:) – Teljes mosoly: A helyi közösségekben sokszínűvé vált az ételosztás – Még mindig frissül anyagunk!

:) – Teljes mosoly: A helyi közösségekben sokszínűvé vált az ételosztás – Még mindig frissül anyagunk!

Share this content.

Folyamatosan frissülő körképet szeretnénk adni a Tedd teljessé a mosolyt! kampány részeként lezajlott ételosztásunkról. Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna, Horváth-Hegyi Áron, Lázár Zsolt, Buda Annamária, Varga Márta, Mórotzné Kiss Györgyi, dr. Szilvásyné Peregi Eszter, fotó: Buda Annamária, Horváth-Bolla Zsuzsanna, Horváth-Hegyi Áron, Nyíregyházi Kinga, Szabó Szilárd, Dévai Orsolya, Lázár Zsolt, Kecskés Éva, videó: Győri András Timótheus, Lázár Zsolt, Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

Sok tanulsággal szolgált ez az egész napos rendezvény, amelyet úgy összegezhetünk, hogy bár az evangélikus egyház központilag kérte és szervezte ezt az akciót, a benne részt vevő régiók, gyülekezetek, intézmények (diakóniai, oktatási)  mind-mind saját arcukra formálták azt. Így volt, ahol a meleg étel jelentett segítséget, máshol viszont a hajléktalanoknak adott tartósélelmiszer-csomag, s megint máshol a rászoruló gyerekeknek tartott családi nap. 

2013. 04. 27.

Az egyes helyszíneken már délben elkezdték az osztásokat, Békéscsabán egy óra alatt fogyott el a 800 adag étel, a dombóváriak mintegy negyven perc alatt kiosztották az Evangélikus Diakóniai Otthonban megfőzött 600 adag ételt. 

Buda Annamária az osztás résztvevőjeként így emlékezett vissza az evangelikus.hu érdeklődésére: „Sokan voltak, sok ételt vittek. Egy asszony így köszönte: Köszönöm, Isten áldja meg magukat. Én is ezt szeretném üzenni mindenkinek, aki részt vett az előkészítésben, a kivitelezésben, főzött, szórólapot osztott, ételt adott, helyet biztosított, járművet vezetett, támogatta az ötletet, imáival hátteret biztosított. Jó volt érezni, hogy kisebb közösségként egy nagyobb közösségnek vagyunk a részei, és részesei lehettünk ennek a segítő akciónak. Megéltük a közösség kegyelmét, azt, hogy tudunk másoknak adni, és igen, hogy teljessé tudjuk tenni a mosolyt jó szóval, kedvességgel, jó szívvel kínált étellel. Istennek legyen hála érte!”

Örménykúton a szarvasi ótemplomiak a már bevált negyedórás időkeretben szét is osztották az ételt. Az ételosztást megelőzően egyházmegyei közgyűlés volt, tudta meg szerkesztőségünk Lázár Zsolt esperestől. Itt a polgármester asszony átadott egy dossziét, amelyben 123 örménykúti lakos aláírásával kérte az egyházat, hogy a gyülekezeti szolgálatát segítse az egyház. A népszámláláskor 139-en vallották magukat evangélikusnak, és ebből összesen 123-an kérték a gyülekezet létrejöttét. A közgyűlés elfogadta, hogy Örménykút és Középhalom leánygyülekezetként kezdje meg működését, így induljon el az önálló gyülekezetté válás útján. Az ételosztáshoz falunap is kapcsolódott, itt fellépett az ótemplomi gyülekezet Luther's Roses kórusa, a rövid köszöntők sorában Lázár Zsolt ünnepi, vasárnapi igével köszöntötte az ott lévőket: Énekeljetek az Úrnak! Ezután Szakács Jánosné polgármester asszony, Dankó Béla országgyűlési képviselő és Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő is sedégkeztek az osztásban az egyházmegye küldötteivel együtt. 

Tótkomlóson 800 adag marhagulyást osztottak ki, öt órakor kezdték az immáron estebéd porciózását. 

Nyíregyházán a helyi csapatot Laborczi Géza, az Oltalom Szeretetszolgálat igazgató lelkésze koordinálta nagy hozzáértéssel. Az osztásban az egyházkerületet Fabiny Tamás püspök és Benczúr László tiszteletbeli egyházkerületi felügyelő, az országos irodát pedig Kocsis István pályázati referens képviselte. A szeretetszolgálat tucatnyi munkatársának munkáját a Kossuth Lajos Gimnázium és a Roma Szakkollégium önkéntes fiataljai segítették. Szükség is volt a sok szorgos kézre, hiszen a szeretetszolgálat Rákóczi úti központjának udvarán főtt több száz adag meleg ételt négy helyszínre kellett rövid idő alatt kiszállítani és kiosztani: a központon kívül a bokortanyákba, az anyaóvóba és a nyíregyháza-kertvárosi gyülekezet Bólyai téri imaházába. A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztálya, az Evangélikus Kommunikáció és az evangelikus.hu szervezése nyomán létrejött akció célja nem csupán az ételosztás volt, hanem a rászorulókkal való személyes találkozás. Ennek jegyében több rövidebb beszélgetésre is sor kerülhetett. Az egyházkerület vezetősége a nap végén, az esti órákban a mandabokri imaház szentelése után még az anyaóvóba is ellátogatott.

Celldömölkön a falvak lakói is (Külsővat-Bánhalmapuszta, Nemeskocs, Kemenespálfa, Boba, Duka, Kissomlyó, Jánosháza, Kispirit, Nagypirit, Egyházashetye) megkapták az ételt, a celldömölki gyülekezet tagjai és az óvoda is segítette a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat munkatársait. Összesen 60 önkéntes segítségével mintegy 670 adag étel került kiosztásra. Az osztásra a vasi egyházmegye közgyűléséről érkezett Rostáné Piri Magda esperes és Gregersen-Labossa György lelkész, diakóniai bizottsági vezető. Az osztást mindvégig segítette Esztergályos Jenő (az Apáczai Könyvkiadó tulajdonosa), részt vett a programon Fehér László, Celldömölk város polgármestere és Mórotz Zsolt, a Vasi Egyházmegye felügyelője. Anyagilag is támogatta az akciót a Celldömölki Evangélikus Egyházközség, a helyi tűzoltóság sátrat adott és felállította, a Celldömölki Polgárőrség segítette a lebonyolítást, a Kemenesaljai Y's Men Klub Közhasznú Egyesület és ificsapata plakátokat ragasztott és szórólapot osztott. A Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat 70 adag étellel járult hozzá az akcióhoz, a Rezgőnyárfa étterem az ételt a helyszínre szállította és az eszközöket biztosította a kiosztáshoz.
A rendezvény lebonyolítására rengeteg önkéntes jelentkezett, ezt az összegfogást mindenképp említésre méltónak és példaértékűnek tartják a helyiek. „A Bánhalma pusztán tartott ételosztás mindenki számára megrendítő volt - mesélte a Lakos Ádám Szeretetszolgálat vezetője, Móroztné Kiss Györgyi. - Az emberek alig akarták elhinni, hogy valaki rájuk is gondolt, még soha nem volt hasonlóban részük. A településen 46-an laknak, a település majd' felét idősek teszik ki, a másik felét (3 család) nagycsaládosok. A településen sem bolt, sem mozgóárus nincs. Egyéb szolgáltatások sincsenek, sajátos helyzete miatt nincs egészségügyi ellátás és szociális szolgáltatás sem. Az itt élők őszintén hálásak és rendkívül szerények voltak. Nekik az adott ételen kívül az is nagyon jólesett, hogy valakik érdeklődést mutattak irántuk. Megnyíltak, beszélgettünk, a gyerekeknek is nagy „szenzáció” volt az esemény. Az ételt természetesen szívesen fogadták Celldömölkön is, de mivel ott több a rendezvény évente, ahol ételt is osztanak, illetve a szociális ellátórendszer keretében a rászorulók többnyire ingyenes ellátásban részesülnek, az ételadományt így sokkal természetesebbnek tartották.”

Győrött az ételosztás meghirdetésében a helyi rádió és napilap nyújtott jelentős segítséget. A rászorulók személyes értesítése a családsegítő központ közreműködésével valósult meg. 

Az önkéntesek már pénteken megkezdték a munkát. A Péterfy Sándor Evangélikus Iskola diákjai a főzés előkészítésében aktívan részt vállaltak. Szombaton az Evangélikus Szeretetház konyhásai 400 adag székelykáposztát főztek. Mivel az időjárás megtréfált az erős széllel, reggel a Szeretetház udvarát át kellett rendezni, hogy megfelelő helyszínt teremtsenek az osztáshoz. Az önkéntesek nagy segítséget jelentettek ebben a munkában is. Közben a diákok másik csoportja a kenyéradagok csomagolását végezte.

12 órakor megkezdődött a meleg étel osztása. Ekkor már rászorulók egy csoportja gyülekezett az intézmény előtt. A későbbiekben folyamatosan jöttek éthordóval, műanyag dobozzal, kisfazékkal. Az osztás végén 30 adag még a hajléktalanszállóra is került. A megjelentek szemében néhol szégyenkezés, néhol hála csillant. Ugyanez a kettősség volt a segítőkben is. Öröm, hogy segíthettek, s bánat, hogy egy szociális ellátórendszerrel jól felszerelt nagyvárosban is ennyi a rászoruló. Az ételosztás közben megjelent a helyi TV, s rövid tudósítást készítettek az esti Híradóba. 

A program segített a diákokkal megértetni az önkéntes munka lényegét és értékét. Segített felhívni a környezetünkben élők figyelmét a segítők segítésére, az 1 %-os kampány céljára. 

Bonyhádon is jól sikerült a Nyitott kapuk családi nap, ahol a nap egyik csúcspontja volt a focimérkőzés, még a helyszínen felvételeket készítő Magyar Televízió stábja is lelkesen számolt be szerkesztőségünknek a történtekről.

Az evangelikus.hu a budapesti Deák térre ment, ahol ezúttal nem meleg ételt kaptak a hajléktalanok, hanem hidegélelmiszer-csomagot. Az ötven szatyrot a gyülekezet nőegyletének tagjai vásárolták meg és csomagolták össze, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulói és a Deák téri gyülekezet tucatnyi fiatal önkéntese adta át a környék parkjaiban, füvön, földön, padokon fekvő embereknek. Mindenki hálával telve mondott köszönetet. Bebizonyosodott, hogy a tejes mosoly kampány csak akkor válik teljessé, ha megmutathatjuk, nemcsak csendben tesszük a dolgunkat, hanem a világ elé tárhatjuk, hogy milyen sokszínű, jószívű, tettrekész az evangélikusság ebben az országban. Valódi só voltunk a társadalomban, és ma az ebédre feltálalt leveshez is mi adtuk az ízt.

Kettő kakukktojás az osztásban Miskolc és Szarvas, ezeken a helyszíneken holnap (2013. 04. 28.) délben kapják meg a rászorulók az ételt.

2013. 04. 28.

Szarvason az összeszokott csapat Pásztory Mátyás vezetésével 800 adag meleg ételt főzött meg és osztott szét. Az ételosztás előtt istentiszteletet tartottak. Cantate vasárnapjának jegyében, stílszerűen népdalok éneklésével vezették be az ételosztást.

A miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola vasárnap 12 óráról kapcsolódott be az országos szintű akcióba, az akció főszervezője Fellegvári Zoltán intézményvezető volt. 800 adag étel került kiosztásra, a kezdeményezést helyi vállalkozók is támogatták (többek között a Tanoda Kft., az EMI és a PRO-PACK Kft.).

A helyi sajtó közreműködésével meghirdetett ételosztásra folyamatosan érkeztek a környékről, szatyrokkal, lábossal, ételhordóval, tejfölös pohárral, sokan gyerekekkel, még csecsemővel is. A barátságosan berendezett iskolaudvaron lehetőség volt arra is, hogy helyben ebédeljenek a rászorulók. Az első adagokat dr. Kriza Ákos, Miskolc városának polgármestere és Sebestyén László országgyűlési képviselő merték a tányérokba Vincze József munkatársainak segítségével. Jelen volt az eseményen dr. Kovács László és Molnár Péter önkormányzati képviselő, illetve prof. dr. Kocziszky György, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja. Az iskola vezetősége vállalta, hogy két helyre kiszállítja az intézmény konyhájában főtt babgulyást, így részesülhettek az adományból a családok átmeneti otthonának lakói és a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanszállóján élő mozgáskorlátozottak is.

Az előkészítő munkákban és lebonyolításban több mint 20 pedagógus és osztályonként két önként vállalkozó diák vett részt. „Nem ritka az önkéntes munka intézményünkben - számolt be Rachner Judit, az iskola pedagógusa. - A családok átmeneti otthonában egy héttel ezelőtt jártak a diákjaink, kerítést építettek, takarítottak, virágot ültettek. A mai napon láttak egy szeletet az emberi nyomorúságból, de talán közelebb is kerültek ahhoz, hogy majd felnőttként is segíteni tudjanak nekik. Az a tapasztalatunk, hogy nagy igény van az ilyen akciókra. Mindenki köszönetet mondott és hálás volt.”

Miért vettek részt az akcióban a diákok? Mi volt a feladatuk? - Körkérdésünkre az alábbiakat válaszolták:

„Szeretem az önkéntes munkákat. Ma délben jártuk a várost, és megkérdeztük az embereket, akikről úgy gondoltuk, éhesek lehetnek, hogy ebédeltek-e már. Megkönnyeztem, amikor láttam, hogy hogy örülnek a meleg ételnek. Volt, aki útközben elmesélte az életét.
Fontos, hogy akik nem járnak templomba, azok is tudják meg, hogy az egyház mindenkinek segíteni akar, nem válogat az emberek között." Ódor Lilla Judit 8. osztályos tanuló

„A legnagyobb élmény az volt, hogy segíthettünk. Egy mozgássérült bácsi nem tudott bejönni, neki kivittük a levest.” Gál-Szabó Renáta és Kmeczó Krisztina 6. osztályosok

„Fontos, hogy támogassuk az elesetteket. Sokan segítettek már nekem is, úgy érzem, ezt viszonoznom kell. Elmentünk a barátnőimmel a városba, és hirdettük, hogy itt meleg ételt lehet kapni. Sokan mondták, hogy a Jóisten áldjon meg bennünket." Joó Kata 8. osztályos tanuló

FÉNYKÉPEK, VIDEÓK:

Hajléktalanoknak adott élelmiszercsomag osztása a Deák tér környékén lévő köztereken (fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna)

Videó a Deák téri eseményekről (videó: Győri András Timótheus)

Dombóvári ételosztás (fotó: Buda Annamária)

Dombóvári ételosztás (fotó: Szabó Szilárd)

Tótkomlósi ételosztás (fotó: Nyíregyházi Kinga)

Ételosztás Örménykúton és Tótkomlóson (fotó: Lázár Zsolt)

Miskolci ételosztás (fotó: Dévai Orsolya)

Szarvasi ételosztás (fotó: Lázár Zsolt)

Cantate - Népdalt énekeltek az ételosztás előtt Szarvason

Ételosztás Bánhalmán (Celldömölk körzetében) (videó: Szombathelyi Evangélikus Egyházközség)

Győri képek:

Képek Bonyhádról (fotó: Kecskés Éva):

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!