WEÖRES 100 és 25 – Kertész Eszter: Tisztelet Weöres Sándornak

WEÖRES 100 és 25 – Kertész Eszter: Tisztelet Weöres Sándornak

Share this content.

WEÖRES 25 – A Weöres Sándor 100 emlékév zárásaként is tekinthetünk 2014. január 22-re, hiszen ez a nap nemcsak a magyar kultúra napja, hanem Weöres Sándor halálának huszonötödik évfordulója is. A Credo – evangélikus folyóirat 2013/4-es tematikus száma a száz éve született Weöres Sándor életművével, szellemiségével foglalkozik. Kortárs írók, teológusok, irodalomtörténészek és publicisták emlékeznek Weöresre és (újra)értelmezik a weöresi gondolatokat. A Credo jóvoltából Kertész Eszter író gondolatait tesszük közzé. Szöveg: Kertész Eszter; fotó: Weöres Sándor és Károlyi Amy (OSZK), kísérőszöveg: Galambos Ádám, forrás: Credo; 2013/4
Erdő mellett

Szép menyasszony hosszú fátyla
ráakadt egy csipkés ágra,
13 arasz meg egy ujjnyi,
de szeretnék, rózsám, hozzád bújni.

Tölgyfahordó csapra verve,
fogd a kancsót a kezedbe!
13 icce meg egy pint,
osztozzunk meg rajta idekint!

Padláson van már a széna,
góréban a kukorica,
13 mázsa meg egy véka,
veremben a krumpli, sárgarépa.

 

Magas és mély

Lélek inge szél csipkézte
nyűhetetlen fényselyem,
levegőszín tündérpendely,
gyűrhetetlen lényegem.

Anyag árnyát molyok rágják,
hús kabátja porpuha
barázdából pókfonállal
ráncba húzott álruha.

Mélyben férgek gyülekeznek,
örömtelen fénylenek,
cselédjei föld-időnek
enyészetet nemzenek.

Magasságban kaput tárnak
harsonázó angyalok,
határtalan boltozaton
sugárszárnyuk átragyog.

 

A többiek

Az idegenre, kinek útja utadat keresztezi, úgy tekints, mint apádra-anyádra vagy gyermekedre: mintha tőle származnál vagy tőled származna. A különbözőségek héjai alatt keresd a hasonlóság magját, figyeld a közöset.

Apádra-anyádra és gyermekedre tanulj úgy tekinteni, mint idegenre: szégyen és büszkeség nélkül, nem a vér adta hasonlóságot figyelve, hanem a mélyebben hullámzó lényeg áramát. Ne fájjon, amit örökségül kaptál vagy adtál, és amit nem tudtál továbbadni, ne sirasd.

Az idegennel, apáddal-anyáddal, gyermekeddel, szomszédoddal, a buszsofőrrel, a sarki hentessel, a pappal és a miniszterrel, ellenségeddel és irigyelt riválisoddal testvérek vagytok, a Határtalan és a véges gyermekei.

CREDO – EVANGÉLIKUS FOLYÓIRAT 2013/4

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Zászkaliczky Zsuzsanna: Arról, hogy nem mindig az a fontos, ami először fontos 1

IRÁNYTŰ
Szabó B. András: Lila és zöld 3
Fabiny Tamás: Az Úr szépsége. Igehirdetés Weöres Sándor születésének 100. évfordulóján 5

SZÓBIRODALOM
Papp Máté: A vers szélütése 11
Kinyik Anita: Esendő esernyő ég és föld között. Gondolatok Weöres Sándor költészetéről
Az elveszített napernyő című hosszúénekbe merülve 17
Molnár Illés: A bolond bölcsessége. Tradicionalista depresszió és evangéliumi reménység Weöres Sándor Bolond Istókjában 27

ISTEN MŰHELYE
Laborczi Dóra: Szöveg és értelmezés. A bibliai hermeneutika kihívásai a 21. században 35

TÁRGY – KULTÚRA
Szőnyi István: A milicista halála mindent visz?
Szempontok és képelemzések Robert Capa fotóinak újraértékeléséhez 41

TALÁLKOZÁSOK
Pomogáts Béla: Weöres Sándor macskái 53
Rónay László: Emlékmorzsák Weöres Sándorról 57
Petrőczi Éva: Egy Weöres Sándor-levél 1969-ből 58
K. Sebestyén Nóra: Az álom íze. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg/158. 60
Fábri Péter: Weöres Sándor ismeretlen verse 61
Karátson Gábor: Irkafirka a házak falán 62
Zászkaliczky Zsuzsanna: Lesz-e érettségi tétel Weöres Sándorból? Beszélgetés Kenyeres Zoltánnal 64
Heltai Nándor: „és mind itt van egy helyen”. Weöres Sándor kecskeméti kötődései és látogatásai 67

IDÉZŐJEL – TISZTELET WEÖRES SÁNDORNAK
Petőcz András: Az éjszaka csodái 76
Kertész Eszter: Erdő mellett • Magas és mély • A többiek 78
Petrőczi Éva: Zarándoklat 79
Draskóczi Ágnes: Üzenet 79
Miklya Zsolt: „Mit üzen a tél?” • Semmise-ének • Fénnyel, sárral • Csipkealátét talpak • Lelila álma • égből földből gyűrt 80–84
Jász Julcsi: micsodahétfő 84
Péczy Vera: Csöngei templom 85
Molnár Krisztina Rita: Az vagyok annak 85
Fenyvesi Félix Lajos: A múzeumi platán • Nyári zsoltár • A csöngei evangélikus templomban • A mester köszöntése • Az utolsó látogatás • Utószó 86–88
Molnár Illés: Bolond Istók 89
Író Cimborák és Illusztrátor Pajtások 90

SZEMLE
Érfalvy Lívia: A teljesség felé törekvő költészet 95
Szakolczay Lajos: A teremtés megszállottjai 97
Zászkaliczky Zsuzsanna: Használni a költészetet 100
Petrőczi Éva: „Isten kedves írnoka” 102
Hafenscher Károly (id.): Három könyv Ferenc pápáról 104
Kinyik Anita: „A tökéletlenség ihletett izzása” 106
Székely Gábor: A rejtőzködő bibliafordító nyomában 109
K. Sebestyén Nóra: A valóság dörzspapírja 110
Románné Bolba Márta: Anya örök 112
Masznyik Csaba: Egy kiállítás margójára 113
Szőnyi István: Egy elvesztegetett lehetőség 115
Schneller János: Reformáció és tolerancia 118

Szerk.: Zászkaliczky Zsuzsanna
Luther Kiadó
Egységár: 580Ft (5% áfával)
120 oldal, 205x235 mm, kartonált, ISSN 1219-6800, 2013

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!