Vízkereszt ünnepének margójára

Vízkereszt ünnepének margójára

Share this content.

Legtöbbször talán a karácsonyfa lebontására gondolunk, ha vízkereszt ünnepét halljuk. És valóban! Vízkeresztkor egy új ünnepkör veszi kezdetét. Azonban valami teljesen más, egy igencsak összetett, mégis, kevésbé ünnepelt alkalma ez az egyházi évnek. Jézus Krisztus Isten dicsőségének tükröződése, valóságos jelenléte ezen a világon! Szöveg: Galambos Ádám; kép: Krisztus megkeresztelkedése (493-526 körül, Ravenna, mozaik részlet)

A karácsony diós vagy mákos bejgli illata – kinek-kinek melyik – már nem érződik a lakásban. A karácsonyfa kezdetben derűs ágai is már-már elszáradóban, a tűlevelek egy része már a padlón, vagy a szőnyegbe ágyazódva várja a takarítást. Kezdünk visszatérni a hétköznapi teendők, az új naptár használatának megszokásába, amikor ismét ünnep köszönt ránk. Nem, ekkor már nem kell attól tartanunk, hogy a templomban megszokott, állandó helyünket valakik elfoglalják. Attól sem kell félnünk, hogy hatalmas főzések, rokonok látogatása veszi körül a napokat. Ez az ünnep a maga pompájában korántsem annyira ünnepelt, mint amit tartalma hordoz. De mire is készülünk, mit is ünneplünk ekkor?

Epifánia, az Isten Fiának megjelenése, Isten eljötte, a testté lett Ige isteni dicsőségének felragyogása. Azaz arra való emlékezés, hogy Isten Krisztust kinyilatkoztatta a három királynak, azaz a pogányoknak, vagyis minden népnek. Krisztus mindenkihez eljött, még hozzánk is. Megszűnt a különbség. Isten előtt mindenki egyenlő. Úgy, ahogy Pál apostol is írja: „nincs többé zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő; mert mindnyájan egy vagytok Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28)

Teofánia, azaz a Szentháromság kinyilatkoztatása. Annak ünneplése, amit senki sem, még Keresztelő János sem értett. Jézus megkeresztelkedése, az emberré válás nemcsak testi, de lelki megfogalmazódása. Ennél a misztériumnál találkozunk legtisztábban a Szentháromság képével. Jézus megkeresztelkedésénél jelen van egyszerre az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Bethfánia, a kánaáni menyegzőre, Jézus első csodájára való emlékezés. Ekkor Jézus a vizet borrá változtatta, mellyel megmutatta dicsőségét, hogy „az Úr hatalma volt ővele.” (Lk 5,17)

E hármas ünnep nem más, mint a kinyilatkoztatás ünnepe. Arra való emlékezés, hogy Krisztus nemcsak eljött, hanem magán hordozta és beteljesítette az Isten üzenetét. Testté válása, élete, csodái, nekünk, mindannyiunknak szólnak. Az isteni fényesség ragyogja be ezt a napot. A templom azonban mintha teljesen üres lenne vízkereszt ünnepén. Pedig „az igazi világosság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert.” (Jn 1,9)

Címkék: vízkereszt -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!