Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia

Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: dr. Ecsedi Zsuzsanna
Minden keresztény ember hitvallása lehet az a bibliai szakasz, amelyet életem igéjé­ nek választottam. „[Jézus megkérdezte tanítványait]: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” (Mt 16,13–16; Péter vallástétele)

Ez a szakasz – amely pünkösd má­sodik napjának egyik evangéliumi igéje – megmutatja: mindenkinek el kell jutnia arra a pontra, hogy nyilatkozni tudjon, mit jelent számára Jézus. Kegyelem, ha ki tudom mondani, amit Péter is: számomra Krisztus az élő Isten Fia. Jöhetnek az életben olyan helyzetek, amikor szükség van arra, hogy mások előtt tanúságot tegyünk. Ehhez a „credóhoz” most segítségül hívom egyik munkaeszközömet, az Evangélikus énekeskönyvet. Az első vers a hálaadásé.

A következő lépés, amikor rádöbbenünk a személyes érintettségre: hogy Jézus Krisztus szenvedése és kereszthalála az én bűnömért is elvégeztetett.

Még személyesebb mélység és igazi mű­ alkotás a következő vers.

Legfontosabb húsvéti énekeink egyike a halál és az élet drámai küzdelmét jeleníti meg.

De jönnek olyan időszakok, amikor mindezek ellenére elgyengülünk, elbizonytalanodunk. Erre is van bátorítás.

És imádkozhatunk útmutatásért.

Ezt a megerősödést és megvilágosodást kívánom minden olvasónak!

A szerző az Evangélikus Kántorképző Intézet tudományos munkatársa, a budahegyvidéki evangélikus gyülekezet kántora

Az írás a Kossuth rádió Erős vár a mi Istenünk! címmel kéthetente jelentkező evangélikus félórájában elhangzott szöveg szerkesztett változata.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 82. évfolyam, 33-34. számában jelent meg, 2017. augusztus 27-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál, a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Címkék: ige - dr. Ecsedi Zsuzsanna -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!