Új templomot szenteltek Vásárosfaluban

Új templomot szenteltek Vásárosfaluban

Share this content.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
Vásárosfalu – Három évvel az alapkőletétel után elkészült a Beledi Evangélikus Egyházközséghez tartozó vásárosfalui leánygyülekezet temploma. Az október 19-én tartott ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke átadta a kulcsokat Ihász Beatrix helyi lelkésznek, a Soproni Egyházmegye esperesének, majd felszentelte az új épületet. A belső teret megtöltötte a népes vendégsereg, akik pedig nem fértek el bent, az udvaron felállított sátor alatt követhették az eseményeket.

Zsolt 42,2–3 alapján tartott prédikációjában a püspök a templom hármas funkciójáról beszélt: Isten háza találkozási hely, ahol a jelenlévők az Úrral és egymással vannak közösségben; menedékhely, ahol biztonságot talál az ember Krisztus közelében; és áldások forrása, ahol erőt, vigasztalást meríthetünk.

Az épület megáldását és a Confirma eléneklését követően az általános könyörgés kérései a helyi presbiterek részvételével hangoztak el.

Az alkalomhoz kapcsolódó közgyűlésen Buthi Gyula felügyelő köszöntötte a megjelent vendégeket, majd Németh László jegyző, az építési bizottság vezetője ismertette a gyülekezet történetét, és beszámolt az építés folyamatáról. Elmondta, hogy a faluban eredetileg az 1874-ben épült evangélikus iskola szolgált imaházként. Ezt 1948-ban államosították, majd 1973-tól újra istentiszteleti helyként használhatta a gyülekezet. 2011-ben azonban felébredt a vágy a hívekben arra, hogy saját templomuk legyen. 2015-ben le kellett bontani a régi imaházat, és annak helyén 2016-ban tették le az alapkövet.

A templomot Józsa Dávid soproni építész tervezte. A közel ötvenmillió forintba kerülő építkezés költségeihez a saját forrás és a magánszemélyektől, szervezetektől kapott adományok mellett hozzájárult többek között a Soproni Egyházmegyétől, a Magyarországi Evangélikus Egyháztól, a helyi önkormányzattól, az országgyűlési képviselőktől, valamint a burgenlandi és a németországi Gusztáv Adolf Segélyszervezettől kapott támogatás, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik páylázatán nyert összeg is. A fa tetőszerkezetet Vásárosfalu erdélyi testvértelepüléséről, Székelyvajáról érkezett mesteremberek húzták fel, az oltár fölött elhelyezett kereszt pedig a régi imaház gerendáiból készült. A belső berendezésre további adományokat vár a gyülekezet.

Egyházi részről köszöntőt mondott a házigazda, Ihász Beatrix esperes, Karsay Lajos beledi származású lelkész, Pápai László, Székelyvaja református pásztora, Bőjtös József sopronnémeti volt felügyelő és Mészáros Tamás, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelője. A világi vezetők közül Osváth Csaba, az erdélyi Ákosfalva polgármestere, Baksa Tibor, a kárpátaljai Csongor polgármestere, Menyhárt József székelyvajai tanácsos, Molnár Sándor vásárosfalui polgármester és Jakab István, a magyar Országgyűlés alelnöke adta át jókívánságait.

Az ünnepséget szeretetvendégség és kulturális műsor követte a helyi faluház udvarán. Fellépett többek közt a kapuvári fúvószenekar, a beledi általános iskola énekkara és a kapuvári Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai. A faluház nagytermében gyülekezettörténeti kiállítást lehetett megtekinteni.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!