Teherhordozásra szövetkezve – Tisztújulás a Déli Egyházkerületben

Teherhordozásra szövetkezve – Tisztújulás a Déli Egyházkerületben

Share this content.

Szöveg: T. Pintér Károly, fotó: Kiss Tamás
Kiskőrös – Viharos erejű szél seperte tisztára 2018. szeptember 22-én a kiskőrösi evangélikus templom előtti teret, ahová kerületi felügyelőt iktató istentiszteletre, valamint további tisztségviselőket választó közgyűlésre gyűlt egybe több tucat lelkész és nem lelkész. A meghívottak a Déli Egyházkerület valamennyi egyházmegyéjének képviseletében élvezhették a házigazda gyülekezet vendéglátó szeretetét a délelőtt 10 órától – sokuk számára – délután 4-ig tartott ünnepi alkalmon.

Meglehet, a szombat délelőtti istentiszteletet követő közgyűlés jegyzőkönyvében mindössze az a szikár mondat szerepel, hogy e napon a Déli Egyházkerület püspöke, Kondor Péter beiktatta felügyelői tisztébe elnöktársát, Font Sándort, ám az ünnepi alkalom résztvevőinek emlékezete minden bizonnyal megőrzi majd a templomi esemény lélekemelő részleteit is.

Kondor Péter azt a bibliai verset választotta iktatási igehirdetése alapjául, amellyel – június 30-án – őt indította püspöki szolgálatába dr. Fabiny Tamás elnök-püspök: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Azért ezt az igét választotta, mert – mint mondotta – „egy új kezdetnek vagyunk a részesei, és szeretném, ha közös igénk lenne.” Miután áttekintette a közös teherhordozás megannyi lehetséges területét, az egyházkerület lelkészi vezetője abban jelölte meg a legfőbb célt, hogy „rajtunk keresztül minél többen jussanak el Krisztushoz”, akinek „teherhordozó” példája egyúttal a legfőbb erőforrás. Kondor Péter végezetül felismertette, hogy az apostoli kérés épp ezért valójában nem is parancs, hanem áldás. 

Az eskütételt, illetőleg a beiktatást követően az új egyházkerületi felügyelő „székfoglalójával” kezdődött az ünnepi közgyűlés. Bemutatkozó beszédében Font Sándor utalt családja háromszáz évnél régebbre visszanyúló lutheránus gyökereire és arra a tényre, hogy bár képviselőként 1998 óta tagja a Tisztelt Háznak, előbb lett presbiter a soltvadkerti gyülekezetben, mint országgyűlési képviselő… A képviselő-felügyelő mondandója számos vonatkozásban ismerős lehetett azoknak, akik már olvasták az Evangélikus Élet magazin legutóbbi számában vele közölt interjút, ám a székfoglaló egy katartikus meglepetést is tartogatott. 

A szóban forgó interjúban szó esik azokról a megfestett és bekeretezett bibliai igékről, amelyek Font Sándor nagyszüleinek ágya felett díszítették a falat. E két, örökségként őrzött relikviát el is hozta beiktatása ünnepére, mintegy bizonyítandó, hogy az alkalomra invitáló meghívón betűhíven szerepel a nagyapa – A prédikátor könyvéből való (5,18) – legkedvesebb igéje: „Amely embernek az Isten megengedte, hogy a maga munkájában örvendezzék, az az Isten ajándéka”. 

Bár a felügyelőiktatás „forgatókönyvét” természetesen átbeszélték az elnöktársak, mint megtudtuk, Kondor Péter azt nem árulta el, hogy melyik igevers alapján fog prédikálni. Így viszont lehetetlen eldönteni, hogy a püspök, a felügyelő, avagy a gyülekezet számára okozott-e nagyobb meglepetést, amikor Font Sándor nagymamája keretbe foglalt legkedvesebb igéjét emelte magasba. Ez ugyanis a Galatákhoz írt levél 6. részének 2. versét idézi

Font Sándor az Evangélikus énekeskönyv 459. énekére hivatkozva adott választ arra a kérdésre, hogy ismert közéleti és kevésbé ismert magánéleti elfoglaltságai közepette mi motiválta a felügyelői tisztség elvállalására. Székfoglaló beszéde végén meg is kérte a gyülekezetet a „Velem vándorol útamon Jézus” kezdetű ének első versszakának eléneklésére, így a jelenlévők nemcsak érthették, hanem át is érezhették, miből, mitől, miért meríthető erő a teherhordozásra. 

A köszöntések sorát Prőhle Gergely országos felügyelő nyitotta, aki rámutatott, hogy adottságai – képviselői mandátumától függetlenül is – predesztinálják Font Sándort az általa hangoztatott hídszerep betöltésére egyházunkban. A műtéti beavatkozás után kórházban lábadozó volt kerületi felügyelő, Lengyel Anna példamutató szolgálatára többen is utaltak az ünnepi közgyűlésen, melyet távollétében Andorka Árpád vezetett. A tisztéből szintén leköszönő helyettes felügyelő olvasta fel a külföldi elfoglaltsága miatt ugyancsak távol lévő Gáncs Péter nyugalmazott püspök levelét, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntő sorait. Dr. Rück András egyházmegyei felügyelőhelyettes – egyebek mellett – dr. Kövér László házelnök gratulációját tolmácsolta, végezetül pedig Kondor Péter köszöntötte elnöktársát, és köszönte meg hitvesének és családja többi tagjának a nélkülözhetetlen háttértámogatást.

A templomi együttlét után a gyülekezeti házba vonultak át a jelenlévők, ahol – a délidős étkezést követően – immár munkaközgyűlés vette kezdetét az egyházmegyei küldöttek teljes körű részvételével. A tisztújító kerületi közgyűlés szavazásra jogosult tagjainak számos betöltendő tisztségre kellett választaniuk az újabb hatéves ciklusra.

A Déli Egyházkerületben az új püspökhelyettes dr. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára lett, a kerületi másodfelügyelő pedig Krizsán Zoltán, a Pesti Egyházmegye felügyelője.

A további tisztségviselők névsorát – a két másik egyházkerület tisztújító közgyűlésének eredményei ismeretében – az Evangélikus Élet magazin október 21-i száma közli egységes szerkezetben.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!