németországnak Luther Márton kéziratos végrendeletét a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) a reformáció 2017-ben tartandó 500. évfordulójának megünneplésére - közölte Fabiny Tamás evangélikus püspök az MTI-vel.

Máglyahalál a tiltakozókra – Az evangélikus egyház hajnaláról

A középkor végét és az újkor hajnalát több egymással összefonódó gazdasági, társadalmi és kulturális jelenség harangozta be. Ezek sora a humanizmussal és a korai polgárosodással kezdődött, a könyvnyomtatással és a nagy földrajzi felfedezésekkel folytatódott, és a nyugati kereszténységet megújító reformációval és a modern nemzetállamok körvonalainak kialakulásával tetőzött. A humanista világnézet és a reneszánsz stíluseszmény legfontosabb célja az emberi szellem felszabadítása volt a középkori vallásos gondolkodás béklyói alól – írta a BBC History alapján a 24.hu.

Leszakadt az ég – Luther 500 éve égette el a pápai átoklevelet

Frankfurt am Main – Hallatlan dolog történt 1520. december 10-én, amikor Luther Márton (1483–1546) professzor a hallgatókkal és a tanárokkal együtt a wittenbergi városfal előtt elégette X. Leó pápa (1475–1521) átoklevelét, továbbá az egyházjogi és teológiai könyveket is. Ezt megelőzően a pápa hívei Németalföldön tűzre dobták Luther írásait.

Hasznos és maradandó lelki munka

A reformáció kezdete ötszázadik évfordulójának tiszteletére elindított, a Luther Kiadó gondozásában megjelenő könyvsorozat kilencedik kötetében az írásmagyarázó Luther két, talán legfontosabb kommentárjával ismerkedhetünk meg: a Római, illetve a Galata-levélhez írott magyarázatokkal.

A reformáció kamrája

A művészetek rangsora a nemzeti kultúrában a teremtő művészet, az utánzó művészet és a reprodukáló, vagyis az ismétlő művészet – legalábbis Gárdonyi Géza így vélekedik a honi artisztikáról Én magam című kötetében. Hasonlóan fogalmazhatunk a bibliamagyarázattal, az igehirdetéssel, de tágabban az egyház történelmi és társadalmi szolgálatával kapcsolatosan is. Jellemezhetik ezeket teremtő, utánzó és ismétlő megnyilvánulások, időszakok. Gárdonyi minden valószínűséggel a teremtő művészetet pártolja, miként a biblikus gondolkodás sem nélkülözheti a szó, az ige teremtőerejét. Annak hiányában a teológia és a prédikáció csak utánzás vagy ismétlés marad.

Hagyjátok békén a halott Luthert

Részlet Dietrich Bonhoeffer Jöjj velem! Elmélkedések minden napra című, egész évre szóló olvasmányt kínáló kötetéből, mely hamarosan megjelenik a Harmat Kiadó és a Luther Kiadó gondozásában.

Reformáció ünnepére

A reformátor felnőttkorában két alkalommal is változtatott pályát, illetve életformát. Ebben a modern útkereső fiatalokra emlékeztet, akik maguk is küzdenek azzal, hogy a szülői elvárásokkal szembe merjenek-e helyezkedni. Luther apja ugyanis azt szerette volna, ha fia jogász lesz. „Atyám azt mondta rólam, hogy vezető leszek, talán bíró, vagy ami faluhelyen gyakoribb, elöljáró leszek szolgatársaim felett.” Ezekhez a tisztségekhez jogászi végzettség kellett.

Luther a reformátor – Reformáció-emlékünnepi előadás

Az alábbi, Túróczy Zoltán evangélikus püspöktől származó előadás az 1941–42-es munkaévre összeállított Belmissziói Munkaprogramban jelent meg. 2020. reformáció ünnepére készülődve ismét érdekes és aktuális. A megemlékezést a Túróczy-hagyaték Alapítvány bocsátotta honlapunk, az Evangélikus.hu oldal rendelkezésére.

„Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?”

Gyanítom, az elmúlt hónapokban a Covid-19 miatti leállások közepette mindenkinek volt elég ideje – hogy türelme, lehetősége is volt-e, azt nem tudom – átgondolni életének fontos területeit. Volt, aki most döbbent csak rá, mennyi időt vett el a családjától, volt, aki végre fontossági sorrendet tudott felállítani magának, mások megtanulták ügyesebben kezelni az internetet, s persze bőven akadtak olyanok is, akik az időt – amelyet kényszerűen rájuk mért a Gondviselés – végül semmi tartalmasra nem használták fel.

Luther szól!

Az elmúlt évtizedekben szép lassan országunkban is teret nyert az ősz vége felé mindent elárasztó halottkultusz, valamint a tengerentúlról érkező zavaros ideológiák és szokások áradata. Így a reformáció ünnepe mára Európa egyik legszínesebb protestáns hagyományaival rendelkező országában is teljesen háttérbe szorult.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Luther Márton csatornájára