vízkereszt

Püspöki ajánlás az ökumenikus imahéttel kapcsolatban

Budapest – Győr – A Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei 2021. vízkereszt ünnepén az alábbi nyilatkozatot adták ki.

Vízkereszt, vagy amit akartok – A Karzatlépcső újabb epizódja: Égi csillag tiszta fénye

Budapest – Fót – Vízkereszt idején természetes, hogy az iskolai tananyagban is vízkereszti énekek kerülnek elő. A 185. ének – Égi csillag tiszta fénye – ráadásul oly sokrétű háttéranyaggal bír, hogy méltán mondhatjuk: ismertetésében a csillagsütéstől kezdve a célba dobásig minden belefér. Amit csak akartok!

Evangélikus TeleTemplom: Vízkereszt

Egy édesanya szeméből könnyet csalt ki az áldó mondat: Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad! S ha neked szól, te is elcsodálkozol – mert ez a tény igaz! – Vízkeresztkor Ézs 60,1-2 alapján szól hozzánk Keczkó Szilvia budahegyvidéki evangélikus lelkész.

Legyetek irgalmasok! – Vízkereszttől húsvétig tart a külmissziói adománygyűjtés

Budapest – Bizonyára többen kerestek már jó képi szemléltetést a 2021. esztendő vezérigéjéhez. Én így voltam ezzel. December utolsó napjaiban lázasan kutattam az interneten, ekkor bukkantam rá erre az egyszerű, de nagyon kifejező németországi plakátra. A mozdulat ismert: a kenyeret egymás közt megosztó kezek. Mégis sokat jelent azok számára, akik a külmisszió iránt elkötelezettek, hiszen a kezek eltérő bőrszínűek…

Vízkereszt: Jézusban megjelenik a világosság

Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárása, az egyik legrégibb egyházi ünnep, a IV. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Ezen a napon emlékezünk meg a napkeleti bölcsekről, Gáspárról, Menyhértről és Boldizsárról. Evangélikus egyházunkban a karácsony fénye és a vízkereszt világossága ragyogássá olvad össze. A jászol kisdedében ugyanaz a Fény született meg és törte át a sötétséget, akiről a Jordánban való megkeresztelkedése után a mennyei Atya szózata tett tanúságot. A názáreti Jézusban ugyanis a világ Világossága jelent meg minden ember számára. – Korábbi anyagainkat gyűjtöttük össze a témában.

Epifánia

A legrégibb Krisztusünnep. Először Alexandriai Clemens említi, a III. században az epifánia-ünnepet.

A Háromkirályok

A három királyok valójában nem is voltak királyok. A Biblia szerint inkább napkeleti bölcsek, mágusok, illetve csillagjósok voltak.

Jézus Krisztus is megkeresztelkedett

Vízkeresztkor a legtöbbször a Három királyokról esik szó. A mágusokról, akik imádni mentek Jézust. Talán mellettük kevésbé hangsúlyos az a tény, hogy az egyházak ilyenkor Jézus Krisztus Jordánban való megkeresztelését is ünneplik. Pedig fontos lenne annak a momentumnak a középpontba állítása, hogy Jézus maga is a bűnös emberekkel való közösséget vállalta.

Vízkereszti áldás Téten

Tét – A Téti Evangélikus Egyházközség tagjai 2020. január 6. napján vízkereszti istentiszteleten vettek részt, melyen rendhagyó módon Taizié énekek csendültek fel az ifjúsági zenekar közreműködésével. Az istentisztelet meghitt fényei és a gyülekezet által elhangzott énekek meghittséget varázsoltak a templomba. Vladika Zsófia lelkésznő az istentisztelet végén mindenkinek személyre szóló áldást adott, melyet színes kártyákon haza is vihettek a megjelentek.

Vízkereszt a külmisszió ünnepe

Nagytarcsa – Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) a Vízkereszt ünnepét megelőző vasárnapon, január 5-én indította el 2020. évi adománygyűjtő akcióját. Idén a Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség adott otthont a nyitó rendezvénynek.

Oldalak

Feliratkozás RSS - vízkereszt csatornájára