Vasárnapi ige: A győztes Krisztust várjuk vissza

Vasárnapi ige: A győztes Krisztust várjuk vissza

Share this content.

Szöveg: Brebovszkyné Pintér Márta, kép: A jó pásztor (5. század, bizánci mozaik), sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát…” (Zsolt 40,5)

Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.” (2Pt 1,19)

A prófétai beszéd Isten ígéreteit tartalmazza. A betlehemi jászol a bizonyossága annak, hogy az Úr valóban megtartja ígéretét. Kétezer évvel ezelőtt elküldte a világba egyszülött Fiát, a Szabadítót. Beteljesítette a próféciák jövendöléseit. Jézus földi küldetését igazolta, amikor harmadnapon feltámasztotta őt a halálból.

Isten ígéretei igazak. Péter apostol ezt hangsúlyozza a levelében. De ő az olvasóit Jézus dicsőséges visszajövetelére is felkészíti. Hiszen ez is ígéret! Urunk visszajön, vele lehetünk olyan közösségben, ahol már színről színre láthatjuk őt. Milyen bátorítás ez az új esztendő küszöbén, egy földöntúli jövő fényében?!

A II. világháború csatáit megörökítő leírásokban egy érdekes feljegyzést találunk az ázsiai hadszínterekkel kapcsolatban. A Fülöp-szigeteki Államszövetség volt az egyetlen terület a japánok által Nagy-kelet-ázsiai Közös Felvirágzás Övezetnek nevezett régión belül, ahol a japánok támadása népi ellenállásba ütközött. A filippínó katonák és civilek hősies elszántságát egy amerikai tábornok, Douglas MacArthur szava éltette, aki azt ígérte, hogy Ausztráliából visszatér a Fülöp-szigetekre. Ő is, a filippínók is vereséget szenvedtek a japánoktól. Az esetet mégis őrzi az emlékezet, mutatva, milyen ereje van az ígéretnek. Mi nem egy kétséges, bizonytalan holnap elé nézünk, hanem a győztes Krisztust várjuk vissza.
*
„Dicsőség néked, Uram Jézus Krisztus, aki a teljes világosság vagy, aki elől menekülnie kell e világ minden sötétségének. […] Világosítsd meg az én lelkem is, hogy éber maradjak az imádságban, és örvendező szívvel legyek a tiéd. Tisztítsd meg akaratomat, s tedd lakásoddá testem és lelkem, hogy készen legyek, ha feljön a hajnalcsillag, és örök napod rám virrad.”
(Klara Bühler: Reggel és este Istennel)

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
A Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kategoriak/konyvek/napi-ige-663-detail
A Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldal itt érhető el: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!