Az EVT főtitkára lesz a norvég evangélikusok vezetője

Az EVT főtitkára lesz a norvég evangélikusok vezetője

Share this content.

Forrás: bekefy.agnusradio.ro, szöveg: Békefy Lajos
Genf – Oslo – A Norvég Evangélikus Egyház Központi Tanácsa 2020. január 30-cal elnök-püspökké nevezte ki és hazahívta az Egyházak Világtanácsa (EVT) sok éven át volt főtitkárát, neves ökumené-szakértőt, dr. Olav Fykse Tveit lelkészt.

Genfből Nidarosba, az ősi katedrálisba

A skandináv országban az evangélikus-lutheránus egyház államegyház, 12 püspöksége van. A 12 püspök közül választják meg a primus inter pares-t, az egyenlők között az elsőt, az elnök-püspököt. Megválasztása a püspöki konferencia joga és feladata. Székhelye a nidarosi katedrális.

Megválasztása hírére Olav Fykse Tveit így fogalmazott: „A püspöknek hallgatnia kell másokra, meghallgatni a rábízottakat, s a közös hit tudatában egyesítenie kell megosztott egyházukat”.

Az elnök-püspök is csak részleges felelősséget hordoz, de mint ilyen, egyházának reprezentánsa a közéletben is. Sokszor fontosabb az, hogy vitás kérdésekben nyitott legyen az üzenetekre, melyek hozzá érkeznek, s ez olykor jelentősebb, mint vezetni a vitákat vagy kimondani az utolsó szót – fogalmazta új feladatáról az ökumenikus viták nagy tapasztalatával rendelkező egyházi vezető.

Jövőre vonatkozóan így írta körül a teendőket: „Sok tennivalónk van. Az egyházunknak láttatnia és hallatnia kell magát. Az egyház prófétai hivatásáról igen sokat vitatkoztunk ökumenikus körökben. Az én olvasatomban, értelezésem szerint ez ennyit tesz: világosan fogalmazni és beszélni. Kritikusnak és egyúttal konstruktívnak lenni”.

„Az egyház sajátos üzenetével és közszereplésével véleményformáló erő a nyilvánosságban. Mindent megteszek azért, hogy a Norvég Egyház audio-vizuálisan, azaz láthatóan és hallhatóan részt vegyen a nemzet életében” – nyilatkozta a sajtónak Tveit elnök-püspök.

Hatalmas nemzetközi tapasztalatokkal norvég egyházáért

Dr. Agnes Abuom, az EVT Központi Bizottságának moderátora köszöntötte az új egyházi vezetőt, akiben a Norvég Egyház kiváló és nagy tapasztalatú ökumenikus személyiséget kap vissza. „A kollegialitás és a nemzetközi kapcsolatok gazdagsága az, amit egyházának a javára Tveit püspök hazavisz. Nagy áldás és nagy megtiszteltetés, hogy ilyen személy kerül a Norvég Egyház élére” – hangsúlyozza a genfi levél.

Saját egyháza neki küldött üdvözlő levelében hasonlóan fogalmaz. Az elnök-püspök hivatalos beiktatására április 26-án kerül sor a nidarosi katedrálisban. Hivatalos főtitkári teendőit március végén teszi le Genfben.

Dr. Tveit számos konferencia szervezője volt, például 2011-ben Jamaicában a Nemzetközi Ökumenikus Békekonvenciónak, a 2013-ban Dél-Koreában tartott 10. EVT Világgyűlésnek. 2002-ben szerzett teológiai doktorátust az oslói Norvég Teológiai Fakultáson. 2012-ben megkapta az Örmények Barátai rendet, 2013-ban II. Abdullah jordániai király tüntette ki szolgálati érdemrenddel a vallások közötti párbeszéd és együttműködés területén kifejtett értékes munkájáért. 2015-ben díszdoktorátust kapott a dél-koreai Hanshin Egyetemen, 2018-ban pedig az indiai Serampore Kollégiumban. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!