Újabb megadráma Kovács Béla Lászlótól

Újabb megadráma Kovács Béla Lászlótól

Share this content.

Forrás: szarvasihet.hu
Szarvas – A Budapesten élő Kovács Béla László 2015-ben jelentette meg a „Schweitzerek” című megadrámáját az NKA támogatásával a Kairosz Kiadó gondozásában. 2018. május 14-én, hétfő délután Szarvas Város Baráti Körének támogató szervezésében az evangélikus Ótemplomban mutatta be Lázár Zsolt esperes felvezető gondolatai után a Ki-ki miért? című, a reformáció korából merítkező három részes – 37 jelenetből álló – megadrámáját.

„Örüljünk neki, hogy van egy irodalmi kitörésekkel jelentkező barátunk. Köszönjük Béla!” – hozzávetőlegesen így fogalmazott dr. Pataki István a közönség soraiból. Ezzel egy irodalomesztéta lényeglátásával világított rá az újabb Kovács Béla László mű jelentőségére.

Az alábbiakban a kötet fülszövegét olvashatják, amely magán e rendhagyó könyvbemutatón is elhangzott:

„A „Ki-ki miért?” című művem a reformáció sorsfordító határaival foglalkozik, nem a reformátorok, hanem az „egyszerű” emberek, a csendes résztvevők, a tanúk életében. Egy 1511-ben spontán létrejött baráti kör és s részben ebből született nagycsalád tagjainak életén átszűrve idézem meg a megújulást, az átalakulást kereső eseményeket egészen 1541-ig. Ekkor még a sok szerteágazó út – Erasmustól, Lutheren, Melanchtonon, Münzeren, Zwinglin, Hofmannon, Kálvinon, a devitio moderna, a spirituális mozgalmakon, Loyolain és Michelangelon át Mennóig – egy széles útba terelése elérhetőnek tűnt. Ezalatt a harminc év alatt hőseim KI-KI keresi a saját útját és az útelágazásoknál, a lehetséges választásoknál újra meg újra megkondul bennük a kérdés: MIÉRT? A választott utak korunkban is továbbfutnak, magukkal vitték a MIÉRT-eket, csak néhány hullt ki az idő rostáján! Van tehát teendőnk, ha másképp nem megy, akkor a rostázat ritkításával!”

A könyvbemutató legvégén a közönség megvásárolhatta a kötetet.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!