Drezda

Lerombolt és újjászületett templomok

Egy gyülekezet életében nincs nagyobb öröm annál, mint amikor elkészül a temploma. Hosszabb-rövidebb tervezgetés után, anyagi erőt és fáradságot nem kímélve végre megvalósul az álom – mert Isten is rábólintott a tervre –, és a hívek átléphetik az új lelki hajlék küszöbét. Számos közösségben friss még ez az élmény, de sok gyülekezetben generációk sora csak az írásos emlékek segítségével idézheti fel a kezdetek ünnepi pillanatait. Egy élő gyülekezet életében ennek azonban nincs nagy jelentősége, hiszen az Isten háza mindenkor a lelki töltekezés és a békesség forrásának helye. Ám a bűnös ember nem mindig tiszteli a szentet (sem). Összeállításunk templomai azt példázzák, hogy bár az emberi gonoszság elpusztította Isten házát, a Teremtő egyértelmű jelét adta: neki nagyobb hatalma van, mint a sátáni befolyás alatt álló, romboló embernek.

Luther-utak – 4. rész: Politika és forradalom

Luther Márton minden oldalról ellenállásba ütközött. Nemcsak a püspökök és más egyházi tekintélyek harcoltak reformációs tevékenysége ellen, a világi hercegek is engedetlenséget láttak missziójában. A negyedik útvonal bemutat néhányat a legfontosabb állomások közül, ahol Luther megvívta harcait – és végül mindig diadalmaskodott.

Fabiny Tamás a szász egyház zsinatán tartott előadást

Drezda – Drezdában került sor 2016. április 11. és 14. között a Szász Evangélikus-Lutheránus Tartományi Egyház zsinati ülésére. Ezt általában évente két alkalommal rendezik meg: ősszel törvénykezési munka folyik, tavasszal pedig tematikus keretben jön össze a mintegy 70 küldött.

VELKD – Zsinatot tartottak Drezdában

Drezda – 2014. november 6 – 8 között Drezdában ülésezett a Német Evangélikus – Lutheránus Egyházak közös zsinata. A zsinati képviselők mellett számos külföldi egyház képviselője jelen volt e fontos eseményen. Az egyházat és evangélikusságot érintő tárgyalások mellett, aktuálisnak számított előadások is hangoztak el. Dr. Ilona Nord a hamburgi gyakorlati teológus a „Modern média és az evangéliumhirdetés” címmel tartott előadást. A teológus kihangsúlyozta, hogy az egyház ki kell használja mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel a mai ember nap mind nap él, hogy az evangélium üzenete hozzájuk is eljusson.
Feliratkozás RSS - Drezda csatornájára