Skip to main content

Általános tisztújítás, 2024

A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházközségi közgyűléseibe, képviselő-testületeibe és presbitériumaiba, egyházmegyei közgyűléseibe és presbitériumaiba, egyházkerületi közgyűléseibe, illetve országos presbitériumába hatéves mandátummal kapnak megbízást a testületek tisztségviselői. A jelenlegi hatéves ciklus lejártával 2024-ben egyházunkban általános tisztújítást tartunk.

A Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata 2023. február 25-ei ülésszakán előkészítő nyilatkozatot fogadott el a 2024. évi általános tisztújításról. A nyilatkozat ismerteti a törvénymódosításokat, felhívja a figyelmet a jelölőbizottságok feladataira, és a jelöléshez is szempontot ad.

A választások rendje

A választások rendjéről a választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény rendelkezik.

A választási ciklusról a törvény II. fejezete 4. §-ának (2)–(4). pontja az alábbiakat rögzíti:

„(2) A választási ciklus időtartama hat év.
(3) Az egyházközségekben a nem lelkészi tisztségviselők, a presbitérium és a képviselő-testület mandátuma az új tisztségviselők, presbitérium, illetve képviselő-testület beiktatásával szűnik meg.
(4) Az egyházközségnél magasabb egyházkormányzati szinteken a közgyűlések mandátuma az új közgyűlés megalakulásával, a tisztségviselők és a testületek mandátuma az új tisztségviselők és testületek beiktatásával szűnik meg.
(5) A tisztségviselők és testületi tagok újraválaszthatók.”

Az általános tisztújítást a törvény III. fejezete részletezi, az egyházközségekben történő lebonyolításának menetrendjét a 6. § (2). pontja rögzíti:

„Az általános tisztújítást úgy kell ütemezni, hogy az egyházközségekben a tisztújítás évében

  • legkésőbb március 31-ig történjen meg az új presbitérium és az egyházközség küldötteinek megválasztása,
  • továbbá április 30-ig a szavazat leadása az egyházmegyei elnökségi jelöltekre,
  • június 30-ig pedig a szavazat leadása az egyházkerületi felügyelőjelöltekre.”

A további egyházi testületek megválasztásának menetrendjét a III. fejezet egyéb paragrafusai részletezik.

A választások során a jelenlegi jelölőbizottságok járnak el.

Az általános tisztújítással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel az illetékes egyházkerületi jelölőbizottságnál lehet érdeklődni.

Jelöltek állambiztonsági átvilágítása

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos közgyűlése 22/2006 (V.19.) számú határozatával az egyházi szolgálatról és egyházkormányzásról a magasabb egyházkormányzati szinteken című 1997. évi IV. törvény 115.§ e) pontja alapján rendelte el azt, hogy minden egyházi választás előtt a jelöltek névsorát az ügynökkérdéssel foglalkozó tényfeltáró bizottságnak meg kell küldeni. A jelöltek állambiztonsági átvilágításáról szóló tájékoztató itt érhető el.