Vasárnapi ige: Tényekről, változásról és kegyelemről

Vasárnapi ige: Tényekről, változásról és kegyelemről

Share this content.

Szöveg: Hafenscher Károly, kép: Hager Ritta: Dilemma (1991), sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Miért pereltek velem? Hiszen ti hagytatok el hűtlenül – így szól az Úr.” (Jer 2,29)

Mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által.” (Róm 3,23–24)

Ez az év is jól indul – mondják, ha minden simán megy, jók a kilátások. Új lendülettel és reménységgel indítottuk az évet és tervezzük a jövőt. Az év első hónapjának vége felé azonban két kijózanító igét kapunk. Isten tükröt tart elénk, és azt kéri: ezt is vegyétek figyelembe, amikor előre néztek. Nem a fejünkre olvas valamit – bár megtehetné –, hanem tényeket közöl. A mai napot, az előttünk álló hetet, a ránk váró hónapokat befolyásolja az, hogy ezek a tények tények maradnak-e, vagy meg lehet változtatni őket.

Tény az, hogy perben állunk az Istennel. Titkon vagy tudatosan őt okoljuk sok mindenért, számonkérjük őt, indirekt módon kritizáljuk is, mert mi tudnánk jobb megoldásokat az életünkre, mint amilyeneket ő ad. Pedig jobb lenne önkritikát gyakorolva csendesebbre fogni a szavunkat. „Miért perlekedtek velem? Hiszen ti hagytatok el hűtlenül…” Az élet minden gondjának, bajának hátterében az áll, hogy Ádám és Éva, azaz az ember eltávolodott és elszakadt Istentől, s ez alól mi sem vagyunk kivételek. Senki sem kivétel – mindenki vétkezett, írja Pál. De mindenki számára érvényes az elvégeztetett megváltás műve. Az, hogy Jézus meghalt a kereszten, hogy megtörje az ördögi kört, s elvegye a bűn erejét. Az én bűnöm erejét. Megváltoztatta azt a bizonyos tényt. Lehet hát újat kezdeni! Jézusért.
*
Köszönöm, Uram, hogy nem a bűn, az Isten nélküli véges és értelmetlen élet mókuskerekében kell rohangálnom. Kiléphetek, felszabadulhatok, újat kezdhetek. Új értelmet adsz mindennapjaimnak, a mai napomnak is. Csendesítsd el vádaskodó szívemet, szembesíts életem valóságával, de szembesíts naponként Krisztus keresztjének felkínált ajándékával is. Áldott légy, Istenem, ezért a lehetőségért ma is. Ámen.

A 2021-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
Az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/lelkiseg/oromuzenet-detail(külső hivatkozás)
A Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldal itt érhető el: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato(külső hivatkozás)
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu(link sends e-mail)

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!