Valakire van szükségünk

Valakire van szükségünk

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gazdag Zsuzsanna
Várakozás. Általában ezt a választ adja az utca embere karácsony közeledtével, amikor arról kérdezik, mi a latin advent szó magyar jelentése. Felelete szigorúan véve helytelen, hiszen az advent eljövetelt, érkezést jelent. De persze nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, adventben Krisztus eljövetelére várunk… Mindenesetre az erre való várakozásban ebben az esztendőben remek segítség lehet mindannyiunk számára egy nemcsak küllemében vonzó, hanem tartalmilag és nyelvileg is igényes, nemrégiben megjelent kötet.

Zászkaliczky Pál A várakozás megszentelése – Napi elmélkedések adventtől vízkeresztig című munkája először 2005-ben látott napvilágot, idén pedig a Harmat Kiadó és a Luther Kiadó gondozásában átdolgozott kiadása vehető kézbe. Igencsak találó a Pilinszky Jánostól kölcsönzött könyvcím; a költő Advent című írásában beszél arról, hogy „advent a várakozás megszentelése”.

A kötetben egy-egy nap adott igéjéhez mindig rövid, velős magyarázat és imádság tartozik. A szövegek – amellett, hogy a bibliai-történelmi eseményekkel tanítanak – a mindennapokból vett, ezért ismerős példákkal teszik a gyülekezethez még nem tartozó olvasó számára is nemcsak érthetővé, de nagyon is maivá, aktuálissá, ezáltal egészen személyessé az ünnepi előkészület napjait. A magyarázatokhoz illő irodalmi szemléltetőanyag – egyebek mellett a nyugalmazott evangélikus lelkész szerző lányának, Kertész Eszternek a versei –, valamint illusztrációk is segítik az elcsendesedést és elmélyülést.

Zászkaliczky Pál szavai a szívhez szólnak: egyszerűen, de igényesen fogalmazzák meg az „isteni lényeget”. E sorok írója például nagyon pontosnak és találónak érezte a karácsony ünnepe, sőt a teljes megváltói mű lényegének tömör ös - szefoglalását, és úgy véli, hogy az ilyen gondolatok miatt különösen is érdemes kézbe venni és bátran ajándékozni is e kötetet.

Lássunk néhány példát. Máriát, a názáreti ács, József jegyesét az Úristen kivételes, egyszeri, soha meg nem ismételhető feladatra választotta ki. Ő lesz a Megváltó édesanyja. Mária születendő fia Messiás lesz, a megígért Messiás, aki megszabadítja Isten népét. „…Isten Lelke közvetlenül beleavatkozik az emberiség történetébe és Mária életébe – olvassuk. – Titok ez, meg nem magyarázható titok, de az angyali-isteni kijelentést és annak hagyományát őrző egyház alázatosan tartózkodik Isten titkainak feszegetésétől.”

Krisztus a szabadító. Mit jelent ez? „Ádámnak és Évának […] ígérte meg az Úr: az asszony utódai közül valaki majd a kígyó fejére tapos (1Móz 3,15). Jézus az, aki ezt megtette.”

„A szabadítás a bűnöktől és következményeiktől való megváltást jelent. Jézusunk úgy váltotta meg népét, hogy áldozati halálát Isten elfogadta, s megengedte, hogy ezért bűnbocsánatot nyerjen mindenki, aki hisz benne.”

„Karácsony sok-sok millió embert varázsol el széles e világon. […] A betlehemi gyermekben maga Isten közelít. Előre bejelentette, sohasem titkolta, számtalanszor megígérte. Jön, mert nem akarja magára hagyni a képére és hasonlatosságára teremtett embert. Jön, mert nagyon jól tudja, hogy nekünk nem valamire, hanem valakire van szükségünk. Istenemberre, aki megszólít, s aki megszólítható. Aki szeretni tud, s aki viszontszerethető. Valakire, aki visszavezeti az embert az elvesztett Édenbe, az Isten közelébe. […] Krisztusban »az Ige testté lett« […]. Jézus éhezett és szomjazott, a hosszú vándorutakon elfáradt […]. A kereszten pedig keservesen szenvedett. Ám ugyanekkor nem veszítette el isteni természetét sem: szava Isten hatalmas szava volt, betegeket gyógyított, halottakat támasztott. S a kereszthalálát követő harmadik napon kilépett a sírból. Ma is az, akinek mondja magát: él, megszólít és megvigasztal, sőt megbocsátja bűneinket. Szava bizalmat erősítő, éltető erő! Isten ereje.”

„Két dolog azonban mindenkire igaz: a változások világában mulandóságunk és esendőségünk maradandó” – olvassuk a Mária énekéből való igéhez („…irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.” – Lk 1,50) írt magyarázatban.

Zászkaliczky Pál arra figyelmeztet, hogy az első advent – Jézus születése – már beteljesedett. Most Jézus vis - szajövetele előtt, a második adventben, a várakozás szentségében élünk. „Jézus életünk ajtaján kopogtat. Befogadásával a legnagyobb ajándékot nyerhetjük el, őt magát!”

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 49–50. számában jelent meg 2019. december 15-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!