Hálaadó istentisztelet a Szarvasi Újtemplomban

Hálaadó istentisztelet a Szarvasi Újtemplomban

Share this content.

Fotó: facebook.com / Ótemplomi Evangélikus Egyházközség, szöveg: szarvasihet.hu
Szarvas – Vasárnap magyar-szlovák nyelvű termésáldó-hálaadó Istentiszteleten egész sor rendezvény és ünnepi alkalom vette kezdetét az Evangélikus Újtemplomban. Képriportot adunk közre a Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség aratási hálaadó istentiszteletéről, amelyen többek között Gáncs Péter elnök-püspök is szolgált.

Minderre a reformáció 500. évfordulója és a 120 éves Újtemplom köszöntésén került sor. Utóbbihoz pedig egy harmadik szomorú évforduló is társult, mivel kereken egy évszázada 1917-ben szolgáltatta be hadicélokra a gyülekezet több harangját, köztük a legendás Kita harangot.

A többszörösen ünnepi alkalomra közel kettőszáz lélek – hívek és vendégek – ült be a templomba.

A mindvégig lélekemelő Istentiszteleten és az azt követő kiállításnyitó szolgálatokon nagyszerű és méltóságteljes beszédek hangzottak el. A gyülekezeti teremben széles körű összefogásból született egyháztörténeti kiállítást és majd az évfordulót Szarvas Város Képviselő-testülete, Babák Mihály polgármester és Földesi Zoltán vezető tanácsnok nevében dr. Melis János főjegyző méltatta.

Mint az elegáns és veretes köszöntőjéből kitűnt, a Melis család a felmenők és a leszármazottak révén évszázadok óta jelen van a szarvasi evangélikusság életében. A templom történetéről és a Kita harang tragikus történetéről dr. Molitorisz Pál helytörténész tartott előadást.

Magán az istentiszteleten Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke hirdetett igét, aki szolgálatában a templom külső és belső szépségeit emelte ki. Utóbbit a lelkek és az ifjúság vonatkozásában. Nobik Erzsébet nyugalmazott nagytiszteletű asszony szlovák nyelvű szolgálatában megrendítő módon idézte a templomot egykoron megtöltő környékbeli tanyasorok híveinek életét. Zahorecz Pál, a gyülekezet új lelkésze mellett – ő magyarul – Mótyán Tibor, Szarvas Díszpolgára ócseh nyelven végzett szolgálatot. Mótyán Tibor azon kevés magyarországi evangélikus lélek közé tartozik, aki évszázados mélységekbe nyúlva a tót ősök templomi nyelvén korhű módon képes énekelni. A záró liturgia szolgálatát Lázár Zsolt esperes és Horváth Z. Olivér ótemplomi lelkészek végezték.

A kiállítás megnyitóján dr. Melis János címzetes főjegyző mellett Kitajkáné Szántai Mária, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium igazgatója is méltatta a nap jelentőségét. Beszédében kiemelte a Gimnázium otthonra találását az Újtemplom falai között.

Az esemény súlyát jelzi, hogy három helyi televízió is rögzítette azt.

A dr. Molitorisz Pál által tartott nagyívű előadás után az ünneplők átvonultak az emléktörténeti kiállítás megtekintésére. (Maga a kiállítás és a programsor pályázati ötlete az előző gyülekezeti lelkész Cairns-Lengyel Henriett zseniális ötletéből született, majd Mótyán Tibor, Urbancsokné Pljesovszki Ildikó és segítőik modellértékű együttmunkálkodásából valósult-valósul meg.)

A fennkölt hangulatú jubileumi kiállítás október végéig várja látogatóit. A hozzá kötődő előadások sorát Szent Mihály napján 17 órakor az Újtemplom jelenkori történetének élő legendája, Aradi András Péter nyugállományú nagytiszteletű nyitja meg.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!