Új utakat találó testvérkapcsolat

Új utakat találó testvérkapcsolat

Share this content.

Szöveg: Pelikán András, fotó: Kóczán Krisztián
Sopron – Magasrangú küldöttség érkezett Sopronba a finnországi Seinäjoki gyülekezetétől a hosszú idő óta meglévő testvérkapcsolat megújítására, és az újabb lehetőségek feltérképezésére. A valóban testvéri találkozás lelki csúcspontja egy háromnyelvű istentisztelet volt fiatalok közreműködésével, melynek végén aláírásra került a testvérkapcsolati szerződés újabb öt éves ciklusra.

Nyolc tagú küldöttség érkezett Sopronba Jukka Salo igazgató lelkész vezetésével Seinäjokiból. A gyermekmuka, ifjúsági munka, diakóniai munka és az adminisztráció munkaterületének vezetői keresik együtt a régóta meglévő testvérkapcsolat elmélyítésének új lehetőségeit. Az elmúlt időszakban a két gyülekezet ifjúsági csoportjainak gyakori találkozásain keresztül volt intenzív a kapcsolat, most azonban bővülhet az együttműködés gyakorlati oldala. Őszinte nyitottsággal és testvéri szeretettel érdeklődik ugyanis a két gyülekezet vezetése egymás múltja és jelene iránt, hogy a jövő közös valósággá válhasson.

A három napos soproni találkozás alatt a finn delegáció tagjai megismerik a soproni evangélikusság számos intézményét, a Berzsenyi Líceumot, a Hunyadi János Óvodát és Általános Iskolát, a Fabrícius Endre Szeretetotthont, a gyülekezet gyűjteményeit. A közvetlen hangvételű találkozón a magyarországi evangélikusság történelmébe és a jelenlegi egyházszervezet működésébe is betekintést kaphattak a vendégek. Ez a közösen eltöltött idő azonban a legkevésbé sem protokolláris találkozó volt. Gyülekezeti tagokkal való beszélgetésekben, közös kirándulásban kaphatták meg a finn gyülekezeti vezetők a legőszintébb képet a soproni gyülekezet mindennapjairól.

A hagyományos hétközi német nyelvű istentisztelet, a Wochenpredigt a finn vendégek tiszteletére ezúttal háromnyelvű, zenés istentiszteletté vált, melyen Holger Manke és Pelikán András soproni lelkészek mellett Jukka Salo is szolgált. Az igehirdetésben a gyülekezet német lelkésze személyes élményeit is felidézve hirdette Isten gazdagító szeretetét és az ember elképzeléseit is rendre felülmúló gondoskodását. Seinäjokiiak és soproniak együtt tapasztalhatták meg, hogy anyanyelvi különbözőségeken is átívelő az együtt átélt öröm, Isten jelenlévő szeretetének bizonyítéka. Isten ugyanis azt akarja, hogy éppen egymás által érezzük magunkat megajándékozottnak.

Az istentiszteletet követően Jukka Salo és Pelikán András, a két gyülekezet igazgató lelkésze aláírásával is megerősítette a testvérgyülekezeti szerződés meghosszabbítását, amely, közös remények szerint, a következő években még intenzívebb kapcsolattartásban, szakterületeken való tapasztalatcserékben és közös projektekben is kiteljesedik.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!