Nagy Olivér

A reformáció emléknapja: Isten most is mellettünk áll

Alsószeli – A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott emléknap. Nagy Olivért, az alsószeli evangélikus egyházközség lelkészét kérdeztük a reformáció fontosságáról, üzenetéről, és arról, hogyan lehet a hit segítségével átvészelni a járvány időszakát.

Evangélikusok Európában

Magyarországon kívül szolgálatot végző lelkészek beszámolói a külföldi evangélikusság mindennapjairól.

Nagy Olivér a Felvidékről jelentkezik a járvány idején

Alsószeli – Külhoni magyar evangélikus testvéreinket kértük meg arra, videós üzenetben számoljanak be nekünk arról, hogyan élnek, hogyan éreznek és gondolkodnak a koronavírus járvány idején. Most Nagy Olivér Alsószeli (Felvidék) lelkész bejelentkezését láthatják.

Hitelesen kell szolgálni

Alsószeli – A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház egyedüli felvidéki származású, magyar nemzetiségű lelkészeként szolgál a mátyusföldi Alsószeliben Nagy Olivér. Levezetőlelkészként május végén a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület fórumát szolgálta falujában.

Egy nemzet imádságát nem lehet betiltani

A nemzeti himnusz olyan dal, ének vagy induló, amely egy nép együvé tartozását hivatott ünnepélyes formában megjeleníteni. Be lehet-e tiltani egy nemzeti imát? Erről kérdezte a Ma7.hu Nagy Olivért, az Alsószeli evangélikus gyülekezet lelkészét.

„Az Úr megvizsgál minden szívet” – Szlovákiai magyar missziói nap

Kuntapolca, Szlovákia – „Erős vár a mi Istenünk” – hangzott el a kezdő ének a 11. alkalommal megrendezett magyar evangélikus országos missziói napon, amelyet ezúttal a szlovákiai Gömörben, Kuntapolcán tartottak. Több mint egy évtizede Orosházán találkoztak először a felvidéki magyar közösségek, akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy hittestvérként tartsák egymással a kapcsolatot, és évente legalább egyszer találkozzanak.

A reformáció üzenete

A magyar protestantizmus Európában egyedüliként mindig szabadságharcok és forradalmak árán biztosította a fennmaradását, és bizonyította a szabadság iránti töretlen vágyát.

Az ünnepi kilók gyorsan felszaladnak, de az emberi lélek gyakran étlen-szomjan marad – Interjú Nagy Olivérrel

Alsószeli – Az advent az Úr eljövetelére való lelki felkészülés időszaka. Hogyan készül egy lelkész az ünnepekre? Mennyire változott meg az ünnepek előtti készülődés a modern társadalomban? Nagy Olivérrel, Alsószeli település evangélikus lelkészével beszélgettünk a feledésbe merült hagyományokról, Jézus tanításának időszerűségéről és a lelki szükségletekről napjainkban.

Anyanyelven hirdetni az evangéliumot – Alsószeli beszélgetés Nagy Olivér evangélikus lelkésszel

Alsószeli – Közeledünk a határhoz, a komáromi hídhoz. Nézek ki az ablakon, a messzeségben színes házak, szélerőművek. Mint fém szitakötők zúgnak a réten, közöttük kamionok sietnek nehéz teherrel. Szerencsére ma már nem kell útlevél, néhány perc, és Szlovákiában vagyunk. Nagy változást nem lehet látni, csak kevés a magyar feliratú tábla…
Feliratkozás RSS - Nagy Olivér csatornájára