Gémes István

70 éves jubileum, konferencia és hálaadás Stuttgartban

Stuttgart – November második hétvégéjén grandiózus programsorozat keretében ünnepelt a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet. A konferencia témája az Ora et labora volt.

Pro Cultura Hungarica-díjat kapott Gémes István evangélikus lelkész

Stuttgart – Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Stuttgartban részt vett a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet és a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség közös ökumenikus istentiszteletén, majd a stuttgarti március 15-ei megemlékezésen, ahol beszédet mondott, majd Pro Cultura Hungarica-díjat adott át Gémes István evangélikus lelkésznek.

Szeretettel köszöntjük 90. születésnapján Gémes István lelkészt

Ma ünnepli 90. születésnapját Gémes István lelkész. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem által neki adott tiszteletbeli doktori címe kapcsán mondott laudáció szövegével és egy róla készült videófilmmel köszöntjük.

Kiteljesedett öröm (Fil 2,1—2)

Az evangélium öröme címmel intézett apostoli buzdítást – pápaságának első dokumentumaként – egyházának tagjaihoz Ferenc pápa. Olyan evangelizálásra hívja fel benne a keresztényeket, amelynek az öröm nemcsak jellemzője, de motorja is. Hogy hívei erre képesek legyenek, ahhoz gyászos arcukat örömtől sugárzóvá kellene átváltoztatniuk. Ha a keresztények nem példázzák a mindennapjaikkal is ezt az átformálódást, hovatovább senki sem fog hinni nekik. Európai kereszténységünk elesett állapotának okait kutatva érdemes elgondolkozni ezeken a szavakon.

Örömötökre – maradok (Fil 1,21—26)

Édesanyám utolsó éveiben naponként többször is énekelte ezt az éneket fáradhatatlanul és nagy buzgalommal:

Kitekintés

Gémes István összeállítása a Híd magazinban.

Isten gondnokai (1Pt 4,10–11)

A Károlyi grófoké volt valaha az a birtok, amelyből az én falum határait kihasították. A grófi birtok később egy Schwarz nevű tulajdonosé lett, akit mi soha az életben nem láttunk. Annál inkább láttuk Fischer nevű gondnokát, aki magát elegánsan intéző úrnak neveztette. Rabiátus ember volt, aki néhány száz családot két majorságban kénye-kedve szerint tartott kézben.
Feliratkozás RSS - Gémes István csatornájára