Van itt segítségre szoruló lelkész? – Lelkészkonferencia Északon

Van itt segítségre szoruló lelkész? – Lelkészkonferencia Északon

Share this content.

Szöveg: Pap Kinga Marjatta. Fotó: Csűry Csaba, a festmények alkotója: Sieger Ködel
Balatonszárszó – 2018. augusztus 29. és 31. között az Északi Evangélikus Egyházkerület lelkészei örvendetesen tág ölelésű testvéri közösségben készülhettek a munkaévre Balatonszárszón. A felrázó igei mondanivaló és a lelki munka szorosan összefonódott a szakmai tartalommal, melynek középpontjában idén a gyülekezeti diakónia állt.

A lelkészkonferencia gondolati íve saját elégtelenségünktől és a „De mi ez ennyi embernek?” andráskodó attitűdjétől vezetett át egészen a vasárnap igehirdetési alapigéjében foglalt ígéretig: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka”.

„Ki ne tudná, hogy a szeretet vagy a szerelem akkor ér valamit, ha abban úgy kapjuk meg a másikat, akire vágyunk, hogy nem akarjuk birtokolni, megszerezni, kiérdemelni, hanem rábízzuk magunkat a tőle jövő szeretetre és szerelemre? Ahogy senki sem alkalmas az üdvösségre, úgy igazán arra sem alkalmas senki sem, hogy szerelmesek legyenek belé, vagy feltétel nélkül szeressék. Az üdvösség titka a szeretet titka” – idézte az egyik igehirdető Balázs Zoltán egyetemi docens tanulmányát. A kegyelem ajándéka az alkalmatlanoké tehát mindannyiunké, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajtunk Isten cselekedetei.

A résztvevők a néhány nap során sokféle formában, egyedül, párokban és kiscsoportokban élhették meg az imádságos közösség és a testvéri megosztás élményét, míg végül mindannyian egy Úr vendégei voltunk a záró úrvacsorai közösségben. A nyári délelőttön messzire hangzó szabadtéri istentisztelet igehallgató közösségébe még egy arra evező kajakos is bekapcsolódott.

Testvéri közösség

A hiányok és kegyelmi erőforrások kettősségét feltáró lelki utat Johann Gyula csömöri lelkész vezetésével járhattuk végig. A csoportvezetésben, igeszolgálatokban huszonöt lelkészkolléga vállalt aktív szerepet, és a Keczkó Pál vezetésével felálló alkalmi zenekart is a kerület lelkészei alkották. Köszöntötték a nyár folyamán ordinált fiatal lelkészeket: Kiss Máté Fancsalon, Magyar Tamás Ősagárdon, Sánta József Monoron kezdi meg beosztott lelkészi szolgálatát, valamint a más egyházkerületből frissen érkezett kollegákat: Györgyi Zsolt alberti és Kocsik Mónika hatvani lelkészt, valamint Pethő Judit miskolci iskolalelkészt.

Az oltártól oltárig vezető diakóniai szolgálat átgondolásához Gregersen-Labossa György, egyházunk diakóniai bizottságának elnöke adott szakmai megalapozást. A szombathelyi lelkész, intézményvezető bátor döntésekre hívott az ellátások átvétele kapcsán. Annika Laats észt lelkésznőtől megtudhattuk, hogy krisztocentrikus diakóniai felfogásra építi otthoni gyülekezeti gyakorlatát, melyben meghatározó a cselekedetek könyvében tetten érhető attitűd: „ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!” Sánták ma is ülnek a kapuban, és nekünk nincsen ezüstünk, de a hatalom ma is Jézus Krisztus nevében van – szögezte le a lelkésznő. Az isteni kijelentésen tájékozódó szeretet gyakorlatba ültetése ugyanakkor kockázattal és felelősségteljes döntésekkel jár.
[Az északi vendéggel készült személyes interjút hamarosan olvashatják.]

Gyülekezeti diakónia

Az egyházon belül is professzionalizálódó intézményi környezetben talán kevesebb hangsúlyt kapnak a diakóniai munka gyülekezeti formái. A szeretetszolgálat hagyományosan gyakorolt formái (idősek látogatása, ruha-, élelmiszer- és egyéb adománygyűjtés) mellett megannyi gyakorlati példát ismerhettünk meg a gyülekezeti vagy lelkészi önsegítő csoportoktól a mélyszegénységben élőket segítő munkáig. Van olyan gyülekezet, amely a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel összefogva nagyáruházak aznap lejárt termékeit juttatja el rászoruló családokhoz heti rendszerességgel. Másutt családi bölcsődés gyermekeknek szerveznek közös programot demens ellátottakkal. Fogyatkozó gyülekezetekben a roma gyermekek megkeresztelésével, családok bekapcsolásával kaphat új lendületet a közösség élete. Egy sor összefogási lehetőség kínálkozik civil szervezetekkel, ökumenikus partnerekkel és önkormányzati szereplőkkel – a lelkészi jelenlétet egyaránt igénylik kallódó fiatalok nappali klubjában és idősek egészségnapjain. A különböző anyagi körülmények közt élő gyülekezetek összekapcsolásával támogató párok alakulhatnak (egy gyülekezet például a neki járó egyházi működési támogatást ajánlotta fel egy kisebb közösség javára), a jómódban élő fiatalok számára egyben szemléletformáló is lehet egy-egy ilyen találkozás. A gyülekezetek megfelelő személyi feltételek esetén újszerű területeken, így a nevelőszülői szolgálatban vagy kocsmamisszióban is szerepet vállalhatnak.

Aktuális témák

A lelkészi kar a munkaévre készülve aktuális témákról is tájékozódott. Örömmel fogadták a hírt a „kései elhívásúak” képzésének beindításáról az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, akárcsak a családi otthonteremtési kedvezmény egyházi kiegészítéséről, mely reménység szerint hamarosan lehetővé teszi a korábban nyugdíjba vonulás idején elérhető lakástámogatás igénybevételét mintegy kétmillió forint értékben. A különös figyelmet igénylő témák sorában szerepelt a Digitális Szolgálati Napló szabályszerű használata csakúgy, mint a tisztújítási folyamat teljessé válása.

Már most hívogatunk mindenkit az egyházkerület következő két jeles alkalmára: 2018. szeptember 28-án, pénteken 11 órakor dr. Fábri György egyházkerületi felügyelő iktatására kerül sor a csömöri evangélikus templomban, majd 2019. május 11-én, szombaton lesz az egyházkerület missziói napja, amelyen Ingeborg Midttømme norvég püspök lesz a vendégünk.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!