Házi áhítat virágvasárnap ünnepén

Házi áhítat virágvasárnap ünnepén

Share this content.

Forrás: MEE PÜT
A járvány idején az online istentiszteletek mellett a házi áhítatok igei közösségét ajánljuk. Isten igéje teremt hitet, tartja meg az egyházat, ezt pedig senki és semmi nem veheti el tőlünk. Egyénileg vagy otthoni és egyéb közösségben élhetünk a napi áhítatos gyakorlatra összeállított alábbi lehetőséggel.

A virágvasárnapi áhítatot végezhetjük egyedül, de imádkozhatjuk közösen is – akár az I–II. számozás szerint váltakozva.

I: Jöjjetek, induljunk útra: nagyhét nagy útjára! Mindig azért indulunk útra, hogy bennünk is elinduljon valami. Mi el akarunk jutni húsvétig, az élet teljességéig!

Imádkozzunk!

II: Egymás hitébe és szeretetébe kapaszkodva indulunk, Urunk, nagyhét útjára. Az úton végezd el bennünk és köztünk munkádat: téríts magadhoz, teremts újjá, indíts el a szolgálat útján.

I: Bajba jutott világunkon segíts, adj felelős szeretetet, akaratot és szándékot arra, hogy ott segítsünk, ahol tudunk.

Kezdőének (Ha akadálya van az éneklésnek, lehet olvasni is) EÉ 141,1–3 / GyLK 805,1–3

1. Mint fogadjalak téged, Világ Reménységét? Mint köszönthetem fényed, Mint siessek eléd? Ó, drága Jézus, kérlek, Te mutasd meg magad, Hogy mi kedves tenéked, És hogyan várjalak!

2. Ha Sionod az útra Zöld ágat szórt eléd, Hadd zengje szívem húrja Tenéked énekét, Hogy frissen, bátran szálljon Tehozzád énekem, És szüntelen szolgáljon E földön életem!

3. Hogy megments, Jézus, engem, Mit tettél üdvömért, Mert láttad testem-lelkem Halálos ínségét! A béke szent országát Én elveszítettem, De jöttél, hogy az áldást Te visszanyerd nekem.

Virágvasárnapi házi szertartásunkat kezdjük azzal, hogy körbeállunk egy asztalt, ráhelyezünk három gyertyát. Az asztalon a Szentírás, az énekeskönyv, virág és egy feszület áll. Ha van fényképünk a gyülekezetünk templomáról, azt is helyezzük el az asztalon. Az áhítat szövegeit előre megbeszélve osztjuk szét.

Zsoltár, gyertyagyújtás

I: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében! + Ámen.

A jelenlevők helyet foglalnak az asztal körül. 

II: Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!

II: Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel nagy irgalmaddal fordulj hozzám!

I+II: Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!

A házi áhítat résztvevői meggyújtanak három gyertyát: 

II: Gyújtsunk meg egyet önmagunkért és családunkért.

I: Gyújtsuk meg a második gyertyát gyülekezetünkért és egyházunkért.

II: Gyújtsunk meg még egy gyertyát mindazokért, akik a járványban megbetegedtek és a vírus áldozatai.

Ének, Krisztus-dicséret EÉ 189,1

Királyi zászló jár elöl, Keresztfa titka tündököl, Melyen az élet halni szállt, S megtörte holta a halált. 

I: Úr Jézus Krisztus, aki szamár hátán vonultál Jeruzsálembe, I+II: Uram, irgalmazz!

I: Királyok Királya, akit Jeruzsálem pálmaágakkal fogadott, I+II: Krisztus, kegyelmezz!

I: Uraknak Ura, akinek ég és föld hozsannát zengedez, I+II: Uram, irgalmazz!

Olvassuk el virágvasárnap evangéliumát! Mt 21,1-11

Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.”

A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta: Ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta.

„Jer, tárjunk ajtót lelkesen / A szívünk templommá legyen. / És hintsük benne szét a hit / szép, élő pálmaágait” – 137-es énekünk 4. versszakából idéztem. Ádvent idején szoktuk énekelni, pedig virágvasárnapi tartalmú. És 2020 külsőleg egyáltalán nem hozsannás virágvasárnapján különleges tartalmat kap. Azt kérjük híveinktől, hogy maradjanak otthon, így lehetnek inkább biztonságban. És mégis ki-ki ajtót tárhat: szíve ajtaját, a lehető legszélesebbre. Akiről azt olvassuk, hogy „áldott, aki az Úr nevében jön” (Mt 21,9), ő ma is érkezik. Templomi istentiszteletet nem tudunk tartani, de imádkozhatunk, igét hallhatunk és olvashatunk. Valóban legyen templommá a szívünk. (Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök)

EÉ 137,4 (Dallam: Jer tárjunk ajtót még ma mind)

Jer, tárjunk ajtót lelkesen! A szívünk templommá legyen, És hintsük benne szét a hit Szép, élő pálmaágait! És Jézus hozzánk is belép, Megosztja vélünk életét. Légy áldva szüntelen, Kegyelmes Istenem!

Imádság (Az alábbi imádság és a Miatyánk között lehetőség van csendes, egyéni imádságra)

I. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Te a békesség királyaként vonultál be a szent városba. Nem tértél ki a szenvedés elől, hanem engedelmes voltál a kereszthalálig. Hozzád fordulunk kéréseinkkel.

II. Könyörgünk egyházadért. Hadd legyen szereteted jele a szenvedő világban.

I. Könyörgünk a népek vezetőiért, hogy felismerjenek téged és békességet teremtsenek.

II. Könyörgünk mindazokért, akik a hitükért és az igazságért szenvednek.

I. Könyörgünk a nélkülözőkért és a testi-lelki keresztet hordozókért.

II. Könyörgünk a betegekért, a járvány áldozataiért, s mindenek előtt orvosainkért, ápolóinkért.

I. Végül könyörgünk azért, hogy egyre erősödjön bennünk a vágy, hogy Veled találkozhassunk az igében. Adj türelmet, amíg nem lehetünk asztalod vendégei. Adj kitartást a jóban, s add az örök élet reménységét. Jézus Krisztusért. Ámen.

(Egyéni imádság) Miatyánk

Áldás      

Ha egyedül végezzük az áhítatot.

Uram, Istenem, áldj meg minket és őrizz meg minket. Világosítsd meg arcodat rajtunk és könyörülj rajtunk. Fordítsd felénk arcodat és adj nekünk békességet. + Ámen.

Ha együtt vagyunk, a családban egymásnak adjuk tovább úgy az áldást, hogy szemben állunk a másikkal, fejére tesszük a kezünket és az alábbi áldást mondjuk. Majd a megáldott megáldja a következő családtagot.

Áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, + a Fiú és a Szentlélek! Ámen.

Záróének EÉ 208

1. A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek Nyugodalmat lelkemnek. Ott könnyárban leborulok, Bűnterhemtől szabadulok, Hol a bűntelen szenved.

2. Isten ama Báránya Hogy' jut a keresztfára? Mért foly alá szent vére? Értem tette ezt Jézusom, Fájó szívvel hiszem, tudom, Lelkem örök üdvére.

3. Én voltam az elveszett, Aki halált érdemelt, Kire gyászos éj szakadt. Isten Fia, a jó pásztor Megváltott a bűn átkától: Üdvöm, napom feltámadt.

4. Csodás égi szeretet! Szívem mindent elfeled, Ami engem földre von. Csak rád nézek, én Megváltóm, Szereteted sírig áldom, Győzedelmes Krisztusom.

5. Tied vagyok, Jézusom, Megyek keresztutadon, Nyugtot, békét így lelek. A szeretet hozzád kapcsol, Boldog, aki híven harcol - Veled mindig győzhetek!

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

Csatolt állományok: Virágvasárnapi_áhítat.docx -
Címkék: virágvasárnap - áhítat -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!