Te ne akarj engem megtéríteni! – Kapaszkodók az evangélium megéléséhez és hirdetéséhez

Te ne akarj engem megtéríteni! – Kapaszkodók az evangélium megéléséhez és hirdetéséhez

Share this content.

Forrás: kotoszo.blog.hu, szöveg: Kovács Viktor
Szekularizált nyugati típusú világunkban a keresztény hit és vallásosság meglehetősen skizofrén helyzetbe került. Ennek oka, hogy az egyház és az állam szétválasztása a magánszféra hatáskörébe „száműzte” a spiritualitás dimenzióját. A kereszténység alapvető tanítása azonban, hogy az evangéliumot (a Jézus Krisztusról szóló örömhírt) hirdetni kell az egész világban, hogy minél több ember számára elérhető lehetőség legyen. Ezt a kettőt együtt nem lehet. És mégis ebben élünk hívő emberként, és ebben az ellentmondásban van elhívásunk arra, hogy két világ polgárai legyünk.

De hol van ebben az én helyem? Hol tudom megtalálni a „Bocs, hogy élek… De ciki!” és a „ha kell, ha nem, folyamatosan nyomuló és Bibliával hadonászó” végletek között a magam helyét és szerepét az evangélium hirdetésében? Ha receptet nem is, de a saját válaszod felfedezését segítő támpontokat biztosan kaphatsz ebből az adásból.

Az adásban előforduló főbb bibliai szakaszok:

1Pt 2,2: „[M]int újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre…”

Mt 28,18–20: „Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

Mk 16,15–16: „Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.

Ef 4,11–15: És ő »adott« némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus…”

Róm 1,16: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére…”

Hivatkozott adások:
A teremtésről
A szabad akaratról
Mi az, ami nem nekem szól a Bibliából?

Kovács Viktor további érdekes tartalmai megtalálhatók a YouTube-on, a Spotifyon és a Facebookon.

Hivatkozások: Cikk a KötőSzó oldalán. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!