Lacknerné Puskás Sára

Vasárnapi ige: A megtartó erejű közösség felé

2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Budakeszi szegletkő

Budakeszi – Kora téli fagyban, szálingózó havazásban gyűltek össze 2017. november 29-én a budakeszi evangélikus gyülekezet hívei, hogy letegyék leendő templomuk alapkövét. A fáklyafényes, ünnepi alkalomhoz a méltó hátteret a település határától nyugat felé húzódó, Fekete hegyek sötét sziluettje szolgáltatta.

Újabb virág Isten kertjében – Beiktatták az önállósult Budakeszi Evangélikus Egyházközség első parókus lelkészét

Budakeszi – Ritkán büszkélkedhet létszámbeli gyarapodással egy evangélikus gyülekezet, de Budakeszin és környékén a legutóbbi népszámlálás szerint háromszázötvenen vallották magukat lutheránusnak, ami növekedést jelent az előző cenzushoz képest. Január 1-jével megszületett a Budakeszi Evangélikus Egyházközség – megválasztott lelkészét, Lacknerné Puskás Sárát pedig április 19-én iktatta be parókusi hivatalába a Budai Egyházmegye esperese, Bence Imre a budakeszi református templomban.
Feliratkozás RSS - Lacknerné Puskás Sára csatornájára