Uram, szeretem házadat... – Templomszentelési és hálaadó ünnep Farmoson

Uram, szeretem házadat... – Templomszentelési és hálaadó ünnep Farmoson

Share this content.

Szöveg és fotó: Kustra Csaba, fotó: Kustra Nikolett
Farmos – 2018 tavaszán lezárult a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye farmosi gyülekezeti imaházának átfogó felújítása. A gyülekezet tagjai gondos előkészület után hálaadó, templomszentelő istentiszteletre gyűltek össze a megújult épületben 2018. szeptember 8-án, szombaton.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, aki újraszentelte az elkészült lelki otthont. Az épületet megtöltő gyülekezetet a püspök az ünnepi meghívón olvasható Zsolt 26,8.12-vel szólította meg: „Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyén… áldom az Urat a gyülekezetben.”  Bátorító szavaiban az „Úr házának” mint épületnek, közösségnek a fontosságára hívta fel a figyelmet, ahol régen és ma is Krisztussal találkozhatunk. Azzal a Krisztussal, akinek jelenlétében áldás, vigasztalás, bűnbocsánat, testi-lelki megerősödés vár mindenkire. Kiemelte, hogy ezt az életet formáló hatást ma is rendkívül fontos felfedeznie minden embernek.  

A hálaadó istentisztelet liturgiájában a püspök mellett részt vett Győri Péter Benjámin esperes, Deme Károly salgótarjáni és Kustra Csaba helyi lelkész. Az istentiszteletet lezáró ének végén Kasza Luca a gyülekezet ifjúsága nevében egy Túrmezei Erzsébet-verssel köszöntötte a jelenlévőket. Ezután díszközgyűlés következett, melyen Kustra Csaba lelkész röviden ismertette azokat az előzményeket, melyeknek köszönhetően 1980–82 között felépülhetett az imaház. Farmossal kapcsolatban rámutatott, hogy bár kis gyülekezetről van szó, ennek ellenére három lelkész és egy gyülekezeti munkatárs került ki a tagjai közül. Ezért elmondható, hogy rajtuk keresztül az országban sokan megismerhették azt a szeretetet, melyet Krisztus ebben a gyülekezetben kiárasztott a szívükbe. Elmondta, hogy a harminchat éve felszentelt épület több ponton valóban rászorult a felújításra és kiigazításra, melynek a költségeit a gyülekezet adományai mellett az egyházmegye, a helyi önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása fedezte. A munkálatok összköltsége 5 438 041 Ft volt. A szükséges javításokat, átalakításokat Kármán Mihály nagykátai építőipari vállalkozó és munkatársai végezték el az épülethez méltó minőségben.

A lelkészi beszámoló után Kenyó Gábor felügyelő köszöntötte a jelenlévőket és az elvégzett felújítással kapcsolatos munkákban résztvevőket. Merczel Pálné a gyülekezet nevében az imaházról készült, fából faragott emléktárggyal köszönte meg dr. Fabiny Tamás püspök szolgálatát. Ezt követően Győri Péter Benjámin esperes az egyházmegye nevében szólt a gyülekezethez. Az esperes után az egykori lelkészek, Deme Károly és id. Zászkaliczky Pál idézték fel az 1980-as évekből az építkezéssel és Farmoson töltött szolgálatukkal kapcsolatos legfontosabb emlékeiket. A köszöntések sorában külön hangot jelentettek a maglódi és alberti lelkészek, Németh Mihály és Szilák-Túri Krisztina, valamint a budavári gyülekezeti munkatárs-hitoktató Varró Mária, akiknek hitélete és szolgálata az imaház falai között indult el. A közgyűlést Nagy József református lelkész igei bátorítása zárta, aki a farmosi református testvérek pásztoraként – közös megegyezéssel – szintén az imaházban szolgál havonta egyszeri alkalommal. Az istentisztelet után az iskola ebédlőjében megrendezett szeretetvendégséggel zárult az alkalom, abban az átalakított épületben, mely az 1948-as államosítás előtt az evangélikus iskolának és imateremnek adott helyet. Köszönet a farmosi leánygyülekezet tagjainak az ünnepet lezáró, házilag készített, bőséges vendéglátásért, mely méltóképpen megkoronázta a hálaadó napot!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!