Virtuális szószékcsere korona idején – Hogyan lesz a 2021-es ökumenikus imahét?

Virtuális szószékcsere korona idején – Hogyan lesz a 2021-es ökumenikus imahét?

Share this content.

Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna, fotó: archívum
Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) vezetősége 2021-ben is úgy tervezi, hogy megtartják az imahetet. Ez azonban idén nem lesz egyszerű a járványhelyzet miatt, s az is nehézséget okoz, hogy a különböző tagegyházak más-más rendszabályokat hoztak templomaikban, gyülekezeteikben. Összegyűjtöttük az ezzel kapcsolatos előzetes véleményeket, gondolatokat, tapasztalatokat.

„A MEÖT elnökségének javaslata alapján, az ökumenikus imahét a tagegyházak aktuális járványügyi intézkedéseinek betartása mellett tartható meg, ami azt jelenti, hogy mindig az adott egyházközség templomában megkövetelt szabályokat kell az alkalomkor betartaniuk a más egyházaktól érkező hívőknek és szolgálattevőknek is” – tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Fischl Vilmos főtitkár, aki elmondta, hogy természetesen a helyi közösségeknek szabadságuk van arra, hogy ha úgy ítélik meg, akkor elhalasztják az imahetet más időszakra, vagy online térben tartják meg a közös imádságokat.

„A járványhelyzet miatt most kreatívnak kell lenni, minden esetben a helyi vezetők döntenek arról, hogyan látják a helyzetet, mennyire van realitása a közös találkozásnak” – tette hozzá a főtitkár, aki szerint kár, hogy idén a járvány pont a személyes találkozásokat gátolja meg, holott az ökumenikus imahét egyik legnagyszerűbb élménye pont a személyes találkozásban, a közös beszélgetésekben, egymás jobb megismerésében rejlik.

A nyitó istentiszteletet egyelőre úgy tervezik, hogy 2021. január 17-én, 17 órai kezdettel tartják meg a Szent István Bazilikában, ahol Erdő Péter bíboros, érsek, valamint Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke fognak prédikálni. A Magyarországi Evangélikus Egyház részéről a liturgiában dr. Fabiny Tamás és Kondor Péter püspökök fognak szolgálni.

Egyházunk Püspöki Tanácsa az imahéttel kapcsolatban épp vízkereszt ünnepén kiadott nyilatkozatában így fogalmazott az imahéttel kapcsolatban:A korunkban magától értetődő természetességgel szervezett ökumenikus imahét eseménysorozat 2021-ben nem a megszokott keretek között zajlik. A közösség megélésére a nehéz körülmények között is vágyódunk, ugyanakkor a járványügyi rendelkezések betartása is kötelező. Javasoljuk, hogy ökumenikus körben helyi szinten egyeztessenek az imaheti alkalmak megtartásának lehetőségéről, a korábbiakhoz képest talán kevesebb alkalmat tervezve. Megfontolásra ajánljuk olyan helyszínek kiválasztását, ahonnan online lehet közvetíteni az istentiszteletet. Mindenképpen kérjük a szociális távolság, a maszkviselés, a kézfertőtlenítés gyakorlatának fenntartását. Közös istentiszteleteinken is elmarad idén a béke jeleként a kézfogás, az éneklés. A sok gyülekezetben a szeretetvendégség keretében megélt asztalközösségről is le kell mondanunk.  Ahol a helyi gyülekezetek a kis befogadóképességű termek, a regisztrálás nehézségei, a szolgálattevők veszélyeztetett kora, vagy a településen magas fertőzésszám miatt nem tartanak nyilvános alkalmat, ott is kérjük az a helyi televízió segítségével az igeliturgiák megszervezését.”

Az Evangélikus.hu lelkészek körében végzett rövid véleménykutatásából az derült ki, hogy 2021-ben sok gyülekezet vezetősége ennek ellenére az alkalmak tavaszra való halasztása mellett döntött. Akkorra már mindenki reménykedik az oltás szélesebb körben való elérhetőségében, és ezáltal a járvány visszaszorításában. Például Kaposvár, Sopron és Iharosberény lelkészei jelezték, hogy tavaszra halasztják az alkalmakat, míg Ózdon, Putnokon és Borsodnádasdon a pünkösd előtti héten lesz az imahét megtartva, erről a helybéli lelkészi közösség egyhangúan döntött.

Van olyan gyülekezet is, például Medgyesegyháza, ahol Szigethy Szilárd lelkész tájékoztatása szerint csak online formában tartják meg az alkalmakat. „A saját templomainkban előre felvett igehirdetéseket tervezzük megosztani gyülekezeteink közösségi csatornáin” – mesélte.

Szarvason Lázár Zsolt esperes a többi felekezet vezetőségével egyeztetett és szintén az online közvetítés mellett döntöttek, bár ahogyan fogalmazott, „résnyire nyitva hagyják az Ótemplom ajtaját.” Mivel a településen egyébként is ez a legnagyobb templom, így a szolgáló lelkészek a megfelelő távolságtartással tudják majd tartani az élő közvetítéseket, nem beszélve arról, hogy nekik van a legjobban felszerelt, tavasz óta folyamatosan fejlesztett, kiépített stúdiójuk a templomban. Ők minden hétköznap fognak tartani alkalmakat, de egyelőre nem tudják, hogy az „Angyali segítség az Ótemplomból” akció keretében az offertóriumból eddig minden évben megszervezett ételosztást hogyan tudják megvalósítani.

Több lelkész azonban arról számolt be, hogy sok esetben az online közös alkalmaknak a technika szab határt. Vagy nincsenek meg ehhez feltételek, vagy egyszerűen valamelyik felekezetnek a vezetője ódzkodik az online közvetítéstől, a közösségi médiától, a helyi televízió közreműködésétől, így a „virtuális” szószékcsere nehézkes. A tavasz óta kialakított felekezetek szerint különböző gyakorlat inkább a meghatározó ebben, illetve a gyülekezet nagysága, aktivitása. Pedig online közvetítve az istentiszteletet a vendég lelkész/plébános nem csupán igét hirdethetne, hanem bemutathatná a filmben a gyülekezetét és az ott folyó életet is a többi felekezetnek, ez gazdagíthatná egymás jobb megismerését.

„Celldömölkön 2021-ben a járvány helyzetre való tekintettel csak január 23-án tartunk egyetlen alkalmat este 18 órától személyes jelenléttel – tájékoztatta szerkesztőségünket Rác Dénes lelkész. – A két nagyméretű, sok ember befogadására alkalmas templom közül (római katolikus és evangélikus) most a katolikus templomra esett a választás, mert az van a városközpontban. Itt meg lehet oldani akár 100 fős létszám esetén is a távolság megtartását, és kérjük a maszk viselését” – mondta a lelkész, aki azt is hozzátette, hogy az ökumenikus imahét végén mindig tartottak egy agapét is felváltva minden esztendőben más helyszínen, amikor a plébánosok és lelkészek leültek terített asztal mellett egy jó beszélgetésre. „Néha vidámabb témák is elő kerülnek, de van alkalom arra is, hogy a gyülekezetek ügyeit megbeszéljük, egymás kérdéseire válaszoljunk. Ez az alkalom idén sem marad el. Az öt-hat szolgáló együtt vacsorázik majd beszélgetve, imádkozva és reménységgel előre tekintve. Egyedül arra kell majd figyelni, hogy este 20 óra előtt haza érjünk, így kevésbé lesz szabad az alkalom” – tette hozzá.

Hasonlóképpen egyetlen alkalmat terveznek Rábaszentandráson is, ahol a katolikusokkal szokták az imahetet tartani, mert helyben nincsen más gyülekezet. „Ha jó idő lesz, szabadtéren találkozunk, ha rossz, akkor az evangélikus templom ad majd otthont az alkalomnak – mondta Varga Tamás lelkész. – Rövid istentiszteletet tervezünk, főleg az igére és imádságra koncentrálva, és utána nem lesz agapé sem.”

Hibrid” istentisztelettel készülnek a Budavárban is. Bence Imre lelkész tájékoztatása szerint három este terveznek egy helyszínen személyes jelenlétű istentiszteleteket, református, katolikus és evangélikus igehirdetővel, de mindegyik alkalmat közvetítik is majd az interneten.

Dunaújvárosban is úgy tervezik a hetet, hogy az alkalmak online lesznek, de a görögkatolikusoknál illetve az evangélikusoknál tartott alkalmak során korlátozott számban lehetséges lesz a személyes jelenlét is. Természetesen az előírások betartása mellett tartjuk az alkalmakat – magyarázta Stermeczki András lelkész.

Bár a Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközségben és a környező gyülekezetekben is úgy készültek, hogy meg fogják tartani az ökumenikus imaheti alkalmakat személyes részvétellel, legalább négy településen, ahol viszonylag nagyszámú hívő befogadására alkalmas templomok vannak, mégis cikkünk megjelenése után a gyülekezetek úgy döntöttek, hogy mégsem lesz megtartva az imaheti alkalom, mivel a helyi településeken is növekedett a betegszám némelyik gyülekezetben. Reménység szerint, a vírushelyzettől függően, tavasszal/nyáron szerveznék meg a közös istentiszteleteket.

„Egyelőre nem zártuk be templomunkat és a környező felekezetek templomait is használjuk istentiszteletek megtartására a szórványokban” – mondta korábban még Barcsik Zoltán. – Természetesen a járványügyi előírások betartásával (megfelelő távolság megtartása, maszkviselés, fertőtlenítés, elmaradó éneklés és úrvacsora, rövid igehirdetés). A helyi hagyományokhoz híven már tartottunk ádvent első vasárnapján és karácsony 2. napján ökumenikus istentiszteletet a szobi katolikus templomban, utóbbit református testvéreinkkel. A szervezés során a nehézséget inkább az okozta, – és vélhetően az fogja okozni az ökumenikus imahéten is, – hogy az eltérő felekezeti szabályokat összefésüljük. Akkor a református testvérek elfogadták, hogy mi nem vehetünk úrvacsorát és nem énekelhetünk, ezért alkalmazkodtak hozzánk. A katolikus testvérek részéről kaptunk segítséget a templom fertőtlenítésében, illetve az 50 fős létszámkorlátot nem léptük túl. A nehézségek ellenére bizakodva tekintünk a jövőbe – tette hozzá a lelkész, aki számára erőt ad a jelen állapotok között a nagybörzsönyi gyülekezet egyik vezérigéje: »Mindeddig megsegített bennünket az Úr« (1Sám 7,12).”

Abban mindenképp más lesz ez az év, hogy ha meg is valósulnak az imaheti találkozások, fájó szívvel, de le kell mondani az utánuk következő beszélgetésekről és szeretetvendégségről, amelyek minden évben lehetőséget nyújtottak a híveknek, hogy jobban megismerjék és erősítsék egymást, közelebb hozzák őket egymáshoz. Reméljük, jövőre ez már másképp lesz.

Itt olvashatják az egyházak jelenleg érvényben lévő intézkedéseit a koronavírus-járványra vonatkozóan:

Református: Koronavírus: ismét online térbe költözik egyházunk 

Evangélikus: „Jobb a kevés az Úr félelmével...” – Püspökeink pásztorlevele a járványhelyzettel kapcsolatban valamint Püspöki ajánlás az ökumenikus imahéttel kapcsolatban

Baptista: A Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanácsának határozata az egyház gyülekezetei számára a COVID–19-járványhelyzet kapcsán 

Pünkösdi: AZ ELNÖKSÉG HATÁROZATA – 2020.11.10. 

A Magyarországi Metodista Egyházban a vasárnapi istentiszteletek továbbra is látogathatók a higiéniai intézkedések betartása mellett, míg a hétközi alkalmaikat szüneteltetik.

A Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház a vasárnapi istentiszteletekkel és a hétközi alkalmakkal is online formára állt át.

Az ortodox egyházaknál tartják a vasárnapi szent liturgiát a legmagasabb higiéniai előírások mellett.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!