Vízkereszt a külmisszió napja

Vízkereszt a külmisszió napja

Share this content.

Forrás: EKME
Budapest – A vízkereszt ünnepét a világ számos országában a külmisszió napjaként ünneplik. A vízkereszt napját követő vasárnapon (január 10.), az istentisztelet záró imádságában, evangélikus gyülekezeteinkben is megemlékezünk egyházunk külmissziói munkájáról. Az alábbiakban ezt az imádságot, valamint az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) lelkészi társelnökének ehhez kapcsolódó felhívását olvashatják.

Urunk, Jézus Krisztus!

Vízkereszt ünnepének közelségében missziói parancsodra emlékezünk. Mint egykor tanítványaidat, most bennünket küldesz, vigyük evangéliumodat a Föld végső határáig, tegyünk tanítvánnyá minden népet. Könyörgünk ma Hozzád egyházad külmissziói szolgálatáért. Kérünk, szánj meg minket és segíts meg bennünket!

Urunk, Jézus! Megváltozott világban élünk!  Ma már alig van olyan pontja földünknek, ahová ne jutott volna el evangéliumod üzenete. Hálát adunk Szentlelked munkájáért, az Ázsiában, Dél-Amerikában tapasztalható ébredési hullámért. Örömmel tölt el bennünket, hogy több tudatos keresztény él földünk déli féltekén, mint eddig valaha. Ugyanakkor tudjuk, Urunk, hogy sok helyen mégis üldözik a Benned hívőket. Kérünk, erősítsd őket, bátorítsd, hogy hűek tudjanak maradni követésedben! Add, hogy szolgálatuk nyomán megismerjenek Téged, és hitre juthassanak a kegyelmedet eddig még nem ismerő emberek!

Urunk Jézus! Megváltozott nagyon ez a világ. Új népvándorlás kezdődött el. Ezrek jönnek hivatalosan és illegálisan országainkba, egy jobb élet reményében. Ma a külmissziói szolgálathoz nem is kell mindig külhonba utaznia elhívott szolgáidnak. Kérünk Urunk, hogy hívj el misszionáriusokat, akik felelősséget éreznek a hozzánk került idegenek iránt! Belőlünk pedig vedd el a félelmet irántuk, hadd tudjunk úgy tekinteni rájuk, mint akikért Te meghaltál.

Urunk Jézus! Nagyot változott a világ! Ma más módon kell szolgálnunk, mint egykor tették misszionárius elődeink. A szavak helyett sokkal inkább a tettek igehirdetésére van szükség.  Formálj bennünket, hogy életünkkel és munkánkkal Rólad tudjunk bizonyságot tenni! Tégy minket hitelessé, hogy akik megismerik gyülekezeteink életét, azok a Te követésedre is vágyat érezzenek!

Imádkozunk magyar egyházunkért. Hálát adunk azért, hogy a megváltozott világban mi is részt vállalhatunk a külmisszió szolgálatában. Ezért kérjük áldásodat a kenyai árvák között végzett szolgálatunkra! Adományainkkal hadd enyhíthessünk éhezésükön, tanulásuk megsegítésével pedig hadd kapjanak esélyt az emberhez méltó élethez.

Legfőképpen pedig azért könyörgünk, hogy ráébredhessünk missziói küldetésünkre! A másokért érzett felelősségünket add, hogy soha el ne hárítsuk magunktól! Kérünk, adj kitartást, hogy áldozatvállalásunkban meg ne lankadjunk!

Adakozásunk ne akció” legyen csupán, hanem felelős szeretetünk őszinte megnyilvánulása! Jézus nevében kérünk, akinek irántunk való szeretete és irgalma soha meg nem változik. Ámen.

Kedves Lelkész Testvérem!

Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) 2014. óta minden esztendőben meghirdetett kezdeményezésére hívnám fel ezúton is a figyelmét.
A világ számos országában vízkereszt ünnepét a külmisszió napjaként tartják számon.

Egyházunk vezetőinek, a Püspöki Tanács támogatásával minden évben ezért kérhetjük, hogy a vízkereszt napját követő vasárnapon (január 10.), az istentisztelet záró imádságában emlékezzenek meg evangélikus gyülekezeteinkben egyházunk külmissziói munkájáról. Az EKME szolgálatáról illusztrációt (Bálintné Kis Beátának december elején, Nairobiban tett látogatásáról szóló írását) az Evangélikus Élet magazin első, január 10-i számában találhat.

A külmissziói imádság mellett digitális formában juttatunk el a gyülekezethez egy kicsiny perselyt. Kérjük, hogy a külmisszió kenyai szolgálatát támogatni kívánók vízkereszttől húsvétig gyűjtsék adományaikat (bibliaórákon, egyéb alkalmaikon).

Ünnepi szolgálataihoz Isten gazdag áldását kívánom az EKME vezetősége nevében: B. Pintér Márta, EKME lelkészi társelnök

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!