Lupták György

Múlt és jelen találkozása Kalocsán

Ezeréves város. Egyidős a honfoglalással. A magyar fejedelmek szálláshelye volt itt Árpádtól Gézáig. Uralkodói központ volt, Fehérvárt és Esztergomot is megelőzve. A négy katolikus érsekség egyike, de a második legmagasabb rangú. Szent István királyunk alapította az egyházmegyét. Első érseke Szent Asztrik pannonhalmi apát, bencés szerzetes volt. Jól megtanultuk az iskolában – ő volt az, aki elhozta a magyar királyi koronát Rómából, II. Szilveszter pápától.

Amikor összerogy egy épület… — Alapkőletétel Bócsán

Bócsa – „Ti azonban szent nemzet vagytok!” – Péter apostol szavaival kezdte az ünnepi istentiszteletet Lupták György evangélikus esperes lelkész a bócsai gyülekezet vasárnapi ünnepén. 2019. június 16-án történelminek számító esemény zajlott a községben: a falu evangélikus templomának alapkőletétele.

Omega és Gospel Sasok újra a színpadon

Kiskőrös – A negyedik adventi gyertya meggyújtásának alkalmával lépett színpadra a kiskőrösi evangélikus templomban az Omega együttes, akiket ismét a kiskőrösi Gospel Sasok kórus kísért Lupták György esperes vezetésével.

Misszió és adakozás

Vasárnap, röviddel a déli harangszó előtt a kijelölt presbiterek az aznapi perselypénzt számolják a gondnoki hivatalban. Két istentisztelet volt aznap, a második végeztével kinyitják az összes templomi perselyt, és vászonzacskókba gyűjtik a tartalmukat. Az irodában pedig kiborítják az asztalra, és válogatják, úgy, ahogyan kell. Elnézem, időnként előkerül az érme- és bankókupacból egy-egy lejárt pénz, egy régi jugoszláv dinár és olykor-olykor egy kabátgomb is. Persze, a zsebek mélyéről véletlenül is előkerülhetnek ezek a tárgyak, de a kisördög azt súgja, kedves testvérünk azért dobta be ezeket, hogy hallják a többiek: koppant!

Együtt tovább az egyházmegyei vezetésben

Dunaegyháza – Ki fogja a püspökhelyettest és felügyelőtársát beiktatni, ha a püspökhelyettes az átmeneti időszakban a püspökök jogkörét látja el, és nem iktathatja önmagát esperesi hivatalába? Ez volt a gyakorlati kérdés, melyre aztán mégis lett megoldás. A megyei jelölő- és szavazatszámláló bizottság tagjai, Halasi László és Selmeczi Géza Tamás lelkészek, továbbá az espereshelyettes, Nagy Veronika 2018. június 24-én délután Isten áldását kérték Dunaegyházán a szolgálattevő egyházmegyei vezetőkre.

Kiskőrös város díszpolgára címet adományoztak Lupták György evangélikus esperesnek

Kiskőrös – 2018. március 15-én reggel 8 órakor koszorúzással vette kezdetét az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára rendezett ünnepség Kiskőrösön, az 1848-as emlékműnél és a Batthyány-emléktáblánál, majd elismerések átadásával folytatódott a program a Városháza dísztermében. A képviselő-testület Kiskőrös város díszpolgára címet adományozott Lupták György evangélikus esperesnek, a kiskőrösi gyülekezet igazgató lelkészének.

Missziói napot tartottak Nyáregyházán

Nyáregyháza – Miért tartunk missziói napot? Mi a misszió? Lukács evangélista így fogalmazza meg Jézus Krisztus földre jöttének értelmét: „Azért jött az Ember Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” A misszió maga Jézus Krisztus kereső szeretete. Ő azért jött, hogy senki se vesszen el az Ő kicsinyei közül. Számára az emberi lélek drága kincs, azért hagyta el a menny tisztaságát, és jött le erre a sötét, tövises földre, hogy megtalálja a kincset, az embert. Miután felment a mennybe, a hívő ember feladata lett a misszió, amely mindig felülről jövő kezdeményezés, az Úrtól jövő elhívás, küldetés. Megkeresni, Jézushoz vezetni!

Állj a lábadra! – Országos evangelizációt tartottak a Deák téren

Budapest – Rengetegen jöttek el szerte az országból, sőt határon túlról is a Deák téri evangélikus templomban 2016. október 8-án tartott országos evangelizációra, amelyet egyházunk missziói bizottsága szervezett idén is.

Evangélikus lelkiség?

Mátrafüred-Sástó – Lupták György, az evangelizációs és missziói bizottság elnöke és Németh Zoltán, egyházunk országos irodája gyülekezeti és missziói osztályának vezetője a 11. Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó fórumbeszélgetésén a 21. század missziói lehetőségeiről és az evangélikus lelkiség értelmezéséről folytatott disputát.

Szárnyalnak a kiskőrösi Gospel Sasok

Kiskőrös – Budapest – Pozsony – Felcsút – Acsa – „Atyám, ugorj át!” – kiált oda nekem Ciki, alias Debreczeni Ferenc, az Omega zenekar dobosa. Én meg az ugrálás, morfondírozom magamban, hisz a felcsúti Pancho Aréna két széksorán kell átvergődnöm, hogy a hatalmas színpad elejére eljussak. De jönnek Kóbor is és közös erővel felsegítenek, hogy hiánytalanul mind felsorakozhassunk a meghajláshoz. No de hogy kerül ide egy evangélikus lelkész?

Oldalak

Feliratkozás RSS - Lupták György csatornájára