diakónus

Lelki és szakmai közösség – A diakonátus szükségessége és esélyei

„Az egyház diakónusi szolgálatot (hivatalt) tart fenn. […] A diakónusok lelki és szakmai közösséget alkotnak.” A fent idézett törvény világos jogi alapot ad ahhoz, hogy egyházunk szolgálati rendjében megjelenjen a diakóniai szolgáló közösség, amelynek a tagjai elköteleződés, képzés és püspöki felhatalmazás után állnak munkába, vagy addigi munkájukat más minőségben végzik tovább. E teológiai kérdést kívánjuk megvilágítani az alábbi tanulmánnyal.

Judit diakónus lesz

Zsámbok – Becsjanszkiné Blatniczky Judit családjával együtt Zsámbokra költözött, ahol gyülekezetet kerestek a maguk számára. Saját felekezetének, az evangélikus egyháznak nem volt ott istentiszteleti alkalma, viszont a zsámboki evangéliumi gyülekezet befogadta őket. A családanyát most diakónussá szentelték a többségében cigányokból álló közösségben.
Feliratkozás RSS - diakónus csatornájára