Új feladatok előtt – Munkaévkezdő lelkészkonferencia a Déli Egyházkerületben

Új feladatok előtt – Munkaévkezdő lelkészkonferencia a Déli Egyházkerületben

Share this content.

Szöveg: Pethő-Szűcs Mária, fotó: Kiss Tamás
Balatonszárszó – 2018. augusztus 27–29. között rendezték meg a Déli Egyházkerület munkaévkezdő konferenciáját Balatonszárszón az Andorka Rudolf Konferencia-központban. A mintegy hetven lelkész a Lupták György esperes által összeállított programon vehetett részt, ahol idén többnyire a plenáris előadások domináltak.

Kondor Péter püspök nyitóáhítata adta meg a konferencia alaphangját, amely az Elhívás és felhatalmazás címet kapta. Az áhítat után dr. Fischl Vilmos,  a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára Az iszlámról címmel tartott előadást. Saját hátterét felvázolva a résztvevők betekintést kaphattak az iszlám alapvető tanításába, illetve annak a kereszténységgel való viszonyába. Előadásában nyíltan beszélt a nehézségekről, félreértésekről, illetve arról is, ami kihívás lehet a hitünk megélése szempontjából az iszlám hitgyakorlat fényében. Az esti áhítat nyitotta meg a három nap igei vezérfonalát, amely Lukács evangéliumának 5. fejezétéből Péter elhívásának története volt.

Az esti áhítaton Lupták György esperes az odafigyelés, odahallgatás fontosságát emelte ki: Péter történetének első képkockája a tanító Jézust ábrázolta, aki a hajóból tanította az embereket, és akire valószínűleg Péter is figyelt és hallgatott, amíg a hajójában tartózkodott. 

Másnap Grendorf Péter folytatta a történetet, ami nem kis kihívás volt – mint azt az angyalföldi gyülekezet lelkésze később ki is emelte –, hiszen ugyanez a történet volt a vezérfonala az alig egy hónapja Mégis címen befejeződött Szélrózsa ifjúsági találkozónak. Igehirdetésében Jézus meglepő hozzáállására irányította a figyelmet, hiszen ő nem vallásos tettre hívta Pétert, hanem ott találkozott vele, ahol Péter a legtapasztaltabb volt, és ahol ő otthon érezte magát: a halászháló mellett.

A délelőtti előadást dr. Ittzés Gábor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense tartotta Philipp Melanchthonról, a wittenbergi reformáció második legfontosabb alakjáról, aki méltatlanul háttérbe szorult az évszázadok során. Előadásában Melanchthon polihisztorrá válásáról, Lutherrel való inkább munka-, mint talán nem is annyira baráti kapcsolatáról, majd Luther halála utáni munkásságáról, illetve a történelemben és a teológiában betöltött helyéről fejtette ki véleményét az előadó.

Délután Péter történetét folytatva figyelhettek fel a lelkészek arra a sokszor elsikkadó részletre, hogy Jézus nem a legelesettebbek közül, sem a leghatalmasabbak közül hívta el tanítványait, hanem az átlagból. Abból a társadalmi rétegből merített, amelynek tagjai számára valódi kihívás volt otthagyni azt, amit ő kért, és akivel mi is a leggyakrabban találkozhatunk, akik számára a változás és az elköteleződés valódi kihívást jelentett. Délután Őrizője vagyok-e az én testvéremnek?  címmel Vatai Gyula nyugalmazott börtönparancsnok, büntetés-végrehajtási ezredes hívta közös gondolkodásra a jelenlévőket. Világi szemszögből felvázolta a bűn és büntetés fogalmát, betekintést engedve a társadalom és az elítéltek viszonyába és a viszonyulások lehetőségeibe. Előadásának másik vonala a megtérése pontjából indult, amikor a Biblia fényében másképp kezdett el viszonyulni, bánni az elítéltekkel alternatív utakat keresve a megbánás, életváltozás, életbe való visszatérés és a társadalmi visszafogadás területén.

A napzáró áhítat a szokásosnál előrébb került ezen az estén, hiszen ezek a konferenciák nemcsak a szellemi felfrissülést és lelki feltöltődést segítik elő, hanem a közösségépítést is. Így ezen az estén Lupták Györgynek a megszégyenült Péterről szóló áhítata után a jelenlevők zenés borvacsorán vehettek részt. A négyfogásos vacsorához a Tabdiból érkezett Sinkovicz & Kiss Borászat borait mutatta be Sinkovicz Marianna és Kiss Sándor, amihez a zenei aláfestést Végh Szabolcs és zenésztársa szolgáltatta körbesétálva a zene nyelvén Magyarországot. A borok kóstolása mellett a lelkészek bepillantást kaptak a borászok életébe, valamint abba, hogyan éli meg a borász az Istennel való kapcsolatát a szőlő termesztésén keresztül a kész bor kézhezvételéig. A borvacsora során nemcsak a helyi fajtákat kóstolhatták meg a vacsora résztvevői, hanem a Vinum Liturgikumot is, azaz a speciálisan úrvacsorához készített borokat, melyek elérhetők bármely gyülekezet számára. 

Mivel idén nemcsak új püspök, de felügyelő is érkezik a Déli Egyházkerületbe, így a zárónap délelőtti programja Radosné Lengyel Anna leköszönő kerületi felügyelő és Font Sándor újonnan megválasztott tisztségviselő Felügyelők órája című beszélgetése volt. Ez lehetőséget adott az előbbi elköszönésére és az új felügyelő személyes hangvételű bemutatkozására. Természetesen az óra kevés volt, hiszen számos kérdés megfogalmazódott a lelkészekben, melyek közül néhányat nyilvánosan is volt idő feltenni és megválaszolni, így világos lett, hogy izgalmas hat évnek néz elébe a kerület egy párbeszédre nyitott felügyelővel és egy felé kihívásokat intéző lelkészi karral.

A konferencia a nyugdíjba vonult Gáncs Péter püspök szolgálatával zárult, ahol Péter történetének befejezéséül a szabadtéri istentiszteleten úrvacsorát véve búcsúztak el egymástól a résztvevők, és indultak útnak a 2018–2019-es szolgálati évre. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!