Teremtésvédelem a világ végén?

Teremtésvédelem a világ végén?

Share this content.

Szöveg: Bartha István
Balassagyarmat – Advent második vasárnapján ünnepi istentiszteletet tartottak a balassagyarmati evangélikus templomban. Elsősorban Istennek adtak hálát, de a jelenlévőkön keresztül köszönetet mondtak a tervezőknek, szervezőknek és kivitelezőknek is, miután a Túrmezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat Deák Ferenc utcában álló épületén megvalósult egy nagy értékű energetikai korszerűsítés az elmúlt néhány hónap során.

Kocsis István, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája pályázati és fejlesztési osztályvezetője Mózes öt könyvének tematikája alapján adott szemléletes, humoros és a laikusok számára is értelmezhető tájékoztatást az évek óta folyó tervezgetésről, a pályázati lehetőségek figyeléséről, a folyton változó törvényi feltételekhez való rugalmas alkalmazkodásról, a sok-sok újratervezésről és arról, hogyan jutottak el a döntéshozók odáig, hogy az elnyert pályázati támogatásból idén a kicsiny, családias méretű, ámde mégis csak országos fenntartású intézményre is ötvennyolcmillió forintot tudtak fordítani. A teljesség igénye nélkül a műszaki tartalom néhány jellemzője: tizennégy centiméter vastag szigetelés került a falakra, kicseréltek minden nyílászárót, a melegvíz-ellátást ezentúl napkollektorok is segítik, a déli fekvésű tetőre felszerelt tizennyolc napelem pedig jelentősen hozzájárul az elektromos energia termeléséhez. Mindez nem csupán egy diakóniai intézmény komfortosabbá és az ott folyó munka hatékonyabbá tételéről szól, hanem arról is, hogy ez csak egy kezdeti lökés ahhoz, hogy minél többen felismerjük: felelősek vagyunk a teremtett világért és annak lakhatóságáért.

Az igehirdetés szolgálatát Cserhátiné Szabó Izabella püspökhelyettes végezte a második adventi vasárnapra kijelölt igeszakasz, Júd 14–25 alapján. Az utolsó időkkel kapcsolatos igehirdetési textus és a vasárnapra kijelölt evangélium alapján hallhatott a figyelmes gyülekezet biztató szavakat. A prédikátor kiemelte, hogy fontos, mivel van értelme a közös hitünkért küzdeni, azaz megtenni a magunk „fogadó” lépéseit az értünk nagy áldozatot hozó Isten felé. Krisztus mindnyájunk számára a személyes fordulópont, a fókusz. És nem csak a történelmi időszámításban. Krisztus előtt és Krisztus után vagyunk. Hozzá képest létezünk. Isten Jézusban megmutatott szeretetének melege, „energiája” tehet minket azzá, amivé elhívott minket. A fákat nem szükséges évente emlékeztetni arra, hogy termőre forduljanak. Mi, emberek azonban a termőre forduló fák látványából tanulhatunk. Azt is megtanulhatjuk, hogy tudatosan is kapcsolatban kell lennünk Teremtőnkkel.

Az igehirdetés továbbgondolását segítette a gyülekezet énekkarának szolgálata. Az istentisztelet után az érdeklődők Ács Andrea intézményvezető és munkatársai kíséretében átsétáltak a szomszédos utcában álló „szeretetházhoz”. Néhány köszönő és köszöntő szó után elénekelték a lakókkal és dolgozókkal együtt a mindenki által könyv nélkül tudott, „Jer, dicsérjük Istent” kezdetű ének első versszakát, majd a gyülekezeti teremben terített asztalok mellett beszélgethettek még egymással a vendégek, valamint a hálás és szorgos házigazdák. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere és Koncz István, a Nógrádi Egyházmegye felügyelője is.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!