Buday Barnabás

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” – Többszörösen ünnepeltek az ózdi evangélikusok

Ózd – Szeptember utolsó előtti vasárnapján az ózdi evangélikus templom harangjai és felújított orgonája többszörös megemlékezésre hívta az ünneplő gyülekezetet: a 120 éves templomban dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke felszentelte a megújított orgonát, és hálát adott a gyülekezet fennállásáért, a közösségükben szolgáló lelkészekért, köztük az idén 30 éve őket pásztoroló Tóth Melinda Anna lelkésznő szolgálatért.

Lelkésziktatás a Zemplénben

Tállya – Tokaj és környékén már nemcsak csodálatos tájak és finom borok várják az evangélikus híveket, hanem Gerlai Pál, újonnan beiktatott lelkészük is. A lelkésziktatásnak a híres tállyai evangélikus templom adott otthont, ahol többek között Kossuth Lajos részesült a szent keresztségben. A késő barokk stílusban épült kis templom – melynek felújítása hamarosan megkezdődhet – még mindig állja az idők zord járását, hirdetve Isten nagyságát és dicsőségét.

Ünnepi istentisztelet Arnóton – Beiktatták a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye elnökségét

Arnót – Az arnóti evangélikus templomban ünnepi istentiszteletet tartottak 2018. június 27-én, szerdán, melynek keretében dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke beiktatta hivatalába az egyházmegye újraválasztott elnökségét: Buday Barnabás esperest és Barcsák Pálné egyházmegyei felügyelőt.

Arcvonások – Buday Barnabás lelkész

Arnót – A Miskolc melletti Arnóton már a 16. század derekán éltek evangélikusok. Buday Barnabás a gyülekezet 37. lelkésze. 15 évvel ezelőtt a fővárosból költözött a településre feleségével. Ez idő alatt nem csak a családjuk gyarapodott két fiúgyermekkel, hanem az arnóti gyülekezet is szépen megerősödött. Ez jórészt a fiatal házaspár által indított közösségteremtő programoknak köszönhető, amelyek szemléletváltást hoztak a községben. 2013-ban Buday Barnabást a Borsod–Hevesi Egyházmegye esperesévé választották. Ez újabb missziót jelentett számára.

Borsod-hevesi panoráma – Működő modellek, célok, tervek

Egyházunk Borsod-Hevesi Egyházmegyéje – Egertől Tokajig – az egyik vagy talán a legnagyobb területű egyházmegye, lélekszáma ennek ellenére a legkisebb. A valaha virágzó gyülekezetek mára átalakultak: az egykor sok ember számára épített templomok nem töltik be eredeti funkciójukat.

„Egészen más fénybe helyezi életünket”

Miskolc – Az evangélikus egyház átvette a Reményi utcai Óvoda működtetését 2014-ben, aminek önmagán túlmutató jelentősége van – mondta az évre visszatekintve Buday Barnabás arnóti lelkész, a Borsod – Hevesi Evangélikus Egyházmegye esperese.

Hálaadó istentiszteletet tartottak Borsodnádasdon

Borsodnádasd – Hálaadó istentiszteletet tartottak a nyolcvan éves borsodnádasdi templomban, 2014. október 19-én. Igét hirdetett Buday Barnabás esperes, a liturgiai szolgálatban Tóth Melinda lelkésznő segédkezett. Előadást tartott a templom történetéről Sági Tibor.

Evangélikus igehirdetéssel zárult a cserkészszövetség Nemzeti Nagytábora

Ócsa – A Magyar Cserkészszövetség centenáriumára emlékező ócsai táborban (a Ludovika Zászlóalj gyakorlóterületén) három és félezer külföldi és magyar résztvevő gyűlt össze augusztus 11. és 19 között. 1989 óta nem volt ilyen nagy magyar cserkésztábor. A hivatalos meghívó szerint a Nemzeti Nagytábor 2013 egy olyan rendezvény, amellyel a centenáriumot olyan környezetben ünnepelték a cserkészek, amely a cserkésznevelés egyik legfontosabb és leghatékonyabb színtere: a táborral. Augusztus 18-án vasárnap délután – a zárónapon – a táborlakók a nagyszínpadnál gyűltek össze, ahol Fabiny Tamás evangélikus püspök Mt 17,4 alapján hirdette Isten igéjét. Szöveg és fotó: Horváth-Hegyi Áron

Evangélikus esperes az evangélium kötelékéről – Videó!

Szerencs – 2013. február 3-án, hatvanad vasárnapján került sor a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye elnökségének beiktatására Arnóton. Buday Barnabás arnóti lelkész esperesként, Gyuris Miklós pedig felügyelőként kapta a püspök és a lelkésztársak áldását a hatéves elnökségi megbízatásra. Az alkalomról a Szerencsi Tv is készített összefoglalót, az alábbiakban ezt lehet megtekinteni. Forrás: szerencsitv

Beiktatták a Borsod-Hevesi Egyházmegye elnökségét

Arnót – 2013. február 3-án, hatvanad vasárnaján került sor a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye elnökségének beiktatására Arnóton. Buday Barnabás arnóti lelkész esperesként, Gyuris Miklós pedig felügyelőként kapta a püspök, és a lelkésztársak áldását a hat éves elnökségi megbízatásra. Az egyházkerület püspöke, dr. Fabiny Tamás igehirdetési szolgálatát Ézs 40,1 alapján végezte: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek.” Szöveg és fotó: Horváth-Hegyi Áron

Oldalak

Feliratkozás RSS - Buday Barnabás csatornájára