Vasárnapi ige: Örömkiáltás lelkünk szabadságáért

Vasárnapi ige: Örömkiáltás lelkünk szabadságáért

Share this content.

Szöveg: Kodácsy-Simon Eszter, kép: Hager Rita: ...ott fú, ahol akar (2003), sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát.” (Zsolt 98,2)

Amikor [Pál és Barnabás] megérkeztek [Antiókhiába], összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre.” (ApCsel 14,27)

Egy legenda szerint amikor a rómaiak Korinthoszban, az iszthmoszi játékok idején kihirdették a görög városok függetlenségét, a görögök először annyira meglepődtek, hogy nem hitték a kijelentést igaznak. Ám amikor a rómaiak másodjára is bejelentették a hellén városállamok szabadságát, akkor a görögök akkorát kiáltottak örömükben, hogy a levegőben repülő madarak is holtan estek a földre ijedtükben.

Hasonló reakcióval találkozunk a zsidó nép ókori történetében is. Ők, amikor meghallották Círus perzsa király rendeletét, amely a zsidók fogságból való hazatérését engedélyezte, olyanok lettek, mint az „álmodók”, majd szájuk „megtelt nevetéssel”, „nyelvükön örömkiáltás” volt, s „ujjongva” örvendeztek (Zsolt 126).

A szabadság, amelyet a görögök a rómaiaktól, a zsidók pedig a perzsáktól kaptak, egy nép másiktól való békéje volt (még ha a görögök esetében ez nagyrészt csak látszólagos volt is). Ehhez az örömhöz képest még nagyobb okunk van örülni akkor, amikor a lelkünk valódi szabadságát kapjuk Istentől, amikor a lelkiismeretünk szabadságát hirdeti az Úr. Mily nagy örömre fakaszthat minket az, hogy a lelkünknek is szabadságot szerzett Jézus!
*
Drága Istenünk! Hálát adunk végtelen szeretetedért, amellyel valódi szabadságot szereztél nekünk. Köszönjük, hogy megmutatod szabadító erődet, amelyben a te igazságod válhat nyilvánvalóvá: az, hogy végtelenül szeretsz bennünket. Ámen.

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
A Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kategoriak/konyvek/napi-ige-663-detail
A Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldal itt érhető el: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!