folyóirat

Teológiai folyóiratok szerkesztői találkoztak

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága a teológiai folyóiratok találkozóját szervezte meg. Meghallgatták dr. Hodossy-Takács Előd, a Collegium Doctorum folyóirat felelős szerkesztőjének bevezető előadását. Bemutatkozott a Teológia, az Igazság és élet, a Lelkipásztor, a Vallástudományi Szemle, a Sapientiana, a Szolgatárs és az Evangélikus Nevelés című folyóirat.

A Lelkipásztor augusztus–szeptemberi számát ajánljuk

A Lelkipásztor – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat 2018/8–9. számában többek között a norvég evangélikus egyház katechetikai munkaprogramjáról, Ordass Lajosról, a Kis káté aktualitásáról és Wolfhart Pannenberg munkásságáról is olvashatnak. Egy folyóirat, amely nem csak lelkészeknek, hanem a teológiára nyitott gondolkodóknak is szól.

A Magyar Írók Egyesülete folyóiratának megemlékezése a reformációról

A lutheri reformáció 500 éves évfordulója évében megszoktuk, hogy a reformáció történeti, irodalmi, művészeti és teológiai értékelése állandó témája volt a magyar, az európai és a nemzetközi kommunikációnak. Hazánkban és külföldön is rengeteg magyar nyelvű ismertetés, értékelés született. Sajnos akadtak hamis, a témában járatlan, téves, elnagyolt és rosszindulatú írások is.

Lelkipásztor: A reformáció évében is! – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

Budapest – A Lelkipásztor 2017-es első lapszáma több külső és belső változást mutat. A lap borítóján ezentúl feltüntetjük a Tanulmányok és a Figyelő rovat nagyobb szabású írásainak szerzőit munkájuk címével együtt. A rovatfejlécek is megújultak, az eddig használt jelképeket modernebb, látványosabb, ikonszerű szimbólumok váltották fel – írták a Luther Kiadó honlapján.

Megjelent a Keresztyén Igazság 2015. évi első száma

Budapest – Megjelent az Ordass Lajos alapítvány negyedévi folyóirata, a Keresztyén Igazság 2015. első száma. Az alábbiakban a tartalmat olvashatják.

Megjelent a Credo – evangélikus folyóirat 2014/3-as száma

Budapest – Zászkaliczky Zsuzsanna szerkesztésében és a Luther Kiadó gondozásában megjelent a Credo – evangélikus folyóirat 2014/3-as száma.

2014 őszén jelenik meg a Principium folyóirat

A Principium független, nemzetközi folyóirat, amely kiemelten foglalkozik magyarországi és európai közéleti témákkal. A Principium 2014 őszén megjelenő első számának középpontjában a kereszténység és a demokrácia áll. Mi a keresztény politikai részvétel megfelelő formája a demokráciában? Keresztények-e valójában az európai keresztény pártok? Mit várhatnak a keresztények politikai vezetőiktől? Vannak-e olyan kérdések, amelyekben a keresztényeknek nem tanácsos kompromisszumot kötni? A kiadványban más írások is szerepelnek majd olyan témákról, mint a házasság teológiája, egyháztörténelmi tanulságok, a nemzeti identitás és a hit és mások.

Megjelent a Credo – evangélikus folyóirat 2014/1-es száma

Budapest – A Luther Kiadó gondozásában, Zászkaliczky Zsuzsanna szerkesztésében megjelent a Credo evangélikus folyóirat legújabb száma. A tartalomból adunk ízelítőt.

Megjelent a Credo – evangélikus folyóirat 2013/3-as száma

Budapest – A Luther Kiadó gondozásában, Zászkaliczky Zsuzsanna szerkesztésében megjelent a Credo című folyóirat legújabb, 2013/3-as száma. Forrás: Luther Kiadó

„Jézus-relikviák” – Vita Jézus körül

Zürich – Rendkívül gazdag, biblikus tartalommal és gyönyörködtető, színes képi illusztrációk sokaságával lepi meg olvasóit negyedévente a német Katolikus Bibliatársulat 1996 óta 72 oldalon. Forrás: bibelwerk.ch, szöveg: dr. Békefy Lajos

Oldalak

Feliratkozás RSS - folyóirat csatornájára