Mohora

Évszázadokon átívelő kegyesség

„Fontos számunkra, hogy gyülekezetként mindenkit megszólítva, egyre nagyobb testvéri közösséggé épülhessünk” – mondja a Szügyi Evangélikus Egyházközség parókus lelkésze. Torzsa Tamás 2014 óta látja el a lelkészi szolgálatot a Nógrád megyei Szügyön, Csesztvén, Patvarcon és Mohorán. Az Isten tervébe való belesimulásról, a nógrádi kegyességről és a mindig nyitott evangélikus közösség szolgálatáról is beszélgettünk vele.

Erő, ami soha nem fogy el!

Szügy – Immár második éve, egy egész napot, négy gyülekezetet és falut, családokat átölelő missziói csendesnapot tartott a Szügyi Evangélikus Egyházközség. Az idei meghívott szolgálattevők, a Szlovákia területén lévő sajógömöri evangélikus gyülekezetből jöttek. Jöttek, igei üzenetet hoztak, tanúbizonyságot tettek és dicsőítettek. A missziós csendesnap központi igéje a Fil 4,13 volt, miszerint: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.”

4 + 4 = 1!!! – Életutak, életkérdések és igei válaszok…

Patvarc – Négy gyülekezet, négy presbitérium, egy egyházközség. Közös vágya valósult meg a Szügyi Evangélikus Egyházközséghez tartozó négy gyülekezet (Szügy, Csesztve, Patvarc és Mohora) presbitereinek, amikor április 16-án a patvarci gyülekezeti házban megrendezték az egyházközség első presbiteri napját. Hiánypótló volt az alkalom, mert a presbiterek szükségesnek, sőt fontosnak érezték, hogy ne csak a hétköznapi életben (jó esetben), hanem a szolgálatban is megismerjék egymás örömeit és nehézségeit.

140 évnyi hála Mohorán

Mohora – Az elmúlt 140 évért adott hálát a mohorai evangélikus gyülekezet, a 2015. szeptember 13-án megtartott templomszentelési ünnepen. Erre a jeles alkalomra készülve, a gyülekezet, szép összefogással elvégezte a templom belső felújítását.

Missziós csendesnapot tartottak Szügyben

Szügy – „Jöjjetek, mert már minden készen van!” (Lk 14,17) – hívta Isten igéje, június végén Szügy, Csesztve, Patvarc, Mohora lakóit, gyülekezeti tagjait a szügyi evangélikus templomba, a missziós csendesnapra.

Harangok szava válaszolt – Képriport a karácsonyi szolgálatokról a Szügyi Evangélikus Egyházközségben

Szügy – Karácsony ünnepét megelőzően Mohorán az evangélikus templom udvarában, felállításra került a betlehemi jászol; Józseffel, Máriával és a csecsemő Jézussal. Szép példája ez a helyi testvéri szeretetnek, hisz a római katolikus közösség által és az evangélikus gyülekezet hozzájárulásával jött létre mindez.
Feliratkozás RSS - Mohora csatornájára