Verses imák – Urbán Gyula Úrvacsora című kötetéről

Verses imák – Urbán Gyula Úrvacsora című kötetéről

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Papp Máté
„Vallásos költemények kétségkívül még ma is írattatnak – bár majdnem mindig némi feszélyezettséggel. Tudva, hogy nem igazán comme il faut; régimódi, talán kicsit vidékies. De azért a nem túl harcias maiak is elfogadják, hogy létezhetnek ilyen gondolatok, érzések is; és kinek kedve van hozzá, miért ne önthetné versbe azokat. Urbán Gyulánál föl sem vetődik, hogy ilyen is van. Mert ha van ilyen, akkor az mindenkor és mindenütt van. Akkor az mindennel párbeszédre lép, ami csak létezik az ember életében. Hol barátságos, hol küzdelmes párbeszédre” – írja Urbán Gyula Úrvacsora című verses imakönyvéről Zalatnay István református lelkész a kötet utószavában.

Valóban könnyen beazonosíthatók azok a stílusjegyek, amelyek az úgynevezett vallási érzületből fogant műveket jellemzik. Ezeknek az irodalomtörténet által kevésbé archivált – általában a vallásos líra, esetleg a papköltészet kategóriájába besorolt – költeményeknek pedig nemritkán járulékos része valamifajta reflektálatlan fennköltség vagy esztétikai együgyűség, esetleg felekezetileg meghatározott szellemi korlátoltság.

A szóban forgó verseskönyv imádságos jellege korántsem ehhez a vonulathoz kapcsolódik, sőt majdhogynem apokrif attitűddel közelít a hit tárgyához; Pilinszky Jánoshoz hasonlóan, aki a ráaggatott „katolikus költő” címke helyett katolikusként és költőként aposztrofálta magát, egyfajta magánevangéliumot hozva létre műveivel. 

Miközben e vers a kötet ciklusai – Kétség, Megkísértés, Úrvacsora, Átlépés – által kijelölt lelki folyamat egyik „tamáskodó” stációját takarja, a zárlata már egy egészen más spirituális hangoltságban íródik meg, ami 

Vagyis Urbán Gyula verses imái az Ady-féle „hiszek hitetlenül Istenben” lelkületével vezetnek el – akárcsak Balassa Péter Az egyszerűség útjai sötétben című szövege – a Mester és tanítványai asztalához. „Oda, ahol ellenállásunkat, bonyolultságunkat, sötét reményvesztettségünket, a sötétségre adott rossz/romboló válaszainkat, mélységes és nem alaptalan fáradtságunkat, belső, homályos fáradékonyságunkat adományszerűen felülmúljuk, pusztán azáltal, hogy körül merjük ülni az asztalt…”

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 3–4. számában jelent meg 2020. február 2-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Címkék: Urbán Gyula - úrvacsora - kötet -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!