Útmutató – A hit útján való járáshoz

Útmutató – A hit útján való járáshoz

Share this content.

Szöveg: Garai András (garainyh.hu)
Garai András gondolatait adjuk közre a 2020-ra kiadott evangélikus Útmutató megjelenése kapcsán: „Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!” (Mk 9,24b)

A német kiadás (Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2020 – 290. Ausgabe) címében adja hírül, hogy a morva egyház szlogenjei, jelszavai 290 éve, 1731. januárjától jelennek meg és 2020-ban már 60 nyelven is olvashatóak! A magyar Útmutató ennek a kiadványnak a fordítása, de egy kicsit több is annál. Miért? Ezt próbálom meg összefoglalni egy laikus bibliaolvasó evangélikus szemével áttekintve a jövő évi könyvecskét, amely mindkét nyelven kapható már a Luther Kiadónál.

A Biblia rendszeres olvasásához készült igegyűjtemény legősibb része az 1824 ószövetségi „igebankból” az év minden napjára kisorsolt vezérige, amely három éven belül nem ismétlődhet meg, mert nem rakják vissza a kihúzott igéket, csak három év múlva a kis kosárkába, amelyből a sorsolás történik. Ehhez választanak elsősorban a tárgyévben esti olvasmányokként kijelölt bibliai könyvekből újszövetségi igeverseket, amelyek „rímelnek” az ószövetségi üzenetekre. 2020-ban „Márk év" lesz, tehát az idei adventtől kezdve az egyházi év során Márk evangéliuma lesz az esti olvasmány; így négy év alatt a teljes Újszövetséget elolvashatjuk útmutatónk segítségével. Naponkénti „izgalmas lelki kaland” ennek a kapcsolatnak a felfedezése, amely nem minden esetben nyilvánvaló az első olvasásra, de többnyire azonos „kulcsszavakat” is felfedezhetünk az útmutatónkban kiírt két igeversben. S ha ezeket alá is húzzuk bibliatanulmányozásunk alkalmával, újabb összefüggésekre is bukkanhatunk a párhuzamos igeversek kikeresése során. 

A magyar változat abban is több az eredetinél, hogy 2020-ban első ízben az ünnepnapok bevezető zsoltár (introitus) keretverse is megtalálható a hét vezérigéje alatt. A heti vezérigét hasonlíthatjuk egy prizmához, a napi első kijelölt igeszakasz olvasmányait pedig a hét során a prizma hét színéhez, amelyek felbontják ezt fehér fényt. Érdemes ilyen összefüggésben is olvasni a Szentírást, amely - mint Luthertől tudjuk - önmagát magyarázza. A most először közreadott ünnepi zsoltár keretversek pedig a vasár- és ünnepnapok „alaphangját” adják meg; ezeken a szöveghelyeken az igehirdetési alapigék vannak összhangban ezekkel az Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyvből vett idézetekkel.

Természetesen a magyar változat igehirdetési alapigéi sem azonosak a német sorozattal, amely a múlt évben esett át egy jelentős átdolgozáson. Az interneten már elérhető 2020. évi Pfarramtskalender című oldalon találjuk meg ezeket a német evangélikus egyházban előírt vasár- és ünnepnapi igehirdetési alapigéket, az olvasmányokkal együtt. A havi igék praktikusan már évek óta a tárgyhónap fejlécében olvashatóak, jól látható vastagított betűkkel.

A napi reggeli olvasásra kijelölt igeszakaszok már több évtizede azonosak, az egyházi év ünnepkörének függvényében változnak, a hét vezérigéje figyelembevételével. Mivel 13 évig szerkeszthettem a Heti Útravalót, így jól emlékszem, hogy a konkrét héten még az adott nap igéje is azonos. Csak egy példa: visszakereshetik a korábbi évek Útmutatóiban, hogy az egyházi év utolsó előtt hetének szerdáján minden évben a Lk 13,(1-5)6-9 igeszakasz a kijelölt olvasmány; ez a terméketlen fügefáról szóló példázat. De ennek ellenpéldája, hogy a nagy advent kezdetétől (december 17-től), a vízkereszt utáni első vasárnapig nem a napok nevei, hanem a napok számai a meghatározók, (pl. január 2-án, ha nem vasárnapra esik, mindig ez a kijelölt igeszakasz: Józs 24,1-2a.13-18.25-26). Ugyanez az elv érvényesül Keresztelő János születésnapja (június 24.) és Mihály arkangyal névnapja (szeptember 29.) utáni hétre is. A 150 zsoltár is sorra kerül a négyéves bibliaolvasási ciklus szerint vasár- és ünnepnap esténként.

Már 15 éve válaszoltam erre a kérdésre: „Miért szeretem a 275 éves útmutatót?" Csak azzal zárhatom ezt az ajánlót (mert a jó bornak is kell a cégér!), hogy az évek múltán egyre jobban szeretem, mert egyre több kincs tárul fel előttem a konfirmációm óta végzett folyamatos bibliaolvasás során, melynek elengedhetetlen eszköze a jó öreg, 290 éves Losung! Ezért frissítem 2005-től Útmutató blogomat is naponta, hogy minél többen megszeressék és naponta használják is a magyar jelszavakat, szlogeneket, megoldásokat. 

Ne felejtsük: a mi egyetlen megoldásunk életünkben és halálunkban az Úr Jézus Krisztus! Ezért: „Jézus legyen jelszavunk, / Midőn egy új évbe lépünk; // Akkor áldott lesz utunk, / Szép célunkhoz eljutunk.” (EÉ 182,1.4)

Csatolt állományok: AMTSBLATT.pdf - NÉMET AGENDA.pdf -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!