Teremtés a kibontakozás és a fejlődés keretei között – Háromnapos konferencia kezdődött

Teremtés a kibontakozás és a fejlődés keretei között – Háromnapos konferencia kezdődött

Share this content.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám
Budapest – A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend és a Missziói és Környezeti Központ szervezésében 2014. május 15-én a Magyarországi Evangélikus Egyház Üllői úti székházának klubtermében háromnapos konferencia kezdődött a teremtésvédelemről. Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Hogyan szemléljük a világot? Úgy, mint Isten által teremtett életet, vagy úgy, mint ami nem Istentől van? Mit mond erről a Szentírás, a tudomány és a művészet? Akit érdekelnek a fenti kérdések, azoknak izgalmas konferenciát ígér a háromnapos konzultáció.

A megnyitón az egybegyűlteket Széchey Béla József, a konferencia elnöke köszöntötte. „A környezetvédelem fontossága mellett fokozott hangsúlyt kell fordítanunk hívőként arra, hogy ne csupán környezetvédelemről, sokkal inkább teremtésvédelemről beszéljünk. Rendünk, a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend, teljes egyetértésben csatlakozott az ENSZ által meghirdetett környezetvédelmi világnaphoz, azonban célunk, hogy ez a világnap krisztusi tartalommal töltődjön meg.”

Némethyné Uzoni Hanna, a Budai Evangélikus Egyházmegye felügyelője beszédében hangsúlyozta: „Tudnunk kell, hogy a teremtésvédelemmel kapcsolatban az egyháznak számos, a világtól jövő konfrontációval kell számolnia. Ettől azonban nem kell megijednünk, hanem tudnunk kell, hogy ezt a harcot meg kell vívnunk.” A felügyelőasszony kitért arra is, hogy a hit- és erkölcstan oktatás bevezetésével új missziós út nyílt az egyházak számára. „Ezek a találkozások is lehetőségek arra, hogy a tudomány és hit közötti sokak által vélt különbségeket lebontsuk és a sok esetben felerősített távolságban közeledést érjünk el. Ne felejtsük el, hogy a természetvédelemben az ateisták is részt vesznek, hiszen számukra is fontos környezetük, azonban nekünk, keresztényeknek különös felelősségünk a teremtett természet megóvása. Ezt imádsággal, életmódunk önkorlátozásával és példamutatással is előre tudjuk mozdítani” – fogalmazott Némethyné Uzoni Hanna.

Dr. Zsigmondy Árpád nyugalmazott evangélikus lelkész, levéltáros A teremtésről az Ószövetségben címmel tartott előadásában a teremtéstörténetből kiindulva mutatott rá az ószövetségi teremtés-értelmezésre. Az előadó kitért arra, hogy Jób könyvében és a Zsoltárok könyvében egyaránt előkerül az a felhívás, miszerint a jónak teremtett világot az embernek meg kell becsülnie. „A jó és a rossz fája Isten vizsgáztatásaként is felfogható. Az ember ezen elbukott, de Isten ezért nem vette el életét, hanem azt meghagyva, egy másfajta egzisztenciát biztosít számára. Ebben kell megtalálnunk helyünket, az Istenhez vezető út által” – fogalmazott a nyugalmazott evangélikus lelkész.

A konferencia első napjának zárásaként a teremtéshez kapcsolódó imádságokat mutatta be Biczó Dénes evangélikus kántor. Biczó elsősorban a teremtésre vonatkozó, a teremtett világ megóvására felhívó énekeken keresztül mutatott rá arra, hogy környezetünket nemcsak kaptuk, hanem keresztyénként, azzal szimbiózisban, azt megbecsülve kell élnünk benne.

A konferencia további programja:

(Helyszín: Budapest, Üllői út 24.)

2014. május 16. péntek

14:30 Ökumenikus, istentisztelet. /Biczó Dénes, Ganicz László, Széchey Béla József, Tóth Melinda, Zsigmondy Árpád/
15,30 Köszöntések
15,40 Teremtés a biológiai fejlődés útján /Falus András akadémikus/
16,30 A költészet teremtő erejével – versmondás /Tilly Gabriella művésznő/
16,40 Az univerzum kora és alakulása egy keresztyén fizikus szemével /Szakács Tamás fizikus, evangélikus lelkész/
Büfé
17,30 Tudományos kerekasztal /Jancsó Gábor, Szebik Imre, Tóth Melinda/, az előadók bekapcsolódásával.
18,30 Esti Taizéi Ima: Krisztus, a teremtés végrehajtója
19,10 Konzultáció

2014. május 17. szombat

09,00 Reggeli áhitat: a tudós közösségek szolgálata /Frank Hegedüs/
09,40 Az alkotmányozás jelentősége az értékrend kialakításában /Illyés Melinda/
10,00 A létezés és teremtés kérdései Miltonnál és Madáchnál /Tóth Melinda /
10,20 Umwelttaetigkeit in der evangelischen Kirche Österreichs /Frau Kampelmühler /
10,50 Zsoltározás /Lakatos József előadóművész/
Büfé
11,10 Teremtés a kibontakozás, a fejlődés keretei között / Széchey Béla József/
11,50 Általános megbeszélés, jelenről és jövőről, Némethy Zoltán, Tóth Melinda és Széchey Béla József részvételével
13,00 JTR közgyűlés
13,30 Záró áhítat
14,00 Úti áldás

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!