Vasárnapi ige: Aki első és az utolsó

Vasárnapi ige: Aki első és az utolsó

Share this content.

Szöveg: Mesterházy Balázs, fotó: LVSZ, sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Hiszen az én kezem vetett alapot a földnek, az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak.” (Ézs 48,13)

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.” (Jn 1,1–3)

Már a skolasztikusok is megmondták, hogy szükséges, hogy legyen egy első mozgató. Minden, ami mozog, ami él, az szükségképpen valami miatt mozog, valami miatt él. Mivel azonban ez a sor nem vezethető vissza a végtelenbe, kell, hogy legyen egy első mozgató, aki önmaga mozdulatlan, „és ezt mindenki Istennek gondolja” – írja Aquinói Tamás.

Valóban mindenki Istennek gondolja mindenek kezdetét? Nemcsak a 13. század óta eltelt változások miatt, hanem rengeteg különböző inger miatt kérdezhetjük: tényleg úgy tekintünk Istenre, mint mindenek kezdetére? Ha igen, akkor van egy biztos forrása az életünknek; ha nem, akkor nem igazán van szilárd pontja tájékozódási rendszerünknek.

János apostol pedig már nem is csak a teremtő Istenről tesz tanúságot evangéliumát kezdő gyönyörű prológusában, hanem az Igét megnevezve a megváltás lehetőségét is felmutatja azzal, hogy ez az Ige nem maradt Istennél, hanem testté lett, és közöttünk lakozott. Ez János evangélista karácsonya. Az Ige tehát nemcsak teremtő Logosz, hanem megváltást hozó Krisztus is. Ez mindenek kezdete. És egyben ez mindenek vége is.
*
„Hadd zengjen énekszó, / Fel, égig ujjongó, / Jászolágyon szunnyad / Az édes Megváltó, / Ott fénylik ő, az új nap, / Kit várva vártunk rég. / Kezdet ő és vég, / Kezdet ő és vég.” (EÉ 151,1)

A 2021-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
Az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/lelkiseg/oromuzenet-detail
A Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldal itt érhető el: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!