Teológia mindenkinek a világhálón

Teológia mindenkinek a világhálón

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Galambos Ádám, fotó: Magyari Márton
Budapest – Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára ez évtől több száz értékes könyvet és folyóiratot tett elérhetővé az interneten egyházunk munkatársai számára. Az élethosszig tartó tanulás támogatásának jegyében született, a professzionális munkát segítő kezdeményezésről Mészáros Kornélia könyvtárvezetőt kérdeztük.

– A kezdeményezés célja a „Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeiben dolgozó szakemberek (lelkészek, oktatási-nevelési, valamint diakóniai területen dolgozók) szakirodalomhoz való hozzáférésének fejlesztése távoli (otthoni) eléréssel”. Miért tartották fontosnak, hogy ilyen módon is segítsék egyházunk szolgálattevőinek munkáját?

– Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatóinak többsége tanulmányainak befejezése után arról számolt be, hogy a szolgálatukhoz szükséges szakirodalom elérése nehézkes a hivatásuk speciális volta miatt. Az elmúlt időben egyre több olyan kérés érkezett hozzánk, amely egyértelműen jelezte, hogy szükséges az otthonról is elérhető szolgáltatásaink bővítése. Ennek hatására lett egyre fontosabb, hogy ne csak a tanulmányaik ideje alatt segítsük a hallgatókat, hanem a szolgálatuk megkezdése után is rendelkezésre álljunk.

– A digitális könyvtár anyagai nemcsak Budapesten, az egyetem könyvtártermeiben, hanem az internet jóvoltából az egész országban elérhetők. Milyen könyvekhez, adatbázisokhoz férhetnek hozzá a beiratkozók?

– Jelenleg három ilyen adatbázisunk van, de további fejlesztésekben is gondolkodunk. Az egyik az Amerikai Teológiai Könyvtárak Egyesületének – ATLA – vallástudományi adatbázisa, amelyen keresztül elérhető a külföldi kurrens szakirodalom olyan folyóiratokkal, mint a Christian Education Journal, az International Journal of Children’s Spirituality, a The Journal of Youth Ministry, a Journal of Media and Religion, a Patient Education and Counseling, a Journal of Drug Issues vagy a Zeitschrift für evangelische Ethik. A távolról elérhető másik adatbázis az Arcanum Digitális Tudománytár, amelyben több száz magyar nyelvű szakfolyóirat, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel. Néhány kiragadott példa: egyaránt hozzáférhető itt az Alföld, a Modern Nyelvoktatás, az Orvosi Hetilap, a Pszichológia, a Szociológiai Szemle és a Theologiai Szemle című folyóirat. A harmadik a Hittudományi Adatbázis, amely könyvtárunknak a Magyar Evangélikus Digitális Tárat, a MEDiT-et kiegészítő, saját fejlesztésű adatbázisa. Ebben az egyetem képzéseihez előírt, jellemzően magyar nyelvű kötelező irodalom és jegyzetek érhetők el, jelenleg közel nyolcszáz könyv. Például Kőszeghy Miklós Föld alatti Izrael című kötete, Keveházi László könyve a diakónia bibliai alapjairól, történetéről, illetve az egyetem oktatóinak kötetei, kommentárok, a Luther Kiadó könyveinek nagy része.

– Mondhatjuk: nemcsak teológiai szakkönyvekkel, hanem számos más tudományág ismeretanyagával is gazdagodhatnak a könyvtár online rendszerét használók.

– Igen, az egyetem ennél több adatbázisra fizet elő. Célunk, hogy a jövőben bővítsük az otthonról is elérhető adatbázisok számát.

– A koncepció kidolgozásához előzetesen felmérést készítettek egyházunkban. Mit mutatnak az eredmények?

– A kérdőív alapján látszik, hogy nagy igény van a szakmai ismeretek naprakészen tartására. Az egyházunkban dolgozó munkatársak szakmai munkájuk közben elsődlegesen az internetre, illetve az otthoni könyvtárukra támaszkodnak. Ezek az adatbázisok tulajdonképpen az internet lehetőségeinek kihasználásával egészítik ki a házi könyvtárakat.

– Milyen eredményeket várnak az online elérhető adatbázisoktól?

– A közvetlen cél az egyházunkban szolgáló lelkészek, pedagógusok, diakóniai szakemberek élethosszig tartó tanulásának támogatása. Közvetett célként megjelenthet a gyülekezeti tagok önképzése, a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés támogatása is.

– Mi a beiratkozás feltétele, és miként működik a könyvtár online rendszere?

– Az előbbiekben említett lehetőségek igénybevételéhez szükséges, hogy az illető egyházunk intézményeinek valamelyikében dolgozzon, és erről három hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolást mutasson be. Az online beiratkozásról részletesebben az egyetem honlapján, a Könyvtár menüpontban, az aktuális híreknél olvashatnak, illetve innen elérhető a regisztrációs felület és a linkek is a három adatbázishoz. Ha valaki már volt könyvtártag nálunk, akkor az olvasói fiókján belül meg tudja hosszabbítani a lejárt olvasójegyet – itt szintén szükséges munkáltatói igazolás feltöltése. Az esetleges kérdésekre szívesen válaszolunk, a konyvtar.teol@lutheran.hu címen állunk rendelkezésre.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 7–8. számában jelent meg 2020. március 1-jén.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!