Vasárnapi ige: Istenen kívül nincs szabadító

Vasárnapi ige: Istenen kívül nincs szabadító

Share this content.

Szöveg: Csorbáné Farkas Zsófia Anna, kép: ismeretlen alkotó: Az élet fája (kb. 1130, mozaik, Kelemen bazilika, Róma), sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító.” (Ézs 43,11)

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben.” (Ef 4,5–6)

Érdekesen működik az ember. Szabadságról álmodik, és mindenhol ezt hirdeti, de mindezek ellenére ezerféle módon kötözi meg, tartja fogságban magát. Napjainkra annyi minden ejt rabul bennünket, annyi mindentől függünk és válunk függővé testi-lelki-szellemi értelemben. Hosszú ideig fel sem tűnik, hogy a szabadságunkat veszítettük el, és nem vagyunk már a magunk urai, hanem önmagunkon kívül mindenki más irányít bennünket. Csak lassan jutunk el arra a pontra, hogy felismerjük: bizony, ez nem a hőn vágyott szabadság, és ekkor elkezdünk emberi megoldásokat, külső segítséget, tanácsadókat keresni.

A cselekedetek mögött mindig az ember áll, ahelyett hogy észrevennénk azt, amiről Ézsaiás prófétán keresztül Isten beszél: „Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító.” (Ézs 43,11) A fogságban élő zsidó nép számára szól a vigasztaló üzenet, aki nem először és nem is utoljára éli át Isten szabadítását.

Erre az isteni önvallomásra hatalmas nagy szüksége van a ma emberének is, hogy ne csak hallja, ne csak mondogassa, hanem hittel belekapaszkodjon, amikor a testi-lelki-szellemi fogságából kiutat keres. Fel kell ébrednünk az álomból, és élnünk kell a valóságot Isten szabadító kegyelme által.
*
Urunk, mennyei Atyánk! Az életünk teli van olyan dolgokkal, amelyek megkötöznek, fogva tartanak, és nem engednek bennünket szabadon élni. Engedd meglátnunk, hogy testi-lelki nehézségeinkből nincs emberi gyógyulás, csakis általad.
Szabadíts meg minket megkötözöttségeinkből, hogy szabadon és boldogan éljünk. Ámen.

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
A Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kategoriak/konyvek/napi-ige-663-detail
A Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldal itt érhető el: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!