év igéje

A 2021. esztendő igéje

„Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36)

A 2020. esztendő igéje

„Hitem ha volna, volna mindenem” – írta Hiány című versében Gábor Andor. Évi igénk a beteg gyermekét Jézushoz vivő édesapa szájából hasonlóan kiszolgáltatott helyzetben hangzik, mint a 20. századi költő vallomása. Valami nincs rendben körülöttük, de hiányzik belőlük a teljes hit és bizalom Isten iránt, aki jóra tudja fordítani a beteg gyermek sorsát s a költő hiányérzetét is.

Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! (Mk 9,24) – A 2020. év igéje

Egyszer – talán éppen a bibliaolvasó Útmutató aznapi igéje alapján – a kánaáni asszony történetéről tartottam áhítatot. Ő ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” (Mt 15,22) Amikor Jézus távolságtartón azt mondja neki, hogy ő csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldetett, és nem jó a gyermekek kenyerét odadobni a kutyáknak, akkor a kétségbeesett asszony így érvel: De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak!

A 2019. esztendő igéje – Ittzés János gondolatai

Békesség! Kevés olyan szó van, amelyet értelméből úgy kiforgattak, és amellyel úgy visszaéltek a történelem folyamán, mint ez. Igaz, helyesebb lenne ezt a mondatot többes szám első személyben fogalmaznunk, hiszen sokszor részesek voltunk és vagyunk mi is ebben.

ÚJ ÉVBEN ÚJ SZÍVVEL – Rádiós áhítat

Erre az évre a 2017-es év igéjében ezt az ígéretet kapjuk Istentől: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” (Ez 36, 26 a)

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.” (Ézsaiás 66, 13) – Áhítat 2016 év igéjéről

A Biblia kijelentése szerint Isten maga a szeretet. Nem olyan, mint a szeretet, nem hasonló hozzá, hanem azonos a szeretettel. Ez a Szeretet alkotott minket. Ő hordoz, tanít, ítél, vigasztal és üdvözít.

Mi Anyánk, ki vagy a mennyekben? – A 2016-os év igéje: „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket” (Ézs 66,13.)

Emlékszel? Amikor kisgyerek voltál, elestél és lehorzsoltad a térded, édesanyád magához ölelt, letörölte a könnyeidet és azt mondta: ne sírj, ugye már nem is fáj? Te hozzábújtál, és már tényleg nem is fájt annyira. Vagy kicsúfoltak a többiek, és te panaszkodtál, hogy nem szeretnek, édesanyád megsimogatott és így szólt: én nagyon szeretlek téged. Emlékszel, hányszor vigasztalt meg, amikor beteg voltál, amikor nem sikerült valami, amikor csalódtál?

A 2015. év igéje: „Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)

Budapest – A Luther Kiadó gondozásában megjelent Útmutató 2015 kiadvány előszavát adjuk közre, Szemerei János püspök és Kendeh K. Péter igazgató írását.
Feliratkozás RSS - év igéje csatornájára