forradalom

Digitálisabb egyházat

Erfurt – Ralph Charbonnier egyházfőtanácsos a Németországi Protestáns Egyház (EKD) képviseletében a Gemeinschaftswerk Evangelischer Publizistik (GEP – Evangélikus Média Közösségi Munkacsoportja) 52. Erfurtban tartott éves gyűlésén mintegy száz egyházi és diakóniai szakember előtt arról beszélt, hogy a németországi protestáns egyházaknak digitálisan is láthatóbbá kell válniuk, mindenekelőtt a közösségi (Facebook, Twitter stb.) médián keresztül, reagálva az egyre digitálisabbá váló társadalom jelentette kihívásokra.

Tudomány, protestantizmus – Forradalom a reformációval karöltve

Jelentős változás zajlott le a nyugati gondolkodásban 1500–1700 között. A vallás területén Luther, Kálvin, Zwingli tanai jelentették a megújulást, a tudományban pedig Kopernikusz, Galilei, Brahe, Kepler és Newton révén a Föld-középpontú világfelfogást a Nap-középpontú váltotta fel. A tudományos forradalom a reformációval karöltve haladt.

Az 1956-os forradalom idején nyújtott humanitárius segítséget mutatja be egy bécsi kiállítás

Bécs – Az 1956-os forradalom évfordulójához kapcsolódva 2016. december 4-én nyílt kétnyelvű kiállítás az osztrák fővárosban, amely a magyarországi menekültek helyzetét és az ellátásukhoz nyújtott segítséget mutatja be. „Az Ausztriai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház segítségnyújtása menekülteknek 1956/57-ben” elnevezésű kiállítást az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet és a Bornemisza Péter Társaság szervezte.

Evangélikus menekítők – '56-os papgyerekemlékek a legnyugatibb határszélről

A nyugati országhatár közelében, évtizedekig a vasfüggöny közvetlen szomszédságában élő idősebb korosztály tagjaiban, amikor meghallják a „migráns”, „bevándorló” szót, rengeteg régi emlék is felszínre tör. A vonuló tömeg látványa, a kiszolgáltatott menekülőkről, a jobb élet reményében útnak indulókról készített felvételek a csaknem hatvan évvel ezelőtt történteket idézhetik sokakban. Az egykori szemtanúkkal való beszélgetésekben az 1956-os eseményeknek a történelemkönyvekben soha le nem írt részletei is szóba kerültek.

Az egyházak tudósítottak az 1848–49-es szabadságharcról

A történelmi egyházak papjaikon és lelkészeiken keresztül szolgáltattak információkat a forradalom és szabadságharc eseményeiről 1848–1849-ben. A papok és a lelkészek a szószékről lelkesítették az embereket a forradalom és a honvédő háború idején. Emellett a hivatalos jogszabályok kihirdetésére kifejezetten kötelezte őket a magyar kormány. Ennek saját hatáskörükben tettek eleget, vagy tagadták meg.

Reformáció és revolúció

Október a reformáció hónapja. Október a forradalom hónapja. Naptárunkban békésen megfér egymás mellett októberben a piros betűs 23-a és a – számunkra piros betűs – 31-e. Hullanak a pirosodó levelek, piros vér a pesti utcán, reformáció ünnepén piros az oltárterítő színe. Mintha még a színek is a reformáció és a revolúció harmóniáját hangsúlyoznák.

Szarvason járt az egykori forradalmár

Szarvas – Élő történelemként hordozza magában az ’56-os forradalom emlékét Wittner Mária. Az akkor alig 19 esztendő fiatal lány felismerte a változás szelét, és az első naptól kezdve részese akart lenni az eseményeknek. Hajtva meggyőződése és hite által, nem félt szembeszállni a szovjet erőkkel sem, s bár megsebesült, halálra ítélték és évtizedeken keresztül meghurcolták, ma sem szégyelli tetteit.

Jegyzetlapok az 1956-os forradalomról

A mai évfordulón az Evangélikus Élet eheti számában megjelent Fenyvesi Félix Lajos által készített jegyzeteket adjuk közre honlapunkon.
Feliratkozás RSS - forradalom csatornájára