szabályozás

A presbitériumok, presbiterek jogai és feladatai – Mit mondanak egyházi törvényeink?

A Magyarországi Evangélikus Egyházról szóló törvényünk alapelvként rögzíti, hogy az egyház egyházközségekből épül fel, az egyházközségek egyházmegyét, az egyházmegyék egyházkerületeket alkotnak, a három egyházkerület pedig az országos egyházat alkotja. Egyházunk törvényei biztosítják a törvényhozás, az egyházkormányzás és a bíráskodás mint hatalmi ágak szétválasztását. Ugyancsak meghatározó alapelv a paritás elve, azaz minden hatalmi ágon belül és egyházkormányzati szinten a lelkészi és nem lelkészi elem azonos mértékű befolyása érvényesül.

Kudarcként értékelte az egyházügyi szabályozás helyzetét Trócsányi

Budapest – Az Országgyűlés igazságügyi bizottságának kormánypárti többsége támogatta Trócsányi László igazságügyi miniszter a 2015-ös évről szóló beszámolóját a testület keddi ülésén.

Ab: a magyar egyházi szabályozás ellentétes az emberi jogi egyezménnyel

Budapest - Az emberi jogi egyezménybe ütközik a magyar egyházakra vonatkozó törvény és kormányrendelet néhány rendelkezése - mondta ki az Alkotmánybírság (Ab), mely a szükséges összhang létrehozására három hónapot adott a jogalkotóknak.
Feliratkozás RSS - szabályozás csatornájára