Ülésezett az Országos Presbitérium

Ülésezett az Országos Presbitérium

Share this content.

Szöveg: Evangélikus.hu
Budapest – 2020. november 5-én csütörtökön, az eredetileg tervezett időpontban tartotta rendes ülését a Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma. Tekintettel a járványhelyzetre, a résztvevők a távolléti ülés mellett döntöttek. Szemerei János püspök a Galata levél 4,28. verse alapján tartotta a nyitó áhítatot, Isten ígéreteinek beteljesülését hangsúlyozva.

Napirend előtt Fabiny Tamás elnök-püspök emlékezett meg az 1956-os forradalomról és annak szomorú leveréséről, valamint az evangélikus Maléter Pál szerepéről. Megemlítette, hogy orvostanhallgató korában Maléter az Üllői út 24. sz. alatti Luther Otthon lakója volt. (Az ülést megelőzően az elnök-püspök, Krámer György országos irodaigazgató és az országos iroda munkatársai megkoszorúzták Maléter emléktábláját az épületben.)

Az egyházpolitikai és stratégiai ügyek között elsőként Prőhle Gergely országos felügyelő ismertette azt az örvendetes tényt, hogy a Magyarország Kormányával történt megállapodás immár kormányhatározatban is megjelent a Magyar Közlönyben, így megfelelő ütemezéssel el lehet indítani az ott rögzített fejlesztéseket. Örömének adott hangot, hogy ez a megállapodás minden fél érdemi közreműködésével, egyetértésben jött létre. 

A továbbiakban Csepregi Zoltán rektor számolt be az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) elmúlt évi működéséről. Az intézményt elhelyezte a hazai és a nemzetközi felsőoktatás térképén, hangsúlyozva, hogy folyamatosan együtt kívánnak működni a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyházzal. Bemutatta az elindított új képzési területeket, egyebek mellett a diakóniával való együttműködésben. Az EHE-n komoly gyűjteményi és informatikai fejlesztés is indult. A jelentést rendkívül élénk beszélgetés követte, ahol a résztvevők közösen kerestek választ azokra a kérdésekre, hogy miként lehetne a hallgatók létszámának csökkenését megállítani, valamint az egyetemet egyházunk teológiai és intellektuális központjává tenni. A jelenlegi társadalmi helyzetben különösen is fontos, hogy jó teológiai válaszok szülessenek a felvetett kérdésekre. A résztvevők egyetértettek abban, hogy innovatív megoldásokra van szükség. A rektor felvázolta azokat a területeket, amelyeket a megnövekedett állami finanszírozással fejleszteni szeretnének. Ezek pontosítását a jövőben az egyetem vezetése és az országos elnökség együttesen végzi el. 

Külön napirendi pontban foglalkoztak a Luther Kiadó támogatásával. Tekintettel arra, hogy a Luther Kiadó szakmai működése rendezett, illetve megalkották a szükséges szabályrendeleteket, az Országos Presbitérum feloldott egy korábban nevesítetten elkülönített összeget, így nincs akadálya annak, hogy a Luther Kiadó érdemben megvalósítsa az írásban rögzített terveit. Örvendetes, hogy a külső nehézségek ellenére folyamatosan jelennek meg – immár a marketing szempontok érvényesítésével is – igényes könyvek, a korábbiaknál jobban megvalósul a különböző munkaterületek közötti integráció, továbbá éttekinthető a gazdasági működés is. Az országos igazgatónak felelősséggel tartozó kommunikációs referens jelenti a kapcsolatot a különböző munkaágak között. 

Az ülés Csorba Gábor osztályvezető előterjesztésében meghallgatta az előterjesztést a MEE 2021 évi költségvetéséről, aminek prioritása az egyházzene és a 2021-es népszámlálásra való érdemi felkészülés lesz. Az egyházzene területén négyéves orgonafelújítási program indul el 2021-ben. Felújításra kerül a zsibriki, györkönyi, péteri és pilisi orgona. A népszámlálásra való felkészülés kommunikációs kampányát kiemelt fontosságúnak tekintik a presbiterek, ezért a kampányhoz megfelelő forrást biztosították a költségvetésben.

Az országos presbiterek természetesen minden munkaágat illetően tájékozódtak a járványhelyzetet illetően, különösen is részletes tájékoztatást kaptak azonban arról, hogy milyen körülmények között kell helyt állni az oktatási, illetve a diakóniai intézményekben. Előbbiről Varga Márta, utóbbiról Kelemen Anna osztályvezető számolt be. Ezen aktualitások mellett szükséges konkrét határozatok is születtek, intézményvezetői értékelésekkel, választásokkal kapcsolatban, továbbá döntött az Országos Presbitérium a Péterfy díj idei odaítéléséről. Hasonlóképpen – kuratóriumi javaslat nyomán – döntöttek az Ordass- és Prónay-díj 2020 évi díjazottairól.

Az ülésen beszámolók hangzottak el a Püspöki Tanács és az Országos Elnökség elmúlt hetekben született döntéseiről. Ezek a testületek megkezdték az előkészületeket a 400 évvel ezelőtti csepregi vérengzésre való méltó megemlékezésre, amelyre a tervek szerint 2021 januárjában kerül sor.

Az Országos Presbitérium következő ülésének tervezett időpontja 2020. december 10.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!