Zalaegerszeg

Konfirmációi ünnep Zalaegerszegen

A megyeszékhelyi evangélikus templomban a hét végén zajlott a konfirmáció, amelyről Zsugyel Kornél lelkész számolt be a Zala megyei újságnak.

Cserépedénybe rejtett kincs – Lelkészkonferencia a nyugatiaknál

Zalaegerszeg – „A mi kincsünk pedig cserépedényekben van…” (2Kor 4,7) – Ez az igevers adta a mottóját a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület munkaévkezdő lelkészkonferenciájának, amelyet 2018. augusztus 27. és 29. között tartottak Zalaegerszegen, a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében. Az áhítatok – a Korinthusbeliekhez írt második levél 4. fejezete alapján – ennek a témának a különböző aspektusait bontották ki. A főelőadások pedig a lelkészi élet törékenységével, megfáradásával és az ehhez tartozó megküzdéssel foglalkoztak teológiai és pszichológiai szemszögből.

Nemzetközi orgonahetet rendeznek Zalaegerszegen

Zalaegerszeg – Neves művészek – köztük Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, a párizsi Saint Eustache-templom orgonistája és Fassang László orgona- és zongoraművész – szólaltatják meg a város orgonáit 2018. szeptember 22. és 29. között, az első zalaegerszegi nemzetközi orgonahéten.

Zala vármegye evangélikus lelkészeinek munkásságával ismerkedhettek meg

Zalaegerszeg – A szabadegyetem szervezésében 2018. május 8-án, kedden délután Zala vármegye 12 kiemelkedő evangélikus lelkészének életével és munkásságával ismerkedhettek meg az érdeklődők az evangélikus parókia gyülekezeti termében.

Szobrot állítottak Luthernek Zalaegerszegen

Zalaegerszeg – Luther Márton bronzszobrát az evangélikus templom melletti parkban állították fel 2017. október 27-én Zalaegerszegen. A reformátort kezében Szentírással ábrázoló, emberléptékű, teljes alakos alkotás Farkas Ferenc szobrászművész munkája. Megvalósítását, illetve az emlékpark kialakítását a város önkormányzatának támogatása tette lehetővé.

Reformációi emlékfutás volt Dél-Zalában

Zalaegerszeg – Több dél-zalai települést kötött össze az a rendhagyó megemlékezés, amellyel a reformáció hónap végi, félezer éves évfordulóját ünnepelték pénteken.

Dunántúli Férfimissziói Nap volt Zalaegerszegen

Zalaegerszeg – Mintegy ötven résztvevő érkezett 2017. október 7-én, a verőfényes délelőtt folyamán, a zalaegerszegi gyülekezet imatermébe meghirdetett Dunántúli Férfi Napra. A témára való tekintettel néhány résztvevőt a házastársa is elkísért.

Ember nagyságú képeskönyv érkezett Zalaegerszegre – Videóval frissült!

Zalaegerszeg – Ember nagyságú, lapozható evangélikus képeskönyvet állítottak fel pénteken a zalaegerszegi Dísz téren a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából.

Felújítják a zalaegerszegi evangélikus templom orgonáját

Zalaegerszeg – Egy hét múlva helyükre kerülnek az evangélikus templom orgonájának sípjai. Jelenleg is dolgoznak a szakemberek. A hívek reményei szerint húsvétkor már a felújított hangszeren szólalnak meg az egyházi énekek.

A reformáció zalai kezdeteiről hallhattak Zalaegerszegen

Zalaegerszeg – A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében, az Evangélikus Szabadegyetem szervezésében Őriné dr. Bilkei Irén, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának főlevéltárosa tartott vetített képes előadást 2017. február 24-én A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában címmel.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Zalaegerszeg csatornájára