Útra bocsátás pásztorbottal – Kettős lelkészavatás Bobán

Útra bocsátás pásztorbottal – Kettős lelkészavatás Bobán

Share this content.

Szöveg: Adámi Mária, fotó: Pénzes Bence, Adámi Mária, videó: Győri András Timótheus, hang: Jansik Tamás
Boba – Kettős ünnepe és dupla öröme volt 2019. július 27-én a bobai gyülekezetnek, amikor Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke szolgálatba indított két másodunokatestvért, Németh Kitti és Rosta Izabella lelkészjelölteket. Az istentisztelet liturgiájában dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott rektora, valamint Rostáné Piri Magda helyi lelkész, a vasi egyházmegye esperese vett részt – úgy is, mint büszke édesanya.

Az alkalmon a két lelkésznő teológustársai zenéltek, a Közel zenekar nevet viselő csapat tagjai. Jelen volt dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke is.

A templom megtelt gyülekezeti tagokkal és vendégekkel. Akik már nem fértek be, az udvaron felállított sátor alatt, kivetítő segítségével követhették nyomon az eseményeket.

Szemerei János – most első alkalommal – a püspöki tisztségbe való beiktatására kapott pásztorbottal vonult be a templomba. Ugyanis a botra faragott, szolgálata mottójául választott jelmondat azonos az ordinációs ünnepre szóló meghívón szereplő igével: „nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Róm 9,16).

Prédikációjában hangsúlyozta: ez az igevers egy izgalmas kérdést vet fel. Pál apostolnak rá kellett döbbennie, hogy emberi igyekezettel nem érhető el az, amire vágyott. „A mi küldetésünk annak a jó hírnek a hirdetése, amelynek újra kell szülnie minden nemzedék fiait és lányait. De nem a mi erőlködésünk hozza el a célt; tudjuk jól, hogy az áldás Istentől jön” – fogalmazott a püspök.

Az eskütétel és az áldás pillanatait követően Rostáné Piri Magda helyezte fel a felavatott lelkészekre a szolgálat igáját jelképező stólát. Majd Németh Kitti és Rosta Izabella személyes imádságban adtak hálát a megtett útért és mindazokért, akik szeretetükkel elkísérték és segítették őket eljutni eddig a napig.

Ezek után került sor az úrvacsoravételre, több helyszínen. Az oltár előtt a két lelkésznő és Szemerei János, a templom bejáratánál, illetve az udvaron pedig Rostáné Piri Magda esperes, valamint a korábban Bobán szolgáló Kendeh-Kirchknopf László kissomlyó-gércei lelkész, és a jelenlegi beosztott lelkész, Hegedüs Gábor vett részt az ostya és a bor kiosztásában.

Az istentisztelet zárásaként hangoztak el a köszöntések. A nyugati egyházkerület püspöke átadta a frissen felavatott lelkészeknek az ordinációs oklevelet és a kerület ajándékát. Majd többek között dr. Szabó Lajos, illetve Kitti és Izabella gyülekezeti gyakorlati évének mentorai, Kis János kecskeméti, illetve Kézdy Péter piliscsabai lelkészek adták át jókívánságaikat. A helyi egyházközség nevében Rostáné Piri Magda egy-egy csokor búzával ajándékozta meg lányát és másod-unokahúgát.

Az ünnepség a gyülekezeti házban, illetve az udvaron felállított sátrak alatt tartott szeretetvendégséggel ért véget.

Németh Kitti

1993-ban született Celldömölkön. Kemenespálfán nőtt fel. Középiskolai tanulmányait a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végezte, német nyelvi előkészítő szakon. Diákévei alatt tagja lett a celldömölki Soltis Lajos Színház színistúdiójának, ahol nagyjából hét aktív évet töltött el. Emellett bekapcsolódott az ajkai Best Rádió munkájába, először szignálhangként, majd műsorvezető- és hírszerkesztőként, és a rádió alelnökeként. 2012-ben, az érettségi után felvételizett az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Részt vett az egyetem hallgatói önkormányzatának munkájában is. A 2014–2015-es tanévben ösztöndíjjal a Lipcsei Egyetemen tanult. 2016-ban tagja volt a Föld Sója Közép-Európai Keresztyén Találkozó előkészítő csapatának. Azóta is segédkezik a külügyi osztály által szervezett különböző programokon. A teológia mellett 2017-ben felvételt nyert az ELTE pszichológia szakára. Hatodéves gyakorlatát a piliscsabai gyülekezetben töltötte, Kézdy Péter lelkész mentorsága alatt. Ordinációját követően Rostáné Piri Magda mellett, a bobai egyházközségben kezdi meg szolgálatát beosztott lelkészként.

Rosta Izabella

1993-ban, Ajkán született. Édesanyja, Rostáné Piri Magda már harmincöt éve a bobai egyházközség lelkésze, ez határozta meg gyerekkorát. Középiskolai tanulmányait a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában végezte. 2008-ban bekapcsolódott a MEVISZ által mozgássérültek számára szervezett Bárka-táborok munkájába, majd később táborvezető lett. 2011-ben, az érettségi után felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Három évig tagja volt az egyetem hallgatói önkormányzatának. A 2017–2018-as tanévben ösztöndíjasként tanult a heidelbergi Ruprecht-Karl Egyetemen. Hatodéves gyakorlatát Kecskeméten töltötte, Kis János lelkész mentorsága alatt. Ordinációját követően a kaposvári gyülekezetben, Pongrácz Máté mellett kezdi meg beosztott lelkészi szolgálatát.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!