Vasárnapi ige: Isten kegyelme magasságban és mélységben is megtartó erő.

Vasárnapi ige: Isten kegyelme magasságban és mélységben is megtartó erő.

Share this content.

Szöveg: Grendorf-Balogh Melinda, kép: Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei (1900, A Magyar Nemzeti Galéria tulajdona), sorozatszerkesztő: Galambos Ádám)
2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

„József ezt felelte Potifár feleségének, aki el akarta őt csábítani: Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?!” (1Móz 39,9c)

Pál írta Timóteusnak: Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.” (2Tim 2,1)

József fordulatokkal teli életútja ismerős számunkra. És talán pont ezért nem is lepődünk meg hitvalló szavain. Azonban válasza – ha 21. századi kontextusba helyezzük a beszélgetés szituációját – korántsem a mai papírformát hozza. József ugyanis nem pszichologizál, nem társadalmi vagy munkaügyi következményeket kezd el felsorakoztatni, hanem a kísértésben az Istennel való kapcsolatát vizsgálja meg, a bűn következményét mérlegeli. József összességében éppen fent volt élete hullámvasútjában, de nemcsak a mindennapokban, hanem Istennel való kapcsolatában is a magasságot élte meg. Ez azonban kegyelem, nem az ő érdeme. József a kegyelemben való megmaradásba kapaszkodott, még akkor is, amikor nem tudhatta, mi lesz a beszélgetés végkifejlete: hamis vádak miatti bebörtönzés.

Pál munkatársát, Timóteust már a jézusi, teljes kegyelemmel erősíti. Börtönben van, amikor utolsó levelét írja. Pál a legnehezebb körülmények között is a neki legdrágábbhoz, legértékesebbhez ragaszkodott, hiszen a Jézussal való személyes találkozás és küldetésének lehetősége újraformálta az egész életét. Bár ezt szolgálata elején nehezen hitte el róla környezete, de mindvégig, élete árán is kitartott Jézus követése mellett. Ez erősítette az első keresztyéneket.

Isten kegyelme magasságban és mélységben is megtartó erő.
*
Urunk, köszönjük neked, hogy hitben előttünk járó emberek életéből meríthetünk erőt akkor is, amikor életünk hullámvasútján gyorsan változnak a körülmények. Tudjuk, egyvalami állandó: a te kegyelmedbe való belekapaszkodás lehetősége. Add, kérünk, hogy ma se mulasszuk ezt el. Ámen.

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
A Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kategoriak/konyvek/napi-ige-663-detail
A Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldal itt érhető el: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!