Zsoltárok, motetták negyedszázada – Zenékben gazdag honlappal ünnepel a Fővárosi Protestáns Kántorátus

Zsoltárok, motetták negyedszázada – Zenékben gazdag honlappal ünnepel a Fővárosi Protestáns Kántorátus

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Pap Kinga Marjatta
Ajándék, hogy az egyház népe évezredek óta a Biblia „énekeskönyvének” szavaival szólítja meg közösségi módon Istenét, és hogy hitvalló elődeink magyar nyelven is megőrizték a zsoltározó istentiszteletek gyakorlatát.

Ajándék, hogy 1996. február 4. óta a tanév minden vasárnap estéjén 18 órakor az igehirdetés mellett a kántorátus és a gyülekezet közös és váltakozó énekével gregorián és genfi zsoltárok szólalnak meg, az együttes pedig alternatim korálfeldolgozásokat és hetente változó motettákat énekel a budapest-kelenföldi evangélikus templomban. Ez máig körülbelül kilencszáz szolgálatot jelent (abból mintegy nyolcszáz Bence Gábor alapító karnagy vezetésével).

Ajándék, hogy az ez idő alatt elénekelt négyszáznegyven motettán keresztül élő gyakorlattá, belső élménnyé váltak az egyházzene-irodalom különböző korszakai és műfaji sajátosságai. A repertoár magját a kora protestáns anyag és a későbbi evangélikus szerzők jelentik, de folyamatosan törekszünk az egyházi év rendjéhez illeszkedő, megfelelő minőségű művek felkutatására és megszólaltatására.

Ajándék, hogy a Kelenföldön végzett munka tapasztalatai beépültek a Gyülekezeti liturgikus könyvbe és egyéb praktikus kottakiadványokba. A zsoltározás a Magyarországi Evangélikus Egyház Kántorképző Intézete életrendjének is része, így a téli és a nyári tanfolyamok fiatal résztvevői és a szakmai konferenciákra az ország minden tájáról érkező felnőttek már sajátjukként viszik azt magukkal.

Ajándék, hogy a huszonöt év alatt több mint száz énekes kapcsolódott be a szolgálatba – és hogy a jelenleg szolgáló tagság többsége fiatalabb, mint maga az együttes. A gyülekezethez kötődő gyakorlott kórusénekesek mellett sokan a Deák Téri Evangélikus Gimnázium és a fóti kántorképző (volt) diákjai. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzene tanszakának protestáns hallgatói és az Evangélikus Hittudományi Egyetem kántor szakos hallgatói közül többen itt végzik szakmai gyakorlatukat, a kántorátus liturgikus diplomákon, doktori koncerteken is közreműködött.

Ajándék, hogy az alapítás óta ökumenikus testvéri és szakmai közösségben végezhetjük szolgálatunkat: 1996- ban három csapat – két katolikus és a kelenföldi protestáns együttes – alkotta a Fővárosi Kántorátust, azóta több helyen alakultak rokon célokat ápoló kántorátusok. A kelenföldi együttes specifikuma, hogy az utánpótlást biztosító intézményrendszer felépítése nélkül sikerült mindeddig fenntartani a heti rendszerességű, többszólamú tételekkel gazdagított liturgikus szolgálatot.

Ennek a gazdag tevékenységnek a szerény lenyomatát tesszük most közzé a Kantoratus.hu internetes oldalon. A huszonöt év elérhető felvételeit és friss zenéket egyaránt tartalmazó lejátszási listákon hallható teljes vespera éppúgy, mint magyarázatos koncert, ősbemutató és kalózfelvétel. A zenei felvételek sorát néhány korabeli interjú teszi változatossá. Az ünnepi összeállításban megtalálható a negyedszázad alatt elénekelt motettaanyag teljes jegyzéke, a korál- és genfizsoltár-feldolgozások szerzőinek névsora, az énekesek generációinak felsorolása (ideértve minden olyan énekest, aki egynél több alkalommal részt vett a szolgálatban), valamint körülbelül százhúsz kiemelt esemény dokumentációja.

Hiszen a hetenkénti vesperaszolgálat mellett kiemelt alkalmak is kísérik a kántorátus útját: önálló hangversenyek, ünnepi szolgálatok, szakmai bemutatók és tematikus sorozatok mellett zenésztársakkal, más együttesekkel közös kisebb-nagyobb vállalkozásokban is részt vettünk ökumenikus, nemzetközi és hazai körben. Az évek során jelen voltunk az emberi élet fordulópontjain: a kántorátus egyaránt szolgált keresztelőn, esküvőn, örömteli születésnapi alkalmakon és temetési búcsúztatáson.

Az évforduló alkalmat ad az összegzésre, amelyet a legegyszerűbb számokkal kifejezni. De ott van még a számokkal le nem írható lényeg. A zenében testet öltő ige, amelyben kifejezésre jut Isten közelsége; amikor mi próbálunk zenei hangokkal szólni Isten titkairól, de a sorok között végül ő maga szólal meg.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 86. évfolyam, 7–8. számában jelent meg 2021. február 21-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!