Több evangélikus gyülekezetben is a szabad ég alatt tartottak istentiszteletet

Több evangélikus gyülekezetben is a szabad ég alatt tartottak istentiszteletet

Share this content.

Összeállítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna, forrás: a cikkben szereplő gyülekezetek Facebook oldalai
Kiskunhalas – Budapest – A járványhelyzetre való tekintettel a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa fokozott óvatosságra intette a gyülekezeteket. Fabiny Tamás, Kondor Péter és Szemerei János püspökök 2020. szeptember 12-én kelt pásztorlevelükben azt írták, hogy a tavaszihoz hasonló országos és általános templombezárásokat szeretnénk elkerülni, viszont a fertőzési gócpontok területein helyileg a templomok bezárása is szükségessé válhat. Ezt elkerülendő, kihasználva a jó időt, több gyülekezet is a szabad ég alatt ünnepelt vasárnap. – Összeállításunk minden bizonnyal nem teljes, ezért várjuk a további kiegészítéseket a szabadtéri gyülekezeti alkalmakról.

Szabadtéri tanévnyitó istentiszteletet tartottak Kiskunhalason, az evangélikus imaház kertjében

Isten igéje szólt hozzánk: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék...” – mondja Jézus. Pár gondolat röviden:

Szomjazunk a szeretetre, a megbecsülésre, arra, hogy értékeljenek, elfogadjanak. Szomjazunk a nyugalomra, békére egy feszült, zaklatott világban. Szomjazunk a biztonságra, a védettségre abban a helyzetben, amelyben most élünk. A lelkünk mélyén Istenre szomjazunk. A kérdés az, hogy ezt bevállaljuk-e... A bennünk lévő szomjúságot sokszor pótlékokkal töltjük ki, de ez nem ad megnyugvást és békét. Jézus a sátoros ünnep 7. napján, – amikor az aranykannába töltött vízzel körüljárták az oltárt, – azt mondja, hogy: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám...” (Jn 7,37) Nem azt mondta, hogy mindenki, hanem aki szomjazik, aki bevállalja az Isten utáni szomjúságát.

Most egy szót emelek ki, ami után jelenleg még inkább szomjazunk: biztonság. A mi végső biztonságunk Isten jelenlétében van. Milyen szép és mély a mi evangélikus köszöntésünk: „Erős vár a mi Istenünk.” Ismételgessük ezeket a szavakat, engedjük, hogy hasson ránk.

Erős vár a mi Istenünk, akinek a kezében, jelenlétében vagyunk. Minél erősebb bennünk az ősbizalom a mi Atyánkban, annál inkább csökkennek a félelem erői a szívünkben. Jézus a végső biztonság forrásához hív bennünket.

Mi is keressük a védettséget, ahol óvjuk, védjük az életet, ahol önmagunk lehetünk, ahol erőt meríthetünk. Az öncélú védelem helyett azonban Jézus példája arra hív, álljunk ki védelemre érdemes ügy/ügyek mellett. Jézus arra hív, hogy az új tanévben is belevessük magunkat az élet kalandjába, adjuk oda magunkat értelmes, érdekes, lenyűgöző „ügynek”, amely lelkesít, erővel tölt el, amely kimozdít és segít szárnyalni.

A krisztusi forrás életerőt, életteliséget ad, de kell, hogy mi is átadjuk magunkat Őnéki. Zaklatott, nyugtalan világunkban teremtsünk időt arra, hogy a Krisztus forrásából töltekezzünk. A lelkünk mélyén a szomjúságot Ő tölti be. Hála Krisztusnak!

Kispesten díjat is adtak át

Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap a templomkertben gyűltek össze a kispesti evangélikusok is. A tanévnyitó istentiszteleten közel 130-an voltak együtt. Az alkalmon újra szolgáltak a gyerekek, valamint kiosztásra került a Széll Bulcsú Ifjúsági Ösztöndíj is. Nagyon áldott alkalom volt, a jövő vasárnap – ha az időjárás engedi –, akkor újra szabadtéren tartják az istentiszteletet.

Isten ege alatt az újpesti evangélikusok

A tanévnyitó áhítat a templomkertben volt Maglódon

A maglódi evangélikus templom ősi voltának egyik (mára sokak számára riasztó) bizonyítéka, hogy templomkertje egyben temető is. Emiatt szabadtéri gyülekezeti összejöveteleket rendszerint a parókia hatalmas telkén tartunk – írta Németh Mihály lelkész a gyülekezet Facebook oldalán.

2020 őszén egyházközségünk elnöksége úgy döntött, hogy a világjárvány miatt istentisztelet helyett áhítat formájában; a templom helyett a templomkertben tartjuk meg tanévnyitó alkalmunkat.

Így jöttünk össze szeptember 13-án a templom mögötti sík területen „Veni Sancte”-ra, Isten Szentlelkének eljövetelét kérő, hittan-tanévet kezdő könyörgésre. Jó volt megtapasztalnunk, hogy az előrementek gyülekezete körül gyűlt egybe a jelen gyülekezete, és közöttünk voltak azok, akik reménység szerint, a jövő gyülekezetét alkotják majd Maglódon.

Igehirdetésemben Jézus szavait idéztem: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” Az ember tudásszomját olthatja az oktatás. A hittan „tan” része is segítség ebben, hiszen megismertetjük a gyerekekkel Jézus életét, a Biblia tanítását, az egyház történelmét. Az ember lelkének szomjúságán egyedül Jézus képes segíteni azzal, hogy hitet teremt bennünk Szentlelke által. Tanévnyitónkon azt kérjük a Szentlélek Istentől, hogy tegyen minket Jézus Krisztushoz, mint az élő víz forrásához járuló tanítványokká. Itasson meg mindnyájunkat az élet vizével!

Tanévnyitó áhítatunkon bemutatkozott Jakab Johanna lelkészjelölt, aki Óbudáról érkezett közénk és gyakorlati évét tölti közöttünk.

Az áldást követően Milyánné Blatniczky Mária hitoktatónk vezetésével halkan eldúdoltuk a „Tüzed, Uram Jézus” kezdetű énekünket. Ebben az énekben így vallunk Jézusról: „Életem kútja, örök örömem…” Valóban jó volt hozzá, a kútforráshoz járulni, örömmel indulni vele az új tanévbe, kérve, hogy legyen velünk a nehéz helyzetekben is.

A Maglódi Evangélikus Egyházközségünk területén, 3 településen, (Maglód, Gyömrő, Ecser) 5 iskola 7 telephelyén, 24 csoportban mintegy 130 gyermek részesül kötelezően választható evangélikus hit- és erkölcstan oktatásban. A maglódi óvodákban októbertől próbálkozunk a hittan szervezésével. Ezen kívül 2 gyülekezeti csoport és a Vasárnapi iskolai foglalkozás is várja a gyermekeket és fiatalokat.

A világjárvány keserű hozadéka, hogy visszafogottabb lett gyülekezetünkben az istentiszteletek és gyülekezeti alkalmak látogatottsága. Állhatatosan kell könyörögnünk azért, hogy Isten vessen véget a járványnak. Addig pedig egymásért hordozott felelősséggel, a védelmi szabályok betartásával járuljunk az Ige forrásához alkalmainkon!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!