Jézus Krisztus tegnap, ma s mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8) – Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a református–evangélikus közös zsinati ülés

Jézus Krisztus tegnap, ma s mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8) – Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a református–evangélikus közös zsinati ülés

Share this content.

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Budapest – Ünnepi úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház közös zsinati ülése 2017. október 13-án, pénteken. A budapest-fasori evangélikus templomban az egyházi vezetők ünnepélyes bevonulása volt a nyitó alkalom.

Az istentiszteleten a helyi evangélikus és református egyházak lelkészei mellett a zsinati elnökségek tagjai, a két egyház vezető püspökei és világi vezetői szolgáltak.

Aradi György, a fasori evangélikus templom igazgató lelkésze köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: „Valójában egyedül csak Isten számít, és ezért ünnepelhetünk félévezredes jubileumot. Isten számít figyelmünkre, szeretetünkre, hűségünkre, hangunkra és csendünkre és alázatunkra. Így hív a kegyelem közös asztalához is.” Hangsúlyozta, hogy Jézus halálából és feltámadásából kell erőt merítenünk és egyedül neki kell megfelelnünk missziónkban és szolgálatunkban.

Hafenscher Károly, az evangélikus zsinat lelkészi vezetője és Fekete Károly református püspök liturgiai szolgálata után igeolvasások következtek, Huszár Pál református főgondnok és Abaffy Zoltán az evangélikus zsinat világi vezetőjének közreműködésével.

Bogárdi Szabó István református püspök, a református zsinat lelkészi elnöke Márk evangéliuma 4. részének 35. versétől olvasta Isten igéjét. Az igehirdető az evangélium igéjének mélyére ásva, az ige szavait és a szituációt értelmezte, Jézus Krisztusra mutatva.

Ezután Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök kereste az evangéliumi történet és a reformáció eseménye közötti kapcsolatokat, a felvetett kérdésekre adott válaszokat. Felvetette a kérdést: Kicsoda Jézus Krisztus számomra? Erre adott választ Luther Márton és a Heidelbergi Káté szavaival is.

Mészáros Ildikó református lelkész és Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin evangélikus lelkész imádsága után ismét Hafenscher Károly, az evangélikus zsinat lelkészi vezetője és Fekete Károly református püspök liturgiai szolgálata következett, majd sor került a közös úrvacsoravételre. A reformátusok kenyérrel, az evangélikusok pedig ostyával vették Jézus Krisztus testét.

Az istentisztelet után a testvérek a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében frissültek fel, pogácsát és vizet fogyasztva, hogy ezután közösen vonuljanak át a fasori református templomba, ahol a nap a közös zsinati üléssel folytatódott.

Az alkalom élő videói ismételten megtekinthetőek az alábbiakban:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!